Paradigm

Bättrad den 2019-08-04 kl. 14:56 amorism kärlekens DNA. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-13 kl. 17:51 på WWW.AMORISM.CC.

Amorism® är ett nytt paradigm. Nämligen ett nytt sätt att betrakta verkligheten. Paradigm betyder exempel, förklaring, modell, lära, terminologi, religion eller ämnesområde. Paradigm kan vara mera än enbart läror. Amorism (läran) grundades år 2012. Läror behövs när 1. något inte är självklart och 2. för att bevara viktiga samband och förklaringar mellan begrepp. Boken Amorism sammanfattar läran. Boken förklarar över 100 viktiga ord/begrepp som ingår i det amoristisk terminologi. Boken publicerades år 2016. Boken skrevs för att vi tror att andra lärare och andra böcker inte förklarar vissa begrepp tillräcklig bra hittills (år 2016). Boken avslöjar ett flertal illusioner som finns i icke-amoristiska läror. Mycket är inte självklart. Inte heller amorism. Därför finns amorism (läran). 

Amorism är ett nytt, viktigt och unikt paradigm, alltså ett nytt system av förklaringar, en ny lära. Amorism förklarar betydelser, likheter och skillnader mellan olika ord. Vi tror att även att amorism är ett VIKTIGT och UNIKT paradigm som allmänheten bör utbildas med. Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om, om man vill ha bättre värld. Amorism är alltså en enhet av flera viktiga ord/begrepp och deras förklaringar. Förståelsen ökar och likheter och skillnader visas tydligare om man samlar dem i en lära, nämligen amorism.

De viktigaste begreppen i amorism (läran) är den amoristiska visionen. De viktigaste begreppen i visionen är total välvilja, och total lyckaAmorism har egen tolkning av de två begreppen som innebär att de är förverklingsbara, alltså inte är illusioner eller utopier. Allt i amorism utgår från och harmonierar med dessa två begrepp. (Total välvilja kan kallas för amorism. Även total lycka kallas amorism.) Amorism bygger alltså inte på förklaringar om Gud, Bibeln eller Jesus. (Men jag och vi har upptäckt att amorism är den filosofi och terminologi som i många avseenden förklarar Gud och Jesus bäst. Därför används ofta Bibeln som inspiration i amorism. Men även annat kan användas. Ty amorism är en självständig lära.) Vi tror att man bör utbilda mera och bättre om kärlek, total välvilja och andra av de amoristiska dygderna. Amorism har egen trosbekännelse. Vi tror att amorism är bra filosofi/grund för att bygga goda samhällen. Amorism är ett viktigt och nytt paradigm. Men även en ny livsfilosofi, t.o.m. religion. Men eftersom religion är ett ord som missförstås av många så finns en artikel som utreder även det och många andra ord i boken och i följande artikel, länk: Religion

Allmänheten, i synnerhet de som forskar i språkutveckling och/eller idéhistoria kommer att kunna märka att det fanns en tid före amorism; och en tid med amorism, då världen och människor kan förstå verkligheten och varandra bättre. Och människor kan uttrycka sig bättre eftersom amorism förklarar ord bättre. Ordböcker och läroböcker kan bli bättre med inspiration av amorism. Författare kan uttrycka sig bättre. Ty amorism innehåller och förkunnar ett flertal nya förklaringar som kompletterar eller korrigerar otydliga förklaringar så att alla kan förstå bättre. De som sysslar med språkvetenskap förstår att filosofi behövs för att förstå och förklara vissa ord. Ordböcker på flera olika språk har nu chans att bli bättre. Amorism (läran/filosofin/paradigmet) är en viktig faktor i det. Stöd amorism. Då gör vi ännu bättre böcker, artiklar, föredrag och möten. Välkomna! 

En artikel som jämför med vad andra böcker och många tror. Men där Amorism (läran och boken) har bättre förklaringar är artikeln Amorism Educates the world. Artikeln visar några exempel. Men det finns många flera exempel än som visas i artikeln. Läs boken Amorism. Och välkommen till våra möten och jämför.


Liknelse av amoristiska paradigmet och nukleotider

Syre är viktigt för ditt och alla människors liv. Man kan säga att vissa "byggklossar" är nödvändiga för livet. Men även vissa kunskaper är nödvändiga för att förstå något. Kunniga biologer vet att minst fyra baser kallade nukleotider är nödvändiga för allt rättfärdigt liv som mänskligheten hittills har undersökt noggrannare. (Baserna är: adenin, tymin, guanin, och cytosin) Sådant är viktigare för livet (på jorden) än politik, religioner och mänskligt liv. Amorism betonar begreppet välvilja och att det är grunden i all äkta kärlek. Amorism har även definierat begreppet välvilja. Källa: trosbekännelsenMen de som endast tror på de pre-amoristiska paradigmen (pre-amoristiska lärorna och pre-amoristiska definitionerna) kan liknas vid något som saknar den fjärde nukleotiden. Därför lever de onödigt ofta orättfärdigt. De förstår nämligen inte tillräckligt klart vad kärlek är och vad kärlek inte är. Men amorism förstår bättre än andra och dessutom relativt klart; och amorism kommer att förklara det ännu tydligare i utgåva 2 av boken Amorism. Trosbekännelsen visar grunden i den amoristiska och unika förståelsen för begreppen välvilja och kärlek. Trosbekännelsen och boken Amorism visar även att välvilja (kärlek) är en av de viktigaste egenskaperna i varje varelse. Amorism förklarar att grunden i livet i en något bättre värld kan liknas vid en DNA-sträng bestående av fyra nukleotider varav amorism är den fjärde nukleotiden, minst lika viktig som de övriga nukleotiderna,för starten av det äkta rättfärdiga livet.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.