Människovärde. Förtryck, orättvisor och attentat/terrorism kan ibland minskas

Bättrad den 2021-05-06 kl. 20:40 Inledning. Denna artikel publicerades första gången den 17-06-05 kl. 14:47 på WWW.AMORISM.CC.
den 2021-05-05

Man bör ha rätt att tycka att somliga
idéer är bättre än andra. Förstora bilder
genom att klicka på dem.
Amorism avslöjar: ingen tror att alla har lika värde. Alla lika värde är inte ens bra att ha som vision. Däremot är total välvilja och andra amoristiska dygder realistiskt och bra att ha som vision och att meditera och be om. Min privata tro är att lagen om hest mot folkgrupp och liknande kan avskaffas. Ty förtal, förolämpning, ofredande, hemfridsbrott och olaga hot är redan förbjudna sedan länge, alltså traditionellt kriminellt. Rättsväsendet borde (ibland) bli effektivare på att straffa sådant. Nya lagar behövs inte. Ty de riskerar att missbrukas som 'gummiparagrafer' som används godtyckligt för att minska frihet, yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet och demokrati. Det bör vara lagligt att (både privat och i föreningar) främja långsiktigt bevarande av mångfald och att motverka bortblandning av mångfald så länge man inte bedriver det ovanstående traditionellt kriminella. (Läs om farorna med Likhetsfundamentalism. Covid-19 missbrukas för att minska frihet, yttrandefrihet och demokrati. Alla människor och alla raser blir tyvärr förtryckta ibland All and Black Lives Matter. Läs om att total välvilja är realistiskt och gott ideal. Amorism är bättre vision än vision om mänskliga rättigheter.) Amorism har sedan starten avslöjat att lagar, mänskliga rättigheter och liknande inte är säkra och pålitliga. Amorism menar att varje individs amoristiska dygdighet är minst lika viktigt som lagar och rättigheter. Denna artikel är längre, läs mera...

Jag tror att det är minst lika viktigt att främja vissa dygder som att främja demokrati eller "demokrati". Denna artikel visar mina privata idéer. Man måste inte instämma i privata idéer för att vara amorist. Begreppen amorism och helhjärtad amorist (att vara troende) förklaras i trosbekännelsen och i boken Amorism. Trosbekännelsen och information om amorism och boken finns i länkar i denna artikel.

Artighet, yttrandefrihet och vetenskaplighet är tre viktiga amoristiska dygder (dessa förklaras i boken Amorism, referens 2; dygderna uppräknas kortfattat i referens 1). Många tänker inte på att nedvärdering och förtryck av människor kan vara att ignorera att idka någon amoristisk dygd. (Idka betyder att seriöst utöva. Begreppet förtryck förklaras via länk i artikeln.) Att hindra t.ex. yttrandefrihet, vetenskaplighet och att gynna oartighet "alltför mycket" är att sänka människovärdet. Formuleringen "alltför mycket" står inom citattecken. Ty amorism tror att total välvilja är minst lika viktigt som övriga amoristiska dygder. Välvilja, åtminstone total välvilja är alltså minst lika viktigt som artighet, yttrandefrihet, etc. Dygderna uppräknas i trosbekännelsen (referens 1). Det är viktigt att betona total välvilja. Ty i konflikter brukar orättfärdiga människor inte ha total välvilja till sina fiender. Välviljan brukar då minska hos orättfärdiga, se artikel om konflikter. Det är ett problem och en svaghet som man måste inse och acceptera. Många har inte totala välvilja. Men vi tror ändå att utbildning, meditation och bön kan främja välvilja och dygdighet; åtminstone främja att dygderna imiteras. Begreppen välvilja och total välvilja förklaras via: Total välvilja.

Rättfärdighet innebär enligt amorism att vissa dygder helgas/prioriteras. Amorism är alltså en lära, med en enhet av dygder. Amorism menar att många dygder tyvärr ofta ignoreras alltför mycket. Därför har amorism samlat de viktigaste dygderna och helgar och förklarar dem. De står t.ex. i trosbekännelsen och förklaras i boken Amorism. (Trosbekännelsen sammanfattar vad amorism innebär, sammanfattningsvis: att helga vissa dygder. Denna artikel innehåller mycket annat än amorism.) Begreppet demokrati definieras av boken Amorism.

Varning, många inser inte att de själva förtrycker, se länk nedan om Insiktslöst eller hycklande förtryck.


Amorism menar att demokrati är ett
otydligt och svårtolkat begrepp. Därför
missbrukas begreppet. Många stater,
människor och föreningar ljuger
när de säger sig vara demokratiska. Jag
är privat ofta för demokrati. Men av
nämnda anledningar är demokrati inte
heligt för mig. Men amorism, dygderna
 är heliga för mig. Ty utan dessa kan
demokrati och annan makt lätt
missbrukas.
I många stater nuförtiden helgas/prioriteras demokrati eller "demokrati". Många stater ger offentliga bidrag till demokratiska eller "demokratiska" föreningar. Man kan säga att de tillämpar demokrati-certifiering. De som inte sägs vara demokratiska diskrimineras. Obs., alla människor diskriminerar mer eller mindre. Det är illusion eller lögn att förneka det.

I avsnittet nedanför står mina privata idéer om hur man politiskt kan motverka (orättfärdigt) förtryck. Det är privata åsikter. Man måste inte instämma i dessa för att vara amorist. Amorism är nämligen en kravlös, alltså opolitisk lära.


Jag föreslår att amorism helgas. Det skulle minska orättfärdigt förtryck och öka människovärde

Jag tror att det är bättre sätt att påverka samhället i god riktning än att anställa flera poliser och minska yttrandefrihet. Det är bättre att kritik av dåliga läror tillåts. Men kritiken bör vara artig. Om man inte amorist-certifierar så kommer man att i Sverige (och andra Europeiska stater) fortsätta att missgynnas (eller t.o.m. dömas för hets mot folkgrupp) om man kritiserar vissa läror. Många demokratiska föreningar idkar orättfärdigt förtryck. Många demokratiska föreningar använder sin demokrati för att motverka demokrati. Många människor vill inte att deras motståndare ens ska ha artig yttrandefrihet. Många demokratiska föreningar är orättfärdigt förtryckande och antidemokratiska. Demokrati med elaka människor kan bli som "helvetet".
Amorism är ofta ännu viktigare än demokrati; om man vill ha verkligt bra samhälle. Obs., detta handlar inte om att vara för eller emot demokrati. Men amorismens dygder är ofta ännu viktigare än demokrati. Demokratier som inte utbildar minst lika mycket om artighet och yttrandefrihet är egentligen inte demokratiska. Amorism försvarar sina definitioner av begreppen demokrati, artighet, yttrandefrihet, vetenskaplighet m.fl. (T.ex. i boken Amorism, referens 2.) Amoristcertifikat är intyg på att någon t.ex. någon förening eller företag tillåter (artig) yttrandefrihet för amorism. Alltså att artig utbildning för amorism är tillåten i dessa. Mänskligheten behöver det. De som tillåter sådant bör få amorist-certifikat.

Amoristcertifikat skulle dessutom kunna vara grund för beviljande av föreningsstöd, offentliga bidrag eller utländska bidrag. De som lever upp till dygderna bör få bidrag. Nuförtiden (när denna artikel skrivs år 2017) beviljar Sverige och många stater bidrag till s.k. demokratiska föreningar; andra föreningar diskrimineras. Men demokrati är inte det enda eller dentbästa sättet att främja samhället.

Avslutning

Ingen människa är perfekt i allt. Att tro sig kunna vara perfekt i allt är övermod och illusion. Men man kan ha total välvilja, alltså perfekt välvilja, alltså amorism. Dessutom, även om man inte har total välvilja så bör man bli älskad så mycket som möjligt. Alla bör älskas så mycket som möjligt. Total välvilja till alla är möjligt. Välvilja kan främjas genom utbildning, bön och meditation. Amorism tvingar inte någon. Länkar till besläktade artiklar på www.amorism.cc

E) Förtryck. Alla människor förtrycker. Men somligt förtryck är oacceptabelt och orättfärdigt: Förtryck. Artikeln är viktig, ty alla människor har inte samma definition av begreppet förtryck. Varning, många inser inte att de själva förtrycker: Insiktslöst eller hycklande förtryck
F) Demokrati är inte lätt att förverkliga. Somliga är endast låtsas-demokrater. Somlig demokrati är anti-demokratisk: Demokrati 
G Politik. Politik, definition
H) Terminologi. Det är viktigt med god och rätt terminologi. Ords betydelser är inte alltid självklara: Terminologi
I) Läs om attentatet i Stockholm våren 2017. Attentat eller terrorism


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.