Helig ande i skapelsen via amorism!

Bättrad den 2019-11-11. Publicerad första gången den 2015-05-21 kl. 16 på www.amorism.cc.   


Välkomna till undervisning om metafysik! Obs, det är ingen "ankdamm". Hör av dig till mig (Fredrik) om du vill vara med! Jag menar att metafysik även handlar om att förstå skillnaden mellan tro och vetande.
Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Jesus, Kristus etc. Därför kan alla, även ateister vara amorister. 

Om amorism, pingst och Helig ande ...

Jag firar pingst för att högtidlighålla att Helig ande, förståelse, väcktes och spreds i världen, åtminstone i den äkta kyrkan (åtminstone hos dem med helhjärtat amoristisk personlighetstyp). Jag firar främst genom att begrunda amoristiska trosbekännelsen, se länk nedan. Och jag möter vänner i denna anda (åtminstone så bemöter jag dem amoristiskt). Personligen så tror jag att Gud och Jesus Kristus var och är helhjärtade amorister! Amoristiska trosbekännelsen finns för att helhjärtade amorister önskar tydlighet om lära, tro och filosofi! Läs den! Jag tror att den är bättre och viktigare än de flesta andra idéer och andra kyrkors och samfunds trosbekännelser! Den är bättre än andra kulturers bekännelser. Den är mänsklighetens främsta hopp. Den är tröst mot oartighet, skenhelighet och falskhet hos makthavare, massmedia och mänskligheten. 

Somliga människor är intelligenta  och verkar vara kärleksfulla och artiga. Det är bra. Men somligas “artighet” är inte helhjärtad, eller den är endast riktad till somliga. Jag menar inte att man alltid måste ha fred och anstränga sig för att vara artig. Man måste ibland tyvärr prioritera somligt annat. Ibland kan strid vara nödvändigt. Men artighet och i synnerhet amoristisk kärlek behövs, även om många varelser inte förstår eller inte gillar det. Amorism är kravlös, så gott som opolitiskt. Men personligen så tycker jag att undervisning med amorism bör vara krav, jämför att undervisning i matematik och språk är krav, se länk nedan till artikel om att politik och parti för amoristisk upplysning behövs. Bildspelet här visar om amorism och olika personlighetstyper. Välkommen, du kan fråga om sådant på mötena.

Amorism är en vision som önskar fullkomlig kärlek till alla, åtminstone önskar total välvilja. Att älska måste inte innebära politisk “korrekthet”, mesighet och att man alltid är fredlig. Läs trosbekännelsen, se länk-listan nedan. Amorism är kravlös, men personligen så tycker jag att allmänheten bör undervisas om följande personlighetstyper/handikapp. Amorism och helhjärtade amorister önskar fullkomlig lycka till alla. Men alla varelser önskar inte fullkomlig lycka till alla. Kanske är 1/3 – 3/4 av mänskligheten orättfärdiga (eller x-människor som ingenjör Åke L. kallar dem), alltså har psykopatiska tendenser. (De orättfärdiga utgörs av psykopater och “halv”-psykopater. De har ovilja eller oförmåga till helhjärtad amorism, se länkar till artiklar nedan. Men somliga av dem gillar amorism och förstår att det är bra. Det hedrar dem.) Orättfärdighet i kombination med elakhet (sadism) kan vara extra gravt. Narcissistiska tendenser (överdriven ego-centrering) och autism-tendenser (missförstår överdrivet ofta andra människors intentioner) är två andra handikapp. Obs., amorism önskar total lycka till alla, alltså även till svaga, elaka och alla handikappade. Problem orsakade av brist på kärlek, ödmjukhet, empati och god andlighet är uppenbar. Mänskligheten behöver amorism. Även de som inte förstår. Att utbilda med amorism är minst lika viktigt som annan utbildning. Nog om handikapp. 

Amorism och jag betonar att yttrandefrihet och ordnade samtal i amoristisk anda är bra skydd mot maktmissbruk, illusioner och spekulationer. Jag tror att förståelse för och gillande av trosbekännelsen är det viktigaste i mottagandet av världen, medmänniskor och Helig ande! På amorist-mötena kan du ställa frågor och få svar på begrepps betydelser! Välkommen till Amorist-mötena! Länk till artikel om nästa möte finns nedan. I den kan du läsa trosbekännelsen.

Att skriva innebär arbete, forskning och tid. Stöd mitt skrivande, se länkar i artikeln! Då får ni ännu bättre information och flera kan informeras!

Glad, amoristisk pingst från Fredrik till alla!


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.