Darwin. Den försynte revolutionären

Bättrad den 17-02-20; 17-02-19 Wallace, otacksamhet; 17-02-16 länk om evolutionären. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-16 kl. 00:08 på WWW.AMORISM.CC.


Stellan med sin bok Darwin....
Flera begrepp i denna text förklaras i boken Amorism.

Amorister måste inte instämma i denna artikel. Ty amorism bygger inte på idéer om skapelse eller evolution.


Tack till Stellan Ottosson för intressant föredrag om vetenskapsmannen Charles Darwin. Stellan har skrivit boken Darwin Den försynte revolutionären. Mötet skedde i förbundet Humanisternas regi den 17-02-15 på ABF i Stockholm. Personligen så fick föredraget mig att tänka på hur viktigt det är att helga amorism (total välvilja) före vetenskap/ vetenskaplighet och de andra av amorismens dygder. Ty vetenskap kan användas till vad som helst. Jag tror att det ofta är viktigare att utbilda om dessa dygder än om FN's mänskliga s.k. rättigheter från år 1948. Jag frågade Stellan efter föredraget om Darwin använde ordet gudsförnekare, alltså någon engelsk motsvarighet till det. Ty Stellan använde ordet gudsförnekare på föredraget. (Jag trodde att Darwin ursprungligen var gudstroende och blev agnostiker periodvis. Men han kunde däremot vara kritisk mot religion.) Jag menar att ateist betyder att inte tro på teism/gud; och att gudsförnekare är en extrem form av ateism, nämligen mer eller mindre aktivt förnekande av guds existens. 

Stellan nämnde på föredraget även att naturvetenskapsmannen Alfred Russel Wallace också hade arbetat med den biologiska teori/idé som i biologi har kommit att kallas naturligt urval eller evolution. Wallace var dock före med att nedteckna och förklara sin teori skriftligt och tillräckligt utförligt. Han sände den även till brittiska vetenskapsakademin Royal Academy. Där sägs Darwin ha fått se uppsatsen. Darwin skyndade sig därför för att skriva en egen text för publicering. Darwin tog därigenom åt sig äran av teorin/idén, trots att Wallace egentligen hade rätt till äran eftersom han var först att skriftligt beskriva idén tillräckligt bra. 

Somliga menar att Darwin och Wallace borde ha fått dela äran, eller att Wallace skulle ha fått den främsta (eller enda?) äran. 

Mina tillägg. Jag vet ej om detta står i Stellans bok. Jag har ej läst den. Om följande stämmer så är det ett exempel på forskningsfusk. Och ordspråket "otack är alltför ofta världens lön"; orden alltför ofta är mina tillägg. De som kan något viktigt och är värda belöning blir alltför ofta inte tillräckligt belönade. Det finns många otillräckligt belönade människor och hjältar. Orättfärdig otacksamhet är ett av de fenomen som hämmar och skadar mänskligheten och världen mest. Orättfärdig otacksamhet och annan orättfärdighet orsakar att många människor inte arbetar optimalt. Det hindrar även att många mycket duktiga människor inte får de resurser som behövs för att mänskligheten och de själva ska bli hjälpta på bästa sätt. Otacksamhet kan även orsaka allvarliga problem i samhällen. Amorism beskriver vad tacksamhet, otacksamhet, rättfärdighet, orättfärdighet och synd är. Syndig otacksamhet är extra grav sorts otacksamhet. Obs., kolla hur amorism förklarar dessa begrepp. Ty annars förstår de flesta människor inte vilka grava problem som orättfärdig otacksamhet innebär. Jag arbetar sedan år 2000 frivilligt, gratis (mer eller mindre heltid) för att mänskligheten ska förstå amorism och så mycket som möjligt avhjälpa orättfärdig otacksamhet och annan orättfärdighet. 

Darwin använde begreppen "natural selection" och "the preservation of favoured races in the struggle for life". Senare omformulerades dessa uttryck av Herbert Spencer till "survival of the fittest". Darwin accepterade detta.

Jag tillägger även: Wallace var mycket engagerad i rättvisefrågor, radikal politik och andlighet. (Kanske bidrog ärendena kring naturligt urval till det.) Darwin och Wallace sägs dock ha förblivit vänner hela livet. Wallace betonade att det inte alltid var de bästa som överlevde. "Survival of the fittest" d.v.s. "överlevnad av de mest/bäst anpassade" måste inte betyda överlevnad av de starkaste eller de bästa; detta kan bekräftas och förklaras av amorism och boken Amorism. Däri förklaras begreppet godhet genom att förklara att det finns olika sorters godhet. (Godhet betyder att vara bra.) 

Läs om varför jag föredrar att kalla mig den amoristiske evolutionären istället för den försynte revolutionären, länk: den amoristiske evolutionären. Ni får också kalla er det. Jag menar den ursprungliga betydelsen av evolution, vilket inte nödvändigtvis betyder anhängare av den biologiska termen evolution. Hjärtligt välkomna till Amoristerna!

F.ö. se gärna artiklarna: Humanism och Förbundet Humanisterna.

Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

2 kommentarer:

  1. Föredrag och bok Darwin Den försynte revolutionären. Vi fick höra om Darwins bakgrund, familj och forskning till ateism, rasism och eugenik.
    #Amorism #Vetenskap #Religion

    SvaraRadera
  2. Stort tack för viktig artikel! Ibland är det inte den som först gjort och beskrivit en vetenskaplig upptäckt som sedan benämns uppfinnaren/upphovsmannen och som får äran. Fel kan få besvärliga följder, ty inom forskning är konkurrensen hård om resurser, anställning, lön och andra förmåner. Detta borde ju av rättviseskäl uppfinnaren/upphovsmannen få!

    SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.