Helig ande i skapelsen via amorism!

www.amorism.cc            Publicerad första gången den 15-05-21 kl. 16.            Bättrad den 15-06-03 kl. 13:41; kl. 21:25 Länkar; 15-06-01 rättelse av siffra och förtydligande om personlighetstyper och mentala handikapp; ändrad layout.


Välkomna till undervisning om metafysik! Obs, det är ingen "ankdamm". Hör av dig till mig (Fredrik) om du vill vara med! Jag menar att metafysik även handlar om att förstå skillnaden mellan tro och vetande.
Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud, Jesus, Kristus etc. Därför kan alla, även ateister, vara amorister. 

Om amorism, pingst och Helig ande ...

Jag firar pingst för att högtidlighålla att Helig ande, förståelse, väcktes och spreds i världen, åtminstone i den äkta kyrkan (åtminstone hos dem med helhjärtat amoristisk personlighetstyp). Jag firar främst genom att begrunda amoristiska trosbekännelsen, se länk nedan. Och jag möter vänner i denna anda (åtminstone så bemöter jag dem amoristiskt). Personligen så tror jag att Gud och Jesus Kristus var och är helhjärtade amorister! Amoristiska trosbekännelsen finns för att helhjärtade amorister önskar tydlighet om lära, tro och filosofi! Läs den! Jag tror att den är bättre och viktigare än de flesta andra idéer och andra kyrkors och samfunds trosbekännelser! Den är bättre än andra kulturers bekännelser. Den är mänsklighetens främsta hopp. Den är tröst mot oartighet, skenhelighet och falskhet hos makthavare, massmedia och mänskligheten. 

Somliga människor är intelligenta  och verkar vara kärleksfulla och artiga. Det är bra. Men somligas “artighet” är inte helhjärtad, eller den är endast riktad till somliga. Jag menar inte att man alltid måste ha fred och anstränga sig för att vara artig. Man måste ibland tyvärr prioritera somligt annat. Ibland kan strid vara nödvändigt. Men artighet och i synnerhet amoristisk kärlek behövs, även om många varelser inte förstår eller inte gillar det. Amorism är kravlös, så gott som opolitiskt. Men personligen så tycker jag att undervisning med amorism bör vara krav, jämför att undervisning i matematik och språk är krav, se länk nedan till artikel om att politik och parti för amoristisk upplysning behövs. Bildspelet här visar om amorism och olika personlighetstyper. Välkommen, du kan fråga om sådant på mötena.

Amorism är en vision som önskar fullkomlig kärlek till alla. Att älska måste inte innebära politisk “korrekthet”, mesighet och att man alltid är fredlig. Läs trosbekännelsen, se länk-listan nedan. Amorism är kravlös, men personligen så tycker jag att allmänheten bör undervisas om följande personlighetstyper/handikapp. Amorism och helhjärtade amorister önskar fullkomlig lycka till alla. Men alla varelser önskar inte fullkomlig lycka till alla. Kanske är 1/3 – 3/4 av mänskligheten x-människor, alltså har psykopatiska tendenser. (x-människor utgörs av psykopater och “halv”-psykopater. De har ovilja eller oförmåga till helhjärtad amorism, se länkar till artiklar nedan. Men somliga av dem gillar amorism och förstår att det är bra.) X-mentalitet i kombination med sadism kan vara extra gravt. Narcissistiska tendenser (överdriven ego-centrering) och Asperger-tendenser (missförstår överdrivet ofta andra människors intentioner) är två andra handikapp. Problem orsakade av brist på kärlek, ödmjukhet, empati och god andlighet är uppenbar! Mänskligheten behöver amorism! Även de som inte förstår. Att utbilda med amorism är minst lika viktigt som annan utbildning. Nog om handikapp.

Amorism och jag betonar att yttrandefrihet och ordnade samtal i amoristisk anda är bra skydd mot maktmissbruk, illusioner och spekulationer. Jag tror att förståelse för och gillande av trosbekännelsen är det viktigaste i mottagandet av världen, medmänniskor och Helig ande! På amorist-mötena kan du ställa frågor och få svar på begrepps betydelser! Välkommen till Amorist-mötena! Länk till artikel om nästa möte finns nedan. I den kan du läsa trosbekännelsen.

Att skriva innebär arbete, forskning och tid. Stöd mitt skrivande, se länkar i artikeln! Då får ni ännu bättre information och flera kan informeras!

Glad, amoristisk pingst från Fredrik till alla!

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Version 150603)  

 1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: Ekonomi
 2. English article on amorism: Definition of amorism
 3. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 4. Nästa amorist-möte: På amoristiska möten läses trosbekännelsen. Vi umgås. Ofta hålls även föredrag: viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhälle, kultur och vetenskap: Nästa amoristmöte
 5. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket. Amorism är en ny lära! Inte beroende av någon övernaturlig förklaring! Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda! Skiljer sig från andra: Definition
 6. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur! Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet! Tyvärr är det inte självklart! Därför behövs god kultur, god religion! Gränsdragningar är nödvändiga! Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning! Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder av filosof Fredrik Vesterberg som ger struktur och ökad förståelse för språk och världen!: http://www.amorism.cc/2014/05/vetenskap-och-religion-kan-kombineras.html
 7. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: Parti för amorism
 8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorismVarning, låt inte hänsynslösa människor ta över.
 9. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) English article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
 10. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! X-människor (psykopater och halv-psykopater) gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap, det amoristiska: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
 11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

Vänliga, amoristiska hälsningar från Fredrik till alla!
Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.