Första maj (och Valborg)

Bättrad den 21-04-30 kl. 07:56. www.amorism.cc.

Rapport: Jag upplevde ett lugnt firande av första maj år 2014 i Kungsträdgården i Stockholm (de två bilderna visar det). Amorism är inte beroende av politiska partier. Man får rösta på vad man vill. Detta är mitt privata reportage. Jag är intresserad av alla möjliga politiska partier. Jag tycker att amorism behövs i samhälle och politik. Ett (eller flera) partier som stöder det bör startas …..

Vänsterpartiet var huvudtema på mötet i Kungsträdgården (de fick 5,6 % i valet år 2010). Jag hörde inte någon tala om revolution (inte populärt efter socialist-ländernas fall/regimskifte som skedde på 1990-talet). Den mest extrema formen av socialism verkade alltså inte vara på dagordningen.

Jag talade med flera deltagare och berättade om amorism. Det var några tusen deltagare (men jag vet inte eftersom jag inte räknade). Kungsträdgården hade ungefär så många deltagare som det kan vara på soliga helgdagar när aktiviteter erbjuds. Allmänheten blandat med 1 maj demonstranter. Jag menar att arrangörernas tema var socialistiskt, alltså mera extremt än socialdemokrati. Det var inte nationalsocialism. Några anarkister eller liknande (socialister) sades ha stoppat trafik i några minuter. Det var några timmar före mötet. (Det var inga motdemonstrationer/sabotage. Det var alltså som vanligt, vad jag har upplevt. F.ö. den grupp som jag har upplevt att emellanåt ha blivit angripna är national-socialister och nationalister.)

Traditionen att fira första maj som “arbetarnas” dag härstammar från slutet av 1800-talet. Före det har olika vårfester och även kyrklig högtid hållits. År 1904 beslutade internationella socialistkonferensen att 1 maj skulle tillägnas deras ämne, “arbetarna”. Jag menar att 1 maj och liknande dagar är eller har samma funktion som en helgdag. Valborg (30 april, sista april och första maj) var inte helg i Nordeuropa sedan reformationen (vilket jag berättat om i artikeln om påsk http://www.amorism.cc/2014/04/paskens-borjan-valsignad-pask.html). Men i Sverige år 1939 blev första maj istället en okristen helgdag, nämligen för “arbetare”, vilket främst syftade på anställda “kroppsarbetare”. Med  okristen menar jag att kristendom inte är huvudtema eller inte nämns. Nationalsocialisterna i Tredje riket hade en liknande tolkning, men där togs avstånd ifrån de mest extrema formerna av socialism. De införde år 1933 att 1 maj skulle vara “arbetets dag”, med fokus på arbete för nationen. Men redan under ryska revolutionen firades 1 maj lagligt sedan år 1918. År 1922 infördes första maj som officiell helgdag i Sovjetunionen för “arbetare” och “arbete”. I Sovjetunionen och i andra länder var staten/nationen prioriterad. Man fick inte grunda egna partier, fackföreningar, företag, åtminstone inte utan partiets godkännande. Yttrandefriheten var mycket inskränkt och oförlåtande. Man fick inte vara rasist. Det var mycket strängt och ofritt system på vissa sätt. Några som klarade att tala “rätt” hade chans att komma in i den nya överklassen där. Alla partier och grupper har sin överklass även om några människor förnekar det.

Tyvärr så har det ofta varit dåligt med yttrandefrihet. Många säger sig vilja gynna frihet och yttrandefrihet, men i praktiken råder ofta intolerans, svartmålning och hatobjekt i vissa fall. Somliga är mera toleranta, andra är mindre toleranta. Det märktes förstås även på detta möte där t.ex. nationalism var hatobjekt. Anledningen till att jag sätter citationstecken kring “arbete” är att ordet arbete inte är entydigt. Jag menar att alla arbetar. Att andas, äta m.m. är ett arbete som alla levande utför. Somliga klarar inte annat arbete. Men även mentalt arbete är egentligen arbete. En stor del av kroppens energi åtgår till hjärnans tanke-arbete och nervsignaler. Hjärnans energitillförsel är dessutom prioriterad hos högre stående djur t.ex. däggdjur och kräldjur m.fl. Hjärnans arbete är minst lika viktigt som kroppens arbete, alltså minst lika viktig som hjärta, lungor, tarmar och andra musklers arbete.

Amorism har den bästa definitionen av religion, tror jag. Det är mycket svårt eller omöjligt att dra entydig gräns mellan politik och religion, se mitt föredrag om det. Man kan alltså vara “oreligiös” och förkasta allt som kallas religion och ändå fira religiöst och vara religiös. Religiösa funktionen (prioriterad ideologi) kvarstår, även om man tar avstånd från “religion”. Religion är nämligen en av somliga människor prioriterad lära. Det går inte att avskaffa det fenomenet. Hierarkier bland personer, partier och läror kommer alltid att finnas i alla grupper och samhällen.

Bild från 1 maj i Kungsträdgården år 2014. Min slutsats om 1 maj och all annan politik: Jag tror att mänskligheten, oavsett vilket parti man tillhör, bör tänka mera på amoristiska idén fullkomlig lycka till alla, och yttrandefrihet (och anat som nämns i trosbekännelsen)! Annars riskeras lätt att egoism och grupegoism tar över. Tyvärr så har egoism och gruppegoism alltid dominerat politik. Jag önskar att flera eller alla partier även nämner den amoristiska visionen. Det är dessutom en kravlös vision, som behöver nämnas. (Jag tror att Kristus också hade det som mål.) Jag tror att det är minst lika viktigt som annat, och det som långsiktigt gynnar alla mest. Tyvärr så nämndes inte någon sådan vision av talarna. Talarna ville gynna somliga/många, men inte alla. Det gör som vanligt att egoism eller gruppegoism riskerar att dominera. Alla är egoister och gruppegoister, men amorism vill komplettera det med den amoristiska visionen som ger insikt. Som amorist kan man rösta på vilket parti man vill. Men jag önskar att ett, flera eller alla partier börjar främja amoristiska visionen. Ju mera det främjas desto bättre tror jag att det går för alla och för mänskligheten. Tyvärr så har inga partier, kyrkor och religioner varit tillräckligt tydliga om det som nämns i amoristiska trosbekännelsen. Amoristerna har grundats med amoristiska trosbekännelsen som grund så att dess viktiga innebörd/ord inte ska glömmas. Hoppas att även något, några eller alla partier lyckas få in det i grundlagen. Ty det verkar inte komma automatiskt.

Referenser och Länkar 

Symbol för amorism®
och Amoristerna.
till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.