Jämför med andra idéer

Bättrad den 2023-09-20 Scientism; 2018-12-17 Amoristiska visionen; 2018-05-23 Gyllene regeln; 18-05-07 Bibeln.

Nedanstående länkar visar artiklar som jämför amorism med andra idéer, andra läror/filosofier och andra samfund.
 1. Därför är amorism viktigt.
 2. Humanism. Länk: Humanism
 3. Altruism och utilitarism måste inte vara samma som amorism. Länk: Altruism och utilitarism.
 4. Vetenskap, vetenskaplighet är en dygd och helig princip i amorism. Vetenskap utan goda s.k. omgivande eller hjälpande faktorer. Länkar: Scientism och Vetenskap, politik och religion.
 5. Snällhet, vänskap och artighet kan inte ersätta välvilja, kärlek och amorism. Ofta är välvilja, helst amorism (total välvilja), viktigare än artighet och vänskap etc. Länk: Snällhet, vänskap och artighet.
 6. Demokrati. Amorism förklarar vad demokrati är och hur det och all god makt stöds bäst: Demokrati, "demokrati"
 7. Många idéer, läror, partier, idrott och religioner helgar främst egoism eller gruppegoism. Men amorism menar att total välvilja är minst lika viktigt som sådant. Länk: Gruppegoism.
 8. Olika sorters konflikt och självförsvar förklaras tack vare ljuset av amorism: Konflikter.
 9. Många lever med illusioner. Ty många förstår inte tillräckligt. Många tror sig förstå. Många läser inte ens uppslagsverk. Många läser inte ens boken Amorism. Amorism avslöjar illusioner.
 10. Begreppet kärlek kan vara otydligt. Amorismens definition av kärlek gör så att människor förstår att kärlek är oerhört viktig drift hos alla varelser. Jag menar kärleksdriften, inte sexualdriften nu. Men kärlek kan vara egoistisk. Amorism (läran) förklarar därför att kärlek kan vara amoristisk, alltså bygga på total välvilja. Det är ofta något annat än egoism. Tala mera om amorism! Länk: Kärlek. Andra läror har andra definitioner av kärlek, vilket skapar onödig röra samtidigt som det viktigaste med äkta kärlek missas: Länk: Olika sorters kärlek.
 11. Amorism och boken Amorism förklarar att amorism är unikt, jämfört med allkärlek, som även kallas universell kärlek. Länk: Allkärlek eller universell kärlek.
 12. Amorism prioriterar/helgar inte jantelagen och inte elakhet! Men alla avundsjuka och orättfärdigt missunnsamma innebär att helga jantelagen, även de som inte förstår vad helga egentligen innebär. Länk: Jantelagen. Amorism förklarar även vad helga betyder, länk: Helga.
 13. Många menar att alla föds med eller att alla har lika värde/värdighet. Men hur mycket stämmer det? Är det en ärlig och bra grund? Eller är amorism, alltså total välvilja och kärlek inte minst lika viktigt? Länk: Lika värde och lika värdighet, eller?
 14. Amorism bygger inte på förklaringar om Darwinism. Darwin, den försynte revolutionären.
 15. Amorism bygger inte på förklaringar om kreationism/skapelsetro. Länk: Kreationism.
 16. Bättre utbildning behövs om filosofi. Länk: Bättre utbildning om filosofi.
 17. Amorism har bättre definition av begrepp som ande, själ (och Helig ande). Länk: Ande och själ.
 18. Amorism jämförs med flera andra filosofier och flera andra religioner. Länk: Jämför olika filosofier och olika religioner.
 19. Amorism bygger inte på Bibeln, men kan använda litteratur från andra författare, läsa vetenskapliga artiklar och delta i andra lärors aktiviteter. Länk: Bibeln kan misstolkas.
 20. Amorism bygger inte på Gyllene regeln. (Amorism bygger på amoristiska visionen.) Länk: Gyllene regeln.
 21. Amorism bygger på Amoristiska visionen. Amorism bygger på filosofi, inte på någon uppenbarelse av Gud. (Men vi förnekar inte nödvändigtvis Gud. Vi har t.o.m. en egen teologi som bygger på läran.) Länk: Amoristiska visionen.
(På startsidan www.amorism.cc kan du själv hitta artiklar om amorism och Amoristerna.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.