Järvaveckan

Bättrad den 2019-06-17 kl. 16:00 bild från Humanisternas hemsida. kl 10:23 svar från Humanisterna och professor Namli; 19-06-16 bild 1c; lösa problem med eller utan religion?; 19-06-15 definition av "helig"; Inledning; bytt artikelns rubrik (från Djärva i Järva); 18-06-29 utbildning; yttrandefrihet i amoristisk anda; 18-06-20 layout bilder; jag önskar; tro/"tro"; helig princip; illusioner om "alla lika" och "starkt samhälle"; 18-06-19 inledning; Socialdemokraterna; 18-06-18 Moderaterna; 18-06-17 terminologi; demokrati och mänskliga rättigheter; tåg; Enhet och basinkomst. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-09 kl. 14:10 på www.amorism.cc.
Fr.o.m. den 19-06-16

Denna artikel kan komma att utvecklas ytterligare. 
Järvaveckan är den 12 - 16 juni 2019 i Stockholm på Spånga idrottsplats. 
Jag tycker: Kul att Järvaveckan finns.

Inledning
Bild 1. Sverigedemokraternas ledare
Jimmie Åkesson talade den 2018-06-15.
Talet skulle kunna sägas handla om
Sverige och Järvas djärva eller snarare
våghalsiga invandringspolitik. 
Amorism® är främst filosofi och en lära. Amorism har inte med Järvaveckan att göra. Denna artikel finns eftersom filosofi är viktigt i politik (alltså även i Järvaveckan). Otydlig och dålig filosofi kan vara okunnighet eller förvirring. Men dålig filosofi är även vanlig metod för att lura människor. Amorism försöker att förvalta (och skapa) tydliga och goda definitioner av viktiga begrepp. Vi amorister tror att amorism är god filosofi. Därför skriver jag denna artikel. Det viktigaste i amorism är den amoristiska visionen (om total välvilja och total lycka). Näst viktigast är de amoristiska dygderna ocg deras definitioner. Därefter är övrig filosofi som inte är nödvändig för amorism, men som kan förtydliga. Denna artikel beskriver även mycket som inte är amorism, nämligen politiska partier, Järvaveckan m.m.. Öppna gärna denna artikel och läs rapport om Järvaveckan. Artikeln är en föregångare och unik filosofisk analys av några idéer som propagerades av talare på Järvaveckan. Dessutom: illusioner avslöjas.

Bild 1b. Även Sokrates förstod
att filosofi ofta inte är självklart.
Många människor har dåliga
definitioner av begrepp. Det
förstås när man lyssnar på
allmänheten och experter
och läser deras texter.
Tyvärr luras många
människor av illusioner.
Amorism är inte politik. Så man måste inte instämma i eventuella politiska idéer och kommentarer i artikeln. 
Denna artikel hette tidigare "Djärva i Järva" istället för "Järvaveckan". Nedanför detta stycke finns rapport om Järvaveckan. Ordet Järva kanske kommer av ordet järv (fornnordiska iærf) som är djuret järv på nutida svenska. Men ordet djärv betyder att vara modig. (Iærf kan på fornnordiska även betyda färgen brun.) Järva kan alternativt komma från något annat. På fornnordiska hette orten Järva kanske Iærva, vilket även kan betyda jord, grus. Järvaveckan är ett initiativ från dominerande politiker för att propagera sin politik. 


§ Den 2019-06-14

Jag var på Järvaveckan den 14 juni. Det var trevligt att tala med människor och vänner. Men tre föredrag genomsyrades av de gängse (ibland farligt) dåliga, naiva och oamoristiska definitionerna av begreppen politik och religion. Några människor, politiska representanter och talare hade övertro (vidskeplig tro) på de "mänskliga rättigheterna"; (troligen menar de FN's mänskliga rättigheter). Vid panelsamtalet (bild 1c) "Slippa religion - en mänsklig rättighet?" frågade jag ungefär: "Med tanke på er definition av religion (den gängse oamoristiska definitionen) så ser man att många konflikter inte är religiösa, (t.ex. de fyra största krigen i mänsklighetens historia m.m.). Många icke religiösa har stora konflikter. Nåväl, det är uppenbart att problem finns även utanför det som ni kallar religion.
Bild 1c.
Därför frågar jag: vad är era "heliga kor" eller prioriterade idéer för att motverka dåliga och icke-religiösa idéer och konflikter? Vad göra om "religion" avskaffas? Vill ni prioritera mänskliga rättigheter, alla lika värde, humanism, demokrati, vetenskap "eller kanske amorism"?" Svar (i bild 1c): 1. Ulf Gustafsson (förbundssekreterare i samfundet Humanisterna) "samtal och vetenskap"; 3. Elena Namli (prof. i etik, Uppsala universitet) "att ha vision för vad man önskar istället för att enbart motverka andra". Några från samfundet Humanisterna m.fl. hade svårt att förstå begreppen helig och helig ko (eftersom de tror att helighet är något oseriöst etc.). Amorism är en viktig filosofi som definierar att begreppet helig åtminstone innebär: något som någon individ själv prioriterar och tror är gott. (Och att helig inte måste innebära något oseriöst, olämpligt, påhitt, Gud, "övernaturlighet" eller något dåligt.) De som förstår denna amoristiska definition förstår vad helig och helig ko innebär. Men många accepterar inte denna viktiga definition eftersom de inte vinner någon prestige på den. Lär av amorism (läran) och boken Amorism! Ty amorism förklarar hur sådana begrepp och politik och kultur är, fungerar och styrs. Många andra föreningar än Amoristerna, grupper och många människor har andra, men sämre definitioner. De förstår inte sådant lika bra. Många grupper, föreningar och partier förkunnar inte amorism (total välvilja) och de amoristiska dygderna. Tyvärr tror dessa att annat är viktigare eller "viktigare" i deras grupper. Många känner inte ens till amorism. Därför är det viktigt att samfundet Amoristerna får åtminstone 50 000 kr (helst mera) så att vi kan annonsera för amorism, hålla föredrag, ordna trevliga möten, delta på Järvaveckan m.fl.; läs om hur du ger gåvor: gåvor. Vi behöver 50 000 kr för publicering av utgåva 2 av boken Amorism. 


Bild 1d. Mina kommentarer till
samfundet Humanisternas rapport
om sin närvaro på seminariet.
Siffrorna på bilden avses att
kommenteras här på
Amoristernas hemsida.
Analyser och kommentarer till svaren ovanför: Enligt amoristiska definitionen av religion kan tron att t.ex. vetenskap eller samtal är bättre/viktigare än vissa andra företeelser vara samma sorts tro som tro att amorism är bättre/viktigare än vissa andra företeelser. Sådan tro/prioritering av vetenskaplighet kallas nämligen scientism. Amorism tror att vetenskaplighet är en dygd och att goda (amoristiska) samtal är ett sakrament. Yttrandefrihet är en amoristisk dygd. Men den amoristiska tron förstår även att välvilja (kärlek) eller ännu hellre total välvilja (amorism) ibland kan vara viktigare än vetenskap, yttrandefrihet och samtal. Ty kärleksbrist är den vanligaste orsaken till missbruk av vetenskaplighet, yttrandefrihet och samtal. Därför är total välvilja det heligaste i läran amorism. Total välvilja betonas i amoristiska visionen. Vi tror att amoristiska visionen ofta är viktigare och heligare än många andra visioner. Hoppas att flera förstår detta. Enligt amorism kan välvilja (kärlek) främjas genom utbildning om de rätta och intelligentaste definitionerna av välvilja (kärlek), nämligen de amoristiska definitionerna (finns via länkar i inledningen av denna artikel). (Man kan även utbilda om andras definitioner.) Amorism educates the worldSlutsats: svar är ofta inte självklara. Och det råder "kamp" om vilka svar som är bäst (money and advertisements rules the world). Stöd därför mig och Amoristerna om du vill påverka världen i bättre riktning. 


Nedan finns text och alltjämt viktiga filosofiska analyser från år 2018. Det kan komma att utvecklas.

Bild 2. Boken Amorism
§ Filosofi, kultur och religion påverkar samhällen. Det har inte talats tillräckligt mycket och bra om sådant i svensk politik och under Järvaveckan. Men amorism har nya definitioner av många begrepp som kan öka förståelse och förbättra undervisning om sådant. Även SÄPO-representanter nämnde i TV-programmet Aktuellt (men inte förrän den 18-06-28) att man i Sverige måste kunna tala djupare och friare om islam. Amorism betonar mera yttrandefrihet, men artig yttrandefrihet, nämligen att amoristisk anda behövsOch artig yttrandefrihet även om annat än islam. För att främja bättre yttrandefrihet så behöver Sverige och mänskligheten utbildning om amorism och de amoristiska dygderna. Utbildning med amorism är minst lika viktigt som demokrati och "demokrati", läs gärna amoristcertifikat. Utbildning om amorism kan ibland vara viktigare än demokrati för att upprätthålla högre civiliserat samhälle. Obs., amorism och dygder som artighet är inte självklara begrepp. Därför är amorism viktigt.

§ Den 9/6 nämnde partiet Feministiskt initiativ något kort om kärlek i politiken. Tack, (men jag är inte helt nöjd med det). Amorism har unik och överlägsen definition av kärlek. Jag betonar att kärlek är ett viktigt, men ofta missförstått begrepp. Enligt amorism® finns nämligen främst tre olika "sorters" kärlek: citat ur amoristernas trosbekännelse 2017-10-03: "De viktigaste sorterna av välvilja (kärlek) är: 1. egoism; 2. grupp-egoism; 3. amorism." Enligt amorism idkar alla människor kärlek, (men alla idkar inte alla tre sorters kärlek). Därför är det olämpligt att säga att endast somliga har kärlek i politiken. Amorism menar även att kärlek inte måste vara barmhärtighet; kärlek är därför ett paradoxalt, icke-självklart begrepp. Amorism är en unik och ny filosofi och terminologi som har exakta och överlägsna definitioner av begrepp som kärlek och barmhärtighet. Amorism är viktigt för att mänskligheten ska undvika missförstånd.

Bild 3. Moderaternas ledare Ulf Kristersson
talade den 2018-06-14.
§ Moderaternas valslogan (=dogm eller heliga/"heliga" princip, tro/"tro") år 2018 är: "Lika för alla. Lika rättigheter, lika möjligheter, lika skyldigheter." (Moderaternas partiledare syns på bild 3.) Jag frågar mig: varför har då inte alla människor samma möjlighet att bli t.ex. partiledare eller politiker för Moderaterna? Många exempel på det absurda med "alla lika ..." finns i boken Amorism. "Alla lika ..." är som en dogm, "helig" princip, "helig" ko, utopi och illusion för Moderaterna, Socialdemokraterna och många andra. En enkel populär utopi och illusion som används för att lura till sig väljare, och ersätta realistiska (och mera avancerade) idéer och läror som t.ex. amorism. Amorism bygger inte på att alla har lika värde/värdighet. Men amorism är inte motståndare emot alla har lika värde/värdighet. Amorism bygger på idén om total välvilja till alla. Amorism är ingen utopi och ingen illusion.

§ Jag har endast hunnit vara på Järvaveckan den 14:e, 15:e och 17:e juni. Alla möten som jag har haft på  Järvaveckan har varit lugna och "utan problem". Många har t.o.m. varit trevliga. Jag talade med flera anhängare av olika partier och besökare av olika härkomst. Väldigt många poliser närvarade. (Under eftermiddagen 2018-06-15 såg jag ett tåg med något hundratal vitklädda relativt mörkhyade män och kvinnor med utländsk härkomst. Majoriteten hade även vita dok över hår och överkropp. Tåget rörde sig runt i området. Jag vinkade artigt och sade artigt hej till något 20-tal av dem och frågade artigt vilka de var. Endast 2 sade hej (på bruten svenska). Ca 2 log och nickade tillbaka mot mig. Ingen svarade vilka de var. Svårt med integration?).


Bild 4. Stockholms läns bildningsförbund.
En rektor (t.v.), Edna och en annan 
talare propagerade för mänskliga 
rättigheter den 2018-06-15. En anda 
på föredraget var den ensidiga
självmotsägelsen att nationalism, 
även demokratisk nationalism,
hotar demokrati. 
§ Edna Eriksson (till vänster i bild 4) talade den 18-06-15 mycket om att man kan skilja människors ursprung ifrån deras handlingar och deras rättigheter. Det kan ofta vara bra att göra det tror jag. Men jag tror att självmotsägelsen som avslöjas i texten till bild 4 beror på att talarna helgar demokrati och FN's mänskliga rättigheter alltför högt. Talarna och många har nämligen alltför höga förväntningar på dessa rättigheter och demokrati. Jag menar att utbildning om amorism är minst lika viktigt som utbildning om demokrati. Amorism (läran) och boken Amorism har viktiga förklaringar om demokrati. Dessutom förklaras att ingen stat i världen har total demokrati. Stöd amorism genom att köpa boken. Då kommer ännu bättre texter och böcker. Hoppas att talarna inser att de amoristiska dygderna artighet och yttrandefrihet är nödvändiga för civiliserade samhällen och för demokratier. Om talarna hämmar dessa dygder är talarna själva hot mot demokrati. Hot mot demokrati och hämningar av dessa dygder är mycket vanligt. Alla hotar sådant mer eller mindre. Flera bör bli ärliga om det. Talarna bör alltså sluta att ensidigt beskylla viss nationalism för att vara hot mot demokrati. Mänskligheten borde även utbildas om amoristisk definition av förtal. Edna borde inte säga att de mänskliga rättigheterna inte är dogmer. Sanningen (enligt amorism) är att de mänskliga rättigheterna är dogmer. Talarna, världen och även studieförbunden m.fl. borde lära sig av amorism vad politik respektive religion är. Ty de har troligen dåliga definitioner som hämmar både civiliserat samhälle och demokrati. Amorism har överlägsna definitioner. Dessutom betonade Edna att "alla har lika värdighet", "inte lika värde". Amorism är inte motståndare mot alla lika värde eller lika värdighet. Men amorism bygger inte på sådant.


Bild 5. Jag har inte granskat 
partiets politik.
§ På kvällen 2018-06-15 mötte jag en representant för partiet Enhet. Partiet föreslår basinkomst eller medborgarandel som Enhet kallar det. Jag tror att basinkomst/ medborgarandel kan vara bra. Enhet är en av de många föreningar och partier som inte har tält och "plats" på Järvaveckan.Bild 6. 
§ Bild 6 visar när socialdemokraten och Sveriges statsminister Stefan Löfven talade den 2018-06-17. Han propagerade för bidrag som ska finansieras genom skatter. Han menade att ingen ska behöva vara fattig. Han propagerade för "starkt samhälle", som är Socialdemokraternas valslogan (=dogm eller heliga/"heliga" princip, tro/"tro"); (jag hörde på TV att även Vänsterpartiets ledare propagerade det i Järva den 2018-06-16). Men enligt amorism är godhet i form av amorism (total välvilja) minst lika viktigt som styrka. Ty det finns styrkor och supermakter (starka samhällen) som inte alltid är tillräckligt goda. Och gruppegoism, egoism och demokrati är troligen inte lika gott och heligt som det som är godast och heligast, nämligen amorism (total välvilja). Dessutom åsyftar amorism troligen den bästa läran; läran som även är fri från illusioner. Amorism avslöjar illusioner och ger bättre samtal. Jag önskar därför att flera människor och flera partier nämner och helst helgar amorism. Av de tre tal jag besökte så hade Löfven kanske något flera åhörare än de andra talarna. Han sade även att "alla har lika värde och lika rätt". Jag frågar mig då: har alla människor/svenskar lika rätt att få lika hög inkomst/lön som Löfven? Har alla människor/svenskar rätt att få köra bil? Har alla människor/svenskar rätt att äga vapen? Har alla människor/svenskar rätt att ha en livskamrat? Varför har då inte alla lika hög inkomst/lön som Löfven? Varför har inte all rätt att äga vapen? Varför har inte alla en livskamrat? Varför får inte alla tala från scenen på Järvaveckan? Dessutom: hur går "allas lika värde" ihop med Socialdemokraternas idé om att det ska löna sig att arbeta, jämfört med att inte arbeta? Då säger Socialdemokraterna att inkomstskillnader behövs. Men inkomstskillnader är egentligen ett av flera bevis på att alla inte har lika värde. (F.ö. amorism bygger inte på att alla har lika värde. Men amorism är inte motståndare emot alla har lika värde. Amorism bygger på att total välvilja till alla är möjligt. Referens: boken Amorism.)


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

4 kommentarer:

 1. Sällan publiceras så viktiga, bra, avslöjande och förklarande artiklar i världen. Amorism är en ny och viktig filosofi. Med glädje och övertygelse stöder jag amorism och nästa utgåva av boken Amorism. Fredrik förtjänar belöningar och berömmelse. Olof Vesterberg, professor med dr.

  SvaraRadera
 2. Artikeln är mycket viktig och borde därför läsas och förstås av många människor. Den behövs för att många ska få bättre liv och livskvalitet. Amorism är unikt och också viktigt eftersom den ger (nya och bättre) förklaringar av viktiga ord t.ex. välvilja, kärlek, lycka, religion, politik och helighet. Jag har hört dina föredrag och ser fram emot nästa utgåva av boken Amorism!
  Stöd Amorism och Fredrik eftersom han är en unik, kunnig och duktig filosof. Amorism borde få rejäla ekonomiska stöd. Öppna artikeln och läs där det står ”Därför är det viktigt att Amoristerna får åtminstone 50 000 kr”.

  SvaraRadera
  Svar
  1. För att detta är en sida som informerar om specifika teman, alltså inte klotterplank för "kommentarer" som inte håller sig till artikelns tema; läs instruktionen för kommentarer. Detta inte är något klotterplank för ovidkommande eller idiotiska kommentarer. Starta eget klotterplank om du vill hålla på med sådant.

   Radera
 3. Tack! Fredrik är en föregångare före andra filosofer och författare.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.