Attentat i Stockholm

Bättrad den 17-04-15 kl. 8:32 bättre bild; 17-04-12 kl. 12:00 Attentat, massmord eller terrorism; kl. 11:11 definition av verkliga hjältar; 17-04-10 kl. 11:54 Rättfärdig och orättfärdig konflikt; kl. 11:05 viktigt att förstå likheter och skillnader mellan olika läror; kl. 08:33 bildtext; kl. 07:02 länkar till viktiga artiklar om: kärlek, när är förlåtelse lämpligt/olämpligt, psykopati och varning för läror som orsakar onödig självutplåning; kl. 00:08 bilder. Denna artikel publicerades första gången den 17-04-09 kl. 13:03 på WWW.AMORISM.CC.

Vi delar sorgen med de drabbade. Vi ber för allas 
helande och salighet i liv och hädanfärd. 
Vi gläds med det amoristiska hoppet 
som finns för alla, i synnerhet om 
flera förverkligar det. Vi gläds åt amoristisk påsk,
 länk: Välsignad påsk. Vi gläds åt att amorism 
utbildar mänskligheten. Jag gläds åt att amorism är 
världens bästa tro och filosofi; och åt att amorism 
kan ersätta dåliga läror. Amorism förklarar för 
mänskligheten t.ex.: 1) Exakt vad kärlek är 
och varför kärlek är mycket viktigt. 
2) Att kärlek har minst tre viktiga och olika
betydelser. Flera ytterligare betydelser
förklaras i boken Amorism. 3) Kärlek måste
 inte alltid innebära gillande och fred. 
4) Amoristisk trosbekännelse förklarar. 
Bild den 17-04-09.
Om attentatet i Stockholm den 2017-04-07. Klicka på bilder så förstoras de. Länkar i denna artikel förklarar vad amorism är.

Denna artikel avses att utvecklas

Amorism® är inte politik. De åsikter som visas här är skribentens privata åsikter. Man måste alltså inte instämma i dem och inte gilla dem för att vara amorist. Ty amorism helgar frihet och yttrandefrihet.
Utbildning med amorism är viktig. Ty (ibland livsfarliga) floskler, plattityder, illusioner och lögner yttras ofta av politiker, massmedia, allmänheten m.fl. vid attentat som detta. Genom att förstå amorism och i synnerhet genom att läsa boken Amorism så inser man sådant. (Referens 2 i denna artikel förklarar mera om boken.) Amorism vill dock inte hindra något (artigt) yttrande, ty amorism helgar yttrandefrihet. Men amorism är ny, viktig utbildning för mänskligheten. Amorism är ofta viktigare än demokrati och de s.k. mänskliga rättigheterna från år 1948. Se länk i denna artikel om demokrati. Jag menar att man i Sverige och mänskligheten bör bättre förstå likheter och skillnader mellan olika idéer och olika läror bättre. Annars förblir politik alltför illusorisk och oärlig. Därför behövs bättre kunskaper. Amorism bidrar med bättre kunskaper.

Olika sorters konflikter

Lastbilens stopp. Bild den 17-04-08.
Amorism förklarar för mänskligheten hur amorism definierar och förklarar ordet rättfärdighet. Amorism gör att man förstår att rättfärdighet är ett unikt, intressant och viktigt ord. Dessutom förklarar amorism att alla varelser idkar konflikter. Amorism definierar även vad rättfärdig konflikt är och vad orättfärdig konflikt är. Konflikter kan vara "nödvändiga". Länk som olika sorters konflikter: Konflikter.Attentat, massmord, galenskap eller terrorism

Amorism education is often more
important than democracy and
"human rights". Bild den 17-04-08.
Jag säger hellre attentat, massmord, galenskap, ideologiskt mord, islamistiskt massmord eller något liknande. Jag säger hellre sådant än ordet terrorism. Ordet terrorism är mycket otydligt. Ordet terror används sedan 1990-talet oftast om muslimskt inspirerade våldsamma mord. Förr användes det om kraftfulla och skrämmande attacker. (Attentatet den 7/4 sägs ha begåtts av en muslim med extrema muslimska åsikter.) De flesta Stockholmare verkar inte vara skrämda. Krig är ännu mera skrämmande. Ty då dödas tusentals människor, ofta genom dagligt bombardemang genom, det som verkligen är terror. Nåväl, jag önskar att ärlig utbildning, artig yttrandefrihet och artig samtal om olika läror blir vanligare. Det fungerar bra hos Amoristerna. Det gör att deltagare och
Jihad är från arabiska och betyder
helig strävan, helig kamp, men 

inte nödvändigtvis strid. Jag 
menar att det heligaste är att 
kämpa för amorism. Men till 
skillnad från islam och många andra
läror och religioner så kräver 

amorism inte något. Amorism 
är dessutom unik genom, ty vi 
helgar total välvilja och önskan 
om total lycka till alla. Amorism 
har en unik definition av 
rättfärdighet; den betonar detta.
allmänheten får bättre möjlighet att rangordna olika läror. Kom även ihåg att alla människor rangordnar och diskriminerar; även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Så länge amorism råder så prioriteras människors liv och lycka. Men bejakande av idéer och kritik av idéer och föremål är tillåtet. Men amorism är mera försiktig med människor. Amorism helgar inte förtal av människor. Därför kan förtal av människor stoppas. Läs mera om förtal i boken Amorism. Jag är övertygad om att man måste tala mera om välvilja och kärlek; trots att välvilja är ett abstrakt begrepp som somliga människor har svårt att förstå. Amorism utbildar mänskligheten med nya kunskaper om traditionella och nya ord.

Bild den 17-04-09.
Bild den 17-04-09.Bilden visar en text som definierar
vad verkliga hjältar verkligen är.
Bild den 17-04-11.
Bilden förklarar varför amorism är
heligare och ofta viktigare än annan
kärlek. Bild den 17-04-11.Texten amorism skrevs den 12/4;
bättrad den 17-04-14.


Länkar till förklarande artiklar på denna hemsida


I) I don't know if the criminal is a psychopath. Anyway, Amorism explains to the world what psychopathy really is: Strategy against psychopathy.

J) Filosofi är inte alltid enkelt. Inte ens för professorer. Men amorism kan hjälpa: Bättre utbildning om filosofi behövs.

K) Olika människor och olika läror kan ha olika definitioner av rättfärdighet. Amorism har definition som visar att rättfärdighet är ett viktigt och användbart ord: Rättfärdighet.

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.