Härlig höst 2020

Bättrad den 2020-09-25 kl. 08:43 inledning; 2020-09-21 orättvisor i konst- och kulturvärlden; 2020-09-20 disposition; 2020-09-19 bilder. Denna artikel publicerades den 2020-09-14 kl. 03:04 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas successivt.

Utflykt till vän
den 2020-09-18.
1. A) Utvecklingen av den kommande trosbekännelsen pågår. Den blir ännu mera utförlig än den nuvarande. Vi får nöja oss tills vidare med den nuvarande. Den är bra.

B) Utredning av begreppen präst, biskop och pastor.

C) Utredning av begreppet diakon.

D) Utredning av begreppet kyrka.

E) Utredning av begreppet urkyrka.

2. Servering av mat den 2020-09-11.
 
Poesi den 2020-09-04
3. Hör av er till mig Fredrik om ni vill höra eller läsa poesi.
Amoristisk poesi Fredrik Vesterberg
Poesi den 2020-09-17.
4. Poesi den 2020-09-17 i Liljeholmen. Den spanska amoristiska poesin som Jens läste finns i länk: denna artikel.
Artikel i Dagens Nyheter den 2020-09-21
avslöjar det många redan vet.
Vi amorister säger: flera bör tänka på
amorism (läran om total välvilja etc.).
5. Världen är orätttvis. Det gäller förstås även konst- och kulturvärlden. Amorism avslöjar att egoism och gruppegoism inte är det främsta. Egoism och gruppegoism bör bedömas med amorism, alltså total välvilja till alla. Blunda inte för egoism och gruppegoism inom politik, förvaltning, ekonomi och psykologi. Rättvisa är inget självklart begrepp. Rättfärdighet är inget självklart begrepp. Amorism har nya och bättre definitioner av sådana begrepp. Amorism är en ny lära som har bättre terminologi och bättre filosofi om komplexiteten i sådan begrepp. Tyvärr blir det inte bättre av att låtsas att alla har samma värdighet och samma värde. Tro inte att de som belönas måste vara bättre än de som inte belönas. Stöd amorism ekonomiskt. Då får flera bättre utbildning om det som nämnts i detta stycke.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.