Bön för rättsväsende, rättvisa och rättfärdighet

Bättrad den 2020-10-09 kl. 11:24 bättrade bilder. Denna artikel publicerades den 2020-10-07 kl. 20:41 på www.amorism.cc.

Bön i amoristisk anda utanför
tingsrätten. 
Tack till de som
deltog på plats och

på andra ställen.
Bön för rättvisa, rättfärdighet och rättsväsende den 2020-10-08 kl. 10. Amorism® (läran) bygger på traditionen att rättfärdighet inte är exakt samma begrepp som rättvisa, se boken Amorism. Men amorism menar att begreppen liknar varandra. Somliga språk säger 'gudomlig rättvisa' istället för rättfärdighet. Dessutom: olika definitioner av rättfärdighet finns. Enligt amorism definieras rättfärdighet som "det som görs med total välvilja" se boken Amorism eller trosbekännelsen.
Säkerhetskontroll
Innan du går in i rättssalen görs säkerhetskontroll av dina tillhörigheter.


Boken Amorism
innehåller ny filosofi.
Stöd mitt Fredriks skrivande
av nästa utgåva ekonomiskt.
Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.