Lika värde och lika värdighet, eller?

Bättrad den 17-01-31 kl. 15:04 yttrandefrihet. Denna artikel publicerades första gången den 17-01-31 kl. 9:53 på WWW.AMORISM.CC. 


Fredrik Vesterberg läser
ur sin bok Amorism
Amorism är inte politik. Amorister måste inte instämma i mina privata åsikter. Mina privata åsikt är att amorism bör användas för att bedöma godheten i olika företeelser. Det är huvudtemat i denna artikel. Åtminstone så bör allmänheten utbildas om att amorism finns, och om våra heliga dygder/principer.

Många förstår inte tillräckligt vad olika begrepp betyder. Många blir tyvärr lurade av dåliga, felaktiga eller otillräckliga förklaringar. Somliga är övertygade om att de själva förstår, men när man ber dem förklara många begrepp så blir det ofta självmotsägelser eller dåliga förklaringar. De får underkänt av mig. Deras illusioner är allvarliga, ty de orsakar onödigt mycket lidande för alltför många människor. Amorism har skapats för att avslöja illusioner och fel. Och för att ge bättre alternativ till mänskligheten. Amorism förklarar vad politik är: Politik handlar till stor del om att bedöma och värdera handlingar, människor och föreningar, företag, verksamheter och föremål. De som inte inser det förstår inte vad politik är. Men boken amorism förklarar på unikt sätt så att människor förstår hur världen fungerar. Amorism är en ny filosofi, ett nytt paradigm. (Amorism förklarar: Paradigm betyder förebild eller modell.) Amorism avslöjar illusioner. I artikeln förklarar jag att man bör använda amorism och en eller flera av dess dygder för bedömning av föreningar etc. Många föreningar i Sverige har så lite yttrandefrihet att de egentligen är anti-demokratiska. Ändå kallas de demokratiska. Tyvärr förstår många inte sådant. 

Eftersom alla inte verkar ha lika värde/värdighet så tror vi att välvilja, kärlek och andra amoristiska dygder är mycket viktiga; i synnerhet amorism, total välvilja. Det är viktigt att förstå amorismens definitioner av dessa dygder. Amorism har även definition av begreppet förtal. Amorism bygger inte på någon illusion. Det är svårt att ha demokrati utan yttrandefrihet i amoristisk anda. Det är ännu viktigare med yttrandefrihet i amoristisk anda än demokrati. Ofta blir det alltför mycket förtryck eller endast sken-demokrati om amorismens definitioner inte helgas/prioriteras. Läs boken Amorism så förstår du.


Besläktade artiklar, länkar

A) Amorist-certifiering


Referenser (Ver. 16-12-12)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

2 kommentarer:

 1. Rappakalja!den stora yttrandefrihet du så vurmar om existerar inte i din amorism. Du sitter ju själv och censurerar efter eget tycke,eftersom du inte vill svara eller publicera det som är kritiskt och ifrågasättande.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Typiskt att du är anonym? Antingen har du inte varit på våra möten, eller så ljuger du. Hos Amoristerna finns mycket bättre yttrandefrihet än i andra samfund, föreningar, religioner och församlingar. 1. Kritik är mera tillåtet hos oss än hos andra. 2. Beröm är mera tillåtet hos oss än hos andra. 3. Man får bära symboler på kläder m.m., även det är mera tillåtet hos oss än hos andra.

   Detta är tre viktiga anledningar till att amorism finns. Dessutom gillar vi inte förtal. Vi kräver även viss artighet t.ex. att man inte avbryter andra. Jag tänker tyvärr inte ödsla tid på felaktiga kommentarer från en anonym främling som har fel eller t.o.m. ljuger.

   Jag förväntar mig inte vänlighet och ärlighet av dig och alla.
   Men jag önskar dig och alla amorism, alltså total lycka.

   Radera

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.