Theodice. Guds rättvisa

Bättrad den 2024-02-29 kl. 18:45. Denna artikel publicerades den 2024-02-29 kl. 18:12 på www.amorism.cc.

jpg.Theodice
Denna artikel avses att utvecklas. Några av o
rden med annorlunda färg är länkar till förklaringar. Klicka på bilderna så förstoras de. Denna hemsida syns bäst på datorer. (Du som läser detta på mobiltelefon får automatiskt förenklad visning, om du inte nederst på denna sida klickar på: Visa webbversion. Då visas denna hemsida som på datorer.) Stöd amorism ekonomiskt via Plusgiro 1354559-5.

Begreppet theodice eller theodiki betyder Guds rättvisa på grekiska. Jag menar att det bör uttalas ungefär theodiki eller theodikiaBegreppet är en sammanfogning av grekiskans θεός (Gud) och δίκη eller δικία (rättvisa) till θεοδίκη eller θεοδικία. 
Enligt pre-amoristiska filosofer och teologer är det omöjligt att:  
Gud är allsmäktig; Gud är fullkomligt god; det onda finns.

Somliga texter, teologer, kyrkor och religioner hävdar att Gud är allmäktig. Amorism är en ny religion som grundades år 2012. Amorism menar att Gud inte är alltigenom allsmäktig. Därför finns lidande, även om Gud är helhjärtad amorist. Amorism menar nämligen att essensen i all kärlek är välvilja; och att välvilja inte är någon handling; detta står i den Amoristiska trosbekännelsen och boken Amorism.  Amorism hävdar detta tills motsatsen bevisats. Tack vara amorism (läran) kan man alltså säga att Gud och de som har total välvilja till alla är rättvisa på något sätt, även om lidande finns och även om någon skulle vara allsmäktig. Amorism menar att det onda tyvärr finns.

The Epicurean paradox is a logical dilemma about the problem of evil attributed to the Greek philosopher Epicurus, who argued against the existence of a god who is simultaneously omniscient, omnipotent and omnibenevolent.


Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.