Gyllene regeln

Bättrad den 18-05-26 förtydligande om Bibeln. Denna artikel publicerades första gången den 2018-05-21 kl. 16:53 på www.amorism.cc.

Artikeln avses att bättras. 
Följande tema lästes offentligt den 2018-05-21. (Vissa delar av denna text, men inte allt lästes då.)

Den gyllene regeln eller The Golden rule. (Begreppet myntades kanske på 1600- eller 1700-talet?) Min definition: Gyllene regeln handlar om människors bedömningar, ömsesidiga relationer om något gott. Alltså inte enbart om vad man inte bör göra. Artikeln förklarar även att gyllene regeln ofta kan vara bra, men även varför amorism inte bygger på Gyllene regeln.


§ Följande variant av gyllene regeln är inspirerad av engelska Wikipedia artikel den 18-05-21. Men citatet är här grammatiskt modifierat av mig för att bli tydligare och kortare. Det sägs vara från Indien; (ur det litterära verket Mahabharata. Detta kanske har funnits i skrift sedan år 400 f.Kr. Men de äldsta bevarade fragmenten av texten är från 200 e.Kr. Jag vet inte om citatet finns i det fragmentet. Om Mahabharata fanns i skrift år 400 f.Kr. så är detta budskap "citat" kanske den äldsta varianten av Gyllene regeln, enligt min definition. Men vi vet inte om något sådant fanns i den varianten av Mahabharata.). Citat: "Prioritera dharma (alltså gott uppförande) före din njutning och dina begär; behandla andra såsom du behandlar dig själv."

§ Följande två budskap är från Bibeln, Gamla testamentet, 3 Mos 19. I text tidigast år 300 f.Kr. 1. "Hämnas inte och var inte långsint mot någon i ditt eget folk; utan älska din granne som dig själv." 2. "Men när en främling bor bland er så ska denne vara mot er såsom era egna är mot er; du ska älska honom som en av er själva." Märk att Bibeln ibland kan ställa krav på de som ska få kallas grannar och våra nästa. Sådana idéer är vanliga även i andra grupper.

§ I Nya testamentet finns Matteus 5:44, citat: "Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa (eller granne) och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner." Matteus 22:39 säger: "Du ska älska din nästa som dig själv". Ett gravt problem är att Bibeln, andra böcker, filosofer, läror, religioner och kyrkor inte tillräckligt bra och entydigt har definierat begreppen kärlek och välvilja. Välvilja inte ens nämns i Bibeln. Men amorism har definierat sådan begrepp tillräckligt bra. Utan amorismens definitioner blir 
gyllene regeln lätt missförstådd.

§ Jag gillar främst den variant av Gyllene regeln som nämns i Nya testamentet. Ty där nämns ordet kärlek. Amorism® menar nämligen att grunden i all äkta kärlek är välvilja, vilket är avgörande för den bästa eller vettigaste tolkningen av gyllene regeln. Med den amoristiska förståelsen, alltså att välvilja är viktigast, så blir gyllene regeln mera allmängiltig, men den blir inte krävande/lagisk. Detta innebär mindre risk för övermodigt formulerade s.k. allmängiltiga principer och allmängiltiga, detaljerade bud eller lagar, skapande av universella människobud eller inskränkningar av Gyllene regeln till övermodiga tolkningar. Amorism är inte motståndare mot bud och regler. Amorism utbildar istället om sin egen filosofi och tro. Amorism betonar även att det inte alltid är lämpligt, eller ens möjligt att behandla alla som man själv vill bli behandlad. Dessutom riskerar gyllene regeln att alltför mycket lita på människors eget förstånd och förnuft. Jag tror att vi ofta måste lita på människors förstånd och förnuft. Det leder ofta, men långtifrån alltid till något önskvärt och gott. Amorism menar att det är viktigt att betänka att det mänskliga ofta inte är tillräckligt eller perfekt. Därför helgar amorism även dygden ödmjukhet, såsom beskrivs i boken Amorism. Nämnda problem med Gyllene regeln gör att amorism inte bygger på Gyllene regeln. Men enligt Amorism kan Gyllene regeln ofta vara bra och överensstämma med förverkligande av amoristiska visionen. Amorism bygger istället på amoristiska visionen, en kravlös idé som innebär önskan om total lycka till alla. Visionen är ingen regel. Total lycka betyder enligt amorism inte obegränsad lycka. Men lycka som börjar med total välvilja, vilket definieras vara utan avund och elakhet.

Amorism är en ny filosofi som grundades år 2012 av mig Fredrik Vesterberg. (Är ingenjör och har studerat på olika högskolor.) Är nu ledare för samfundet Amoristerna. Jag och några vänner grundade amorism för att bättre förklara likheter och skillnader mellan viktiga ord som kärlek, välvilja, barmhärtighet, ondska, rättfärdighet och synd. Amorism bygger i många avseenden på traditionell filosofi. Oordningen och mångfalden av förklaringar orsakar ofta missförstånd. Amorism förkastar inte andra förklaringar och andra läror. Men amorism bygger på egna förklaringar. Detta kallas inom vetenskap för att ha egen terminologi, egen lära. Mänskligheten behöver begränsa förklaringarna och satsa på de bästa och dessutom skapa nya förklaringar. Amorism är den terminologi/lära som bäst klarar detta. Det är även bra att känna till andra förklaringar. Amorism menar att artig yttrandefrihet är viktigt/heligt. Amorism bygger inte på Gud. (Men amorism är öppen för att Gud kanske finns.) Amorism har ett urval av vad vi tror är de bästa traditionella förklaringarna för målet: nämligen att logiskt och bäst kunna använda nämnda begrepp utan missförstånd och motsägelser mellan begreppens definitioner. I amorism har även flera nya idéer och nya definition av begreppen skapats när de traditionella inte är lämpliga. Anledningen till att amorism är en lära är att det är viktigt att se och bevara vissa viktiga definitioner och vissa viktiga samband mellan nämnda ord. Annars uppstår lätt missförstånd. Amorism (läran) förvaltas av samfundet Amoristerna. Videon är ett kort klipp om mitt föredrag om Gyllene regeln och varför amorism inte bygger på Gyllene regeln. Amorism är nämligen främst en kravlös utbildning som aktar sig för att ge alltför definitiva svar om bud, lagar, regler. Amorism förkastar inte Gyllene regeln. Regeln kan ofta vara bra. Men regeln riskerar alltför ofta att leda till något icke optimalt; t.ex. leda in i den egoistiska illusionen att man själv alltid förstår vad andra vill och behöver. Det kan även leda till gruppegoism eftersom gyllene regeln inte inkluderar alla varelser. Amorism bygger istället på amoristiska visionen. Amoristiska visionen inkluderar alla varelser och utreder begreppen egoism och gruppegoism (utan att alltid helt förkasta egoism och gruppegoism). Många andra filosofer och lärare förstår inte att sådana begrepp bör behandlas tillsammans, annars uppstår missförstånd och onödiga otydligheter. Men amorism förstår det. Amorism utreder begreppen på bästa sätt. Vilket vi har lyckats med, tror vi. Stöd arbetet med nästa utgåva av boken Amorism genom att skänka pengar till samfundet Amoristerna.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.