Djärva i Järva

Bättrad den 18-06-29 kl. 14:04 utbildning; kl. 13:01 yttrandefrihet i amoristisk anda; 18-06-20 layout bilder; jag önskar; tro/"tro"; helig princip; illusioner om "alla lika" och "starkt samhälle"; 18-06-19 inledning; Socialdemokraterna; 18-06-18 Moderaterna; 18-06-17 terminologi; demokrati och mänskliga rättigheter; tåg; Enhet och basinkomst. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 14:10 på www.amorism.cc.
Fr.o.m. den 18-06-29

Bild 1. Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson talade den 2018-06-15.
Talet skulle kunna sägas handla om
Sverige och Järvas djärva eller snarare
våghalsiga invandringspolitik. 
Amorism är inte politik. Så man måste inte instämma i eventuella politiska idéer och kommentarer i artikeln. Bakgrund om orden djärva och Järva. Efter denna bakgrund står rapport om Järvaveckan. Namnet Järva kanske kommer av ordet järv (fornnordiska iærf) som är djuret järv på nutida svenska. Men djärv betyder att vara modig. (Iærf kan på fornnordiska även betyda färgen brun.) Järva kan alternativt komma från något annat. På fornnordiska hette orten Järva kanske Iærva, vilket även kan betyda jord, grus. Järvaveckan är ett initiativ från dominerande politiker för att propagera sin politik. Öppna gärna denna artikel och läs rapport om Järvaveckan. Artikeln är en föregångare och unik filosofisk analys av några idéer som propagerades av talare. Illusioner avslöjas.

Bild 2. Boken Amorism
§ Filosofi, kultur och religion påverkar samhällen. Det har inte talats tillräckligt mycket och bra om sådant i svensk politik och under Järvaveckan. Men amorism har nya definitioner av många begrepp som kan öka förståelse och förbättra undervisning om sådant. Även SÄPO-representanter nämnde i TV SVT Aktuellt (men inte förrän den 18-06-28) att man i Sverige måste kunna tala djupare och friare om islam. Amorism betonar mera yttrandefrihet, men artig yttrandefrihet, nämligen att amoristisk anda behövsÄven artig yttrandefrihet om annat än islam. För att främja bättre yttrandefrihet så behöver Sverige och mänskligheten utbildning om amorism och de amoristiska dygderna. Utbildning med amorism är minst lika viktigt som demokrati och "demokrati": amoristcertifikat. Utbildning om amorism kan ibland vara viktigare än demokrati för att upprätthålla högre civiliserat samhälle. Obs., amorism och dygder som artighet är inte självklara begrepp. Därför är amorism viktigt.

§ Den 9/6 nämnde partiet Feministiskt initiativ något kort om kärlek i politiken. Amorism har unik och överlägsen definition av kärlek. Jag betonar att kärlek är ett viktigt, men ofta missförstått begrepp. Enligt amorism® finns nämligen främst tre olika "sorters" kärlek: citat ur amoristernas trosbekännelse 2017-10-03: "De viktigaste sorterna av välvilja (kärlek) är: 1. egoism; 2. grupp-egoism; 3. amorism." Enligt amorism idkar alla människor kärlek, (men alla idkar inte alla tre sorters kärlek). Därför är det olämpligt att säga att endast somliga har kärlek i politiken. Amorism menar även att kärlek inte måste vara barmhärtighet; kärlek är därför ett paradoxalt, icke-självklart begrepp. Amorism är en unik och ny filosofi och terminologi som har exakta och överlägsna definitioner av begrepp som kärlek och barmhärtighet. Amorism är viktigt för att mänskligheten ska undvika missförstånd.

Bild 3. Moderaternas ledare Ulf Kristersson
talade den 2018-06-14.
§ Moderaternas valslogan (=dogm eller heliga/"heliga" princip, tro/"tro") år 2018 är: "Lika för alla. Lika rättigheter, lika möjligheter, lika skyldigheter." (Moderaternas partiledare syns på bild 3.) Jag frågar mig: varför har då inte alla människor samma möjlighet att bli t.ex. partiledare eller politiker för Moderaterna? Många exempel på det absurda med "alla lika ..." finns i boken Amorism. "Alla lika ..." är som en dogm, "helig" princip, "helig" ko, utopi och illusion för Moderaterna, Socialdemokraterna och många andra. En enkel populär utopi och illusion som används för att lura till sig väljare, och ersätta realistiska (och mera avancerade) idéer och läror som t.ex. amorism. Amorism bygger inte på att alla har lika värde/värdighet. Men amorism är inte motståndare emot alla har lika värde/värdighet. Amorism bygger på idén om total välvilja till alla. Amorism är ingen utopi och ingen illusion.

§ Jag har endast hunnit vara på Järvaveckan den 14:e, 15:e och 17:e juni. Alla möten som jag har haft på  Järvaveckan har varit lugna och "utan problem". Många har t.o.m. varit trevliga. Jag talade med flera anhängare av olika partier och besökare av olika härkomst. Väldigt många poliser närvarade. (Under eftermiddagen 2018-06-15 såg jag ett tåg med något hundratal vitklädda relativt mörkhyade män och kvinnor med utländsk härkomst. Majoriteten hade även vita dok över hår och överkropp. Tåget rörde sig runt i området. Jag vinkade artigt och sade artigt hej till något 20-tal av dem och frågade artigt vilka de var. Endast 2 sade hej (på bruten svenska). Ca 2 log och nickade tillbaka mot mig. Ingen svarade vilka de var. Svårt med integration?).


Bild 4. Stockholms läns bildningsförbund.
En rektor (t.v.), Edna och en annan 
talare propagerade för mänskliga 
rättigheter den 2018-06-15. En anda 
på föredraget var den ensidiga
självmotsägelsen att nationalism, 
även demokratisk nationalism,
hotar demokrati. 
§ Edna Eriksson (till vänster i bild 4) talade den 18-06-15 mycket om att man kan skilja människors ursprung ifrån deras handlingar och deras rättigheter. Det kan ofta vara bra att göra det tror jag. Men jag tror att självmotsägelsen som avslöjas i texten till bild 4 beror på att talarna helgar demokrati och FN's mänskliga rättigheter alltför högt. Talarna och många har nämligen alltför höga förväntningar på dessa rättigheter och demokrati. Jag menar att utbildning om amorism är minst lika viktigt som utbildning om demokrati. Amorism (läran) och boken Amorism har viktiga förklaringar om demokrati. Dessutom förklaras att ingen stat i världen har total demokrati. Stöd amorism genom att köpa boken. Då kommer ännu bättre texter och böcker. Hoppas att talarna inser att de amoristiska dygderna artighet och yttrandefrihet är nödvändiga för civiliserade samhällen och för demokratier. Om talarna hämmar dessa dygder är talarna själva hot mot demokrati. Hot mot demokrati och hämningar av dessa dygder är mycket vanligt. Alla hotar sådant mer eller mindre. Flera bör bli ärliga om det. Talarna bör alltså sluta att ensidigt beskylla viss nationalism för att vara hot mot demokrati. Mänskligheten borde även utbildas om amoristisk definition av förtal. Edna borde inte säga att de mänskliga rättigheterna inte är dogmer. Sanningen (enligt amorism) är att de mänskliga rättigheterna är dogmer. Talarna, världen och även studieförbunden m.fl. borde lära sig av amorism vad politik respektive religion är. Ty de har troligen dåliga definitioner som hämmar både civiliserat samhälle och demokrati. Amorism har överlägsna definitioner. Dessutom betonade Edna att "alla har lika värdighet", "inte lika värde". Amorism är inte motståndare mot alla lika värde eller lika värdighet. Men amorism bygger inte på sådant.


Bild 5. Jag har inte granskat 
partiets politik.
§ På kvällen 2018-06-15 mötte jag en representant för partiet Enhet. Partiet föreslår basinkomst eller medborgarandel som Enhet kallar det. Jag tror att basinkomst/ medborgarandel kan vara bra. Enhet är en av de många föreningar och partier som inte har tält och "plats" på Järvaveckan.Bild 6. 
§ Bild 6 visar när socialdemokraten och Sveriges statsminister Stefan Löfven talade den 2018-06-17. Han propagerade för bidrag som ska finansieras genom skatter. Han menade att ingen ska behöva vara fattig. Han propagerade för "starkt samhälle", som är Socialdemokraternas valslogan (=dogm eller heliga/"heliga" princip, tro/"tro"); (jag hörde på TV att även Vänsterpartiets ledare propagerade det i Järva den 2018-06-16). Men enligt amorism är godhet i form av amorism (total välvilja) minst lika viktigt som styrka. Ty det finns styrkor och supermakter (starka samhällen) som inte alltid är tillräckligt goda. Och gruppegoism, egoism och demokrati är troligen inte lika gott och heligt som det som är godast och heligast, nämligen amorism (total vävlilja). Dessutom åsyftar amorism troligen den bästa läran; läran som även är fri från illusioner. Amorism avslöjar illusioner och ger bättre samtal. Jag önskar därför att flera människor och flera partier nämner och helst helgar amorism. Av de tre tal jag besökte så hade Löfven kanske något flera åhörare än de andra talarna. Han sade även att "alla har lika värde och lika rätt". Jag frågar mig då: har alla människor/svenskar lika rätt att få lika hög inkomst/lön som Löfven? Har alla människor/svenskar rätt att få köra bil? Har alla människor/svenskar rätt att äga vapen? Har alla människor/svenskar rätt att ha en livskamrat? Varför har då inte alla lika hög inkomst/lön som Löfven? Varför har inte all rätt att äga vapen? Varför har inte alla en livskamrat? Varför får inte alla tala från scenen på Järvaveckan? Dessutom: hur går "allas lika värde" ihop med Socialdemokraternas idé om att det ska löna sig att arbeta, jämfört med att inte arbeta? Då säger Socialdemokraterna att inkomstskillnader behövs. Men inkomstskillnader är egentligen ett av flera bevis på att alla inte har lika värde. (F.ö. amorism bygger inte på att alla har lika värde. Men amorism är inte motståndare emot alla har lika värde. Amorism bygger på att total välvilja till alla är möjligt. Referens: boken Amorism.)


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

1 kommentar:

  1. Sällan publiceras så viktiga, bra, avslöjande och förklarande artiklar i världen. Amorism är en ny och viktig filosofi. Med glädje och övertygelse stöder jag amorism och nästa utgåva av boken Amorism. Fredrik förtjänar belöningar och berömmelse. Olof Vesterberg, professor med dr.

    SvaraRadera

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.