Last

Bättrad den 2020-10-16 många laster förstör för mänskligheten och världen. Denna artikel publicerades första gången den 2018-06-10 kl. 11:00 på www.amorism.cc.

Bild på boken Amorism
Amorism® har andra definitioner av last respektive synd än vad många andra läror/kyrkor/religioner har. Mycket av det som andra läror och andra kyrkor ofta kallar huvudsynd eller dödssynd är enligt amorism istället endast laster. (Definitioner av dessa begrepp kan vara olika/konflikt mellan många olika samfund.) Amorism har utvecklat andra och troligen bättre definitioner än många andra lärare, kyrkor, religioner och Bibeln m.fl.. Orsaken till amorismens definition av begreppet last är den amoristiska, nya och troligen överlägsna förklaringen av begreppet synd. Ty enligt amorism är laster svagheter; och alla svagheter är inte synd. Enligt amorism har troligen varje varelse svagheter. (Även Gud har troligen svagheter, om Gud verkligen finns. Oavsett om Gud finns så blir optimal samvaro i amoristisk anda troligen alltmera viktigt för världen.)

Enligt amorism är synd en speciell sorts last och en speciell sorts svaghet, nämligen alltför bristfällig tro och svaghet i välvilja. Synd är nämligen att frivilligt/medvetet förkasta total välvilja, alltså att frivilligt/medvetet förkasta amorism; amorism menar nämligen att lägre medvetna organismer och föremål inte kan synda, men de kan vara lastbara (=ha laster), åtminstone ha svagheter; amorism har överlägsna förklaringar av begrepp som svaghet, last och synd. Amorism skapar överlägsen och troligen den godaste ordningen i filosofi, psykologi och teologi, även för ateister. Enligt amorism (förklaringen) är det alltså ofta (eller alltid) onödigt att utbilda om synd och rättfärdighet till mindre medvetna organismer. Stöd amorism så kommer ännu bättre filosofi och ännu bättre texter. Enligt amorismens definitioner har begreppen rättfärdighet, synd och last numera (för amorister) blivit mycket bra och viktiga begrepp för att förstå och karaktärisera olika personligheter. Enligt amorism kan det ibland vara bra att helt eller delvis förlåta synder och laster. Men man bör helst inte glömma att somliga varelser är lastbara eller t.o.m. är syndare. Referenser: boken Amorism (och amoristiska trosbekännelsen). Stöd utveckling av filosofi och amorism genom att köpa boken Amorism.

Många stölder och lögner förstör tid, miljö och lycka för mänskligheten och världen. Sådana ohederligheter kallas enligt amorism för laster. Laster som innebär avsiktligt förkastande av amorism (total välvilja etc.) kallas även för synder.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.