Definition, denotation, konnotation

Bättrad den 2020-06-09 korrektion; 19-11-26 bild; 19-10-23 Visa vishet; 19-11-09 Välsignelse. Denna artikel publicerades första gången den 2019-10-22 kl. 01:15 på www.amorism.cc.

jpg. konnotation denotation amorism
Jag försöker berika
mänskligheten med
amoristisk filosofi och
poesi. När tid finns
kan ljud publiceras
i denna artikel. 
§1 Definition, denotation, konnotation

Hej kändisar och några anonyma. 
Begreppen definition och denotation 
kan vara synonyma. 
Definition kan nämligen betyda: 
kortfattad denotation. 
Konnotation betyder bibetydelse. 
Jag vill yrka: en styrka i vår kyrka 
och alla goda läroäro att dessa 
reducerar antalet konnotationer
Goda läror fokuserar främst på 
klargörande konnotationer. 
Dyrka rätt lära så slipps kval 
och med ens ambi~val~ens
mellan onödiga konnotationer 
och velande med felande definitioner. Dikten fortsätter....

Jag vill förära er en heliga lära, 
nämligen Amorism. 
Och ge den ära om den kan förtära förvirring 
och förklara skillnader mellan begrepp som: 
barmhärtighet, välvilja och kärlek. 
Blå(o)tt somliga blådårar och dumskallar
har ro i tro att stats quo i filosofi räcker;
Poeten Karl läser poesi i 
Fruängen den 2019-11-25.
Därefter läste jag den 
amoristiska dikten
Definition, denotation, 
konnotation.
och att läror inte behövs för rätt förståelse av många begrepp.
Att förstå andra människor är inte att försmå 
genom att oartigt förfäkta sina kallat "perfekta" idéer. 
Somliga går tyvärr till attack
Många vill främst vinna snack,
även när det är ohelig ära,
alltså inte förstå någon annans lära
Sålunda skapas mycket av onödig nöd och död. 
Sådan ignorans är ofta utan balans. 
Kverulans är tal utan tillräcklig substans, 
utan konsekvens, utan referens, 
utan tillräcklig logik. 
Alltså primitiv elegans utan relevans. 
Men samtal med kärleksfullt framförda argument 
och lyssnande anda är ett sakrament
När dessa ord nu landa, 
några amoristiska dygder, 
antytts i dessa bygder.

Av Fredrik Vesterberg den 2019-10-20. Små bättringar gjorda den 2019-11-09 då den lästes på Författares bokmaskin i Stockholm. (Läs gärna om en Guldkväll där år 2018.)§2 Visa vishet

Vishet visar vi
här, vis à vi er (alltså mittemot er),
om Amorism.
Amor, caritas och ni
är välkomna
👏🏻Dansare sökes
som vill vara fin
och dansa efter min, din,
vår eller allas pipa
år.
Gärna ännu bättre än igår,
om det går.
👏🏻Mera, harpa och lyra
Hjälp, mig Apollon kitharos musagetes gyllne strängar dyra
kärlekens svängar,
 sköna ängar,
bättre styra,
inte så att vi blir yra.
Vi dansar himmelskt
i väderstrecken fyra.

Dikt av Fredrik Vesterberg den 2019-10-23


§3 Avundsjuka
Avund är en av de laster som amorism avslöjar och beskriver. Något av det som förstör mest för mänskligheten är avund även kallat avundsjuka, vilket är en mental svaghet, av somliga kallad dödssynd. Att vilja äga måste inte vara avund. Många förväxlar avund med rättvisa. Avund är en primitiv kvarleva som finns hos lägre medvetna varelser. Somliga som avundas vet inte vad avund är. Många som avundas vägrar ofta att avslöja sin avund. Således är många som avundas dolska, bigotta eller lögnare. Den heliga läran förkunnar även att avund är bevis på frånvaro av total välvilja, den heligaste dygden. Jag utbildar, ber och mediterar med de här nämnda kunskaperna.

Dikt av Fredrik Vesterberg den 2019-10-24.§4 Aronitiska välsignelsen
(I tre olika varianter: Ooriginal, GGruppegoism respektive AAmorism. Den tredje varianten är amoristiskt tillägg.)

Ur Gamla testamentet: 
Herren välsigne Odig/Goss/Aalla och bevara Odig/Goss/Aalla.
Herren låte sitt ansikte lysa över Odig/Goss/Aalla
och vare Odig/Goss/Aalla nådig.
Herren vände sitt ansikte till Odig/Goss/Aalla
och give Odig/Goss/Aalla frid.

Kristet tillägg: 
I Faderns,
Sonens och den
Helige andes namn.

Tilläggen gjorda den 2019-11-09 av Fredrik Vesterberg.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.