Infektioner sprids lätt på förskolor daghem dagis, ej enbart till de närvarande. Hälsa. Viktig kunskap

 www.amorism.cc                                                      Bättrad den 2014-03-24 kl. 12:53.

Min personliga idé. Man måste ej hålla med om detta för att vara amorist.

 

DSC03631.JPG Blommor gula orange röd krasse. Med amorismTroligen är det bättre att ha sina barn hemma (eller i så små grupper som möjligt). Det är allmänt känt att barn som är på dagis har flera infektioner än de som är hemma. 

Jag ber till föräldrar och Gud att ni ska få/ta er tid att vara med era barn. Kommunicera även med dem som inte talar.

Många klarar sig bättra genom att inte ha barn på dagis. Mänskligheten skulle troligen utsättas för färre sjukdomar och epidemier om mera hygienisk medvetenhet fanns. Tänk på följande

På institutioner som daghem och förskolor råder följande

1. Stort antal människor.
2. Nära samvaro (många människor/m2).

3. Stora upptagningsområden. Barn från stora geografiska områden samlas. Nutida fordon och resvanor innebär att många människor gör många och långa resor. Många människor möter MÅNGA människor på kort tid. Mer och flera människor möts nu jämfört med förr. Effektiv spridning av sjukdomar och epidemier.
4. Samvaro under lång tid. Barn vistas på institutionerna många  timmar dagligen, flera dagar i veckan. Ökad smittrisk.
5. Okunskap eller ringa kunskap om hygien. I synnerhet barn har alltför låg kunskap om hygien. Leksaker, föremål och inredning sprider infektioner, i synnerhet när många använder dem. Tvätta leksaker ofta. Varje leksak bör helst användas av så få som möjligt. Viktigt med städning. Handtvätt av barn och alla är viktigt. Man bör lära barn att inte ta så lite som möjligt på föremål i offentliga miljöer. Man bör försöka lära barn att inte ta i ansiktet, ögon, näsa och mun. Ty det är extra infektionskänsliga områden. Man bör beröra andra människor så lite som möjligt. Ju flera man berör desto större smittrisk. Detta visar några svårigheter som finns i stora grupper med barn, i synnerhet på dagis.
6. Svårt att hålla uppsikt, många barn per ansvarig/vuxen.
7. Motivation/engagemang/kärlek är ofta ej den högsta. Ofta gäller nämligen ”blod är tjockare än vatten”.
8. Inga tillräckligt bra metoder/rutiner tillämpas för att kolla om de närvarande har smittsamma sjukdomar eller parasiter. I synnerhet symptomfria (subkliniska) sjukdomar sprids lätt.
9. Det är ledares/institutionens kultur/andlighet och politik som råder främst. Det är fel att tro att institutioner saknar andlighet/kultur/politik. Sanningen är att ingen institution är neutral! Lär er filosofi av Amoristerna, kyrkan för amorism®! Institutionerna är en sorts uppfostringsanstalter, där politiker har eller får kontroll över folk. Jag tror att amoristisk andakt borde användas där. Jag tror att det skulle gynna många barn, vuxna och mänskligheten. Men amoristisk kultur används ej (ännu).
10. Motivering från somliga förespråkare av nämnda institutioner kan vara ”det är bra social träning”. Men jag tror att majoriteten av föräldrar är lämpliga, mer lämpliga än institutioner.

Min privata reflektion och förslag till politik

Jag tror att de flesta familjer är bättre än institutioner. Låt inte makthavares propaganda och föräldrars girighet skada barn, vuxna, samhälle och mänskligheten. Jag tror att familjer bör gynnas. I synnerhet familjer som ”fostrar” med amoristiskt andlighet/medvetenhet. Låt inte materialism och girighet förstöra miljön. Jag tror att man i synnerhet bör undvika att omogna/unga människor sätts på nämnda institutioner. Barn som ej kan tala och som ej förstår är extra känsliga.
§  Människor bör prioriteras istället för alltför mycket materialism.
§   Samhället skulle troligen minska lidande (och spara pengar) på att låta barn vara hemma. Smitthärdar som daghem och förskolor riskerar även att öka infektioner med antibiotikaresistens.
§  Personligen tycker jag att föräldrar som uppfostrar amoristiskt bör få barnbidrag.

Länk till idéer om amorism®

Ingen måste tro detta för att vara amorist.  Amorism är nämligen en mycket liberal idé: http://www.amorism.cc/2013/08/mina-privata-ideer-om-praktiskt.html.

Vänliga häsningar till alla från Fredrik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.