Instiftelseord

Bättrad den 2021-12-01 kl. 11:27 förtydligande. Denna artikel publicerades den 2021-11-11 kl. 11:21 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas.

Amorism bygger inte på förklaringar om Gud och övernaturlighet. Man kan alltså vara ateist och amorist samtidigt. Men vi tror att amorism har bra förklaringar av vad Gud och Guds vilja kan vara. Begreppet himmelsk Fader kan betyda någon fader som är mycket god. Det kan (men måste inte) även åsyfta någon övernaturlig Gud. Det behöver inte betyda något övernaturligt. Amorism är inspirerat av Jesus Kristus. Instiftelseorden enligt amorism handlar om det heliga och Nya förbundet som firas med den amoristiska eukaristin. Förbund betyder i amorism åtminstone ett andligt förbund mellan alla som vill helga amorism (total välvilja till alla i evighet och total lycka till alla i evighet). Enligt amorism innebär detta ingen handling, men en prioriterad önskan som beskrivs i Amoristiska trosbekännelsen. Eukaristi kommer av grekiskans euchareistos som betyder tacksägelse. Sådant beskrivs i artikeln Nattvard, eukaristi. Amorism menar att specifika definitioner av begreppen välvilja och kärlek behövs för att förstå Jesus och Gud på bästa sätt. Tyvärr nämns inte välvilja i Bibeln. Men Jesus Kristus är en unik och viktig inspiratör till amorism. Andra filosofer har andra definitioner eller inte lika tydliga definitioner av begreppet välvilja som amorism har. Samfundet Amoristerna finns för att bevara de amoristiska definitionerna och för att helga den Amoristiska visionen.

Från den 2021-12-01.

vi ber att tusentals människor 
utbildas om amorism och 
dess kravlösa vision om 
total välvilja och lycka 
till alla i evighet. 
Välviljan visar visar hur man kan 
älska andra och sig själv.
Ibland bör man avstå 
från något av sin egoism.
Tack för inspiration från 
Jesus Kristus.
Tack för det nya förbundets måltid 
(brödet bryts och vinet hälls). 
Rättfärdige, himmelske Fader
vägled oss rätt och vänligt. 
Amen.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på texten "Kommentera som:" och välj om du vill publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.