Härlig höst 2020

Bättrad den 2020-11-04 kl. 12:56 länk, motverka smittspridning; 20-11-02; 20-11-01 kl. 09:15 Alla själars helg; Allhelgonadagen; 20-10-26 om orättfärdighet; 20-10-18 om avund och svartsjuka; 20-10-12 dop och sakrament; 20-10-08 bön för rättvisa; 20-10-02 engelsk poesi; 20-09-25 inledning; 2020-09-21 orättvisor i konst- och kulturvärlden; 2020-09-20 disposition; 2020-09-19 bilder. Denna artikel publicerades den 2020-09-14 kl. 03:04 på www.amorism.cc.

Amoristiska sakrament
erbjuder  gudomlig kärlek
och Jesus Kristus;
åtminstone troligen rätt
förståelse för sådant. 
Vi tror att alla rättfärdiga
varelser, även Gud och
Jesus Kristus gillar detta.
Vi och (troligen även)
Gud och Jesus Kristus
välkomnar dig.

Denna artikel avses att utvecklas successivt.

1. A) Utvecklingen av den kommande trosbekännelsen pågår. Den blir ännu mera utförlig än den nuvarande. Vi får nöja oss tills vidare med den nuvarande. Den är bra.

B) Utredning av begreppen präst, biskop och pastor.

C) Utredning av begreppet diakon.

D) Utredning av begreppet kyrka.

E) Utredning av begreppet urkyrka.


Utflykt till vän
den 2020-09-18.
G) Amorism har nya och bättre definitioner av begreppen avund och svartsjuka. Tack vare detta sammanblandas inte begrepp. Artikeln är förtydligad den 2020-10-18.

H) Orättfärdighet är vanligt. Men olika definitioner finns. Läs om den amoristiska definitionen av orättfärdighet.

I) I artikeln om sommar finns samling av flera artiklar om amoristisk filosofi.

J) Länk till artikel om Dop och sakrament


Jpg. Alla själars helg
Ljuständning för döda anhöriga är 
populärt vid alla helgons
eller Alla själars helg
K) År 2020 firas enligt Svenska kyrkan (Svk) Alla helgons dag den 31 oktober och 1 november som Söndagen efter alla helgons dag.
 Läs gärna artikeln som förklarar helighet och helgon och de nämnda helgdagarna. Artikeln förtydligades kl. 12:50 den 2020-11-04.


M) Motverka spridning av snuva, förkylningar och Covid 19.


2. Servering av mat den 2020-09-11. 
Poesi den 2020-09-04
3. Hör av er till mig Fredrik om ni vill höra eller läsa poesi.Amoristisk poesi Fredrik Vesterberg
Poesi den 2020-09-17.
4. Poesi den 2020-09-17 i Liljeholmen. Den spanska amoristiska poesin som Jens läste finns i länk: spansk amoristisk poesi.Artikel i Dagens Nyheter den 2020-09-21
avslöjar det många redan vet.
Vi amorister säger: flera bör tänka på
amorism (läran om total välvilja etc.).
5. Världen kan vara orätttvis. Det gäller förstås även konst- och kulturvärlden. Amorism avslöjar att egoism och gruppegoism inte är det främsta. Egoism och gruppegoism bör bedömas med amorism, alltså total välvilja till alla. Blunda inte för egoism och gruppegoism inom politik, förvaltning, ekonomi och psykologi. Rättvisa är inget självklart begrepp. Rättfärdighet är inget självklart begrepp. Amorism har nya och bättre definitioner av sådana begrepp. Amorism är en ny lära som har bättre terminologi och bättre filosofi om komplexiteten i sådan begrepp. Tyvärr blir det inte bättre av att låtsas att alla har samma värdighet och samma värde. Tro inte att de som belönas måste vara bättre än de som inte belönas. Stöd amorism ekonomiskt. Då får flera bättre utbildning om det som nämnts i detta stycke.

6. Poesi (på engelska) den 2020-10-01 i Liljeholmen, länk: Due to intelligence.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.