Mörksida

Bättrad den 2019-05-15 Rätt till sexuell njutning; studium av otillräcklig yttrandefrihet. Denna artikel publicerades första gången den 2019-04-30 kl. 10:24 på www.amorism.cc.


Yttrandefrihet i anda av Sanningens ande.

Denna artikel kanske kan komma att utvecklas.

Här publiceras några exempel på material som inte tillåtits på en hemsida (ett internetforum) som jag kallar Mörksida. Somliga moderatorer där har mindre yttrandefrihet än i amorism. Artig yttrandefrihet, i synnerhet totalt välvillig yttrandefrihet är heligt i amorism (läran). Förtal är inte tillåtet, amoristisk definition av förtal. Om detta följs så kan vi (samfundet amoristerna) här förstås även publicera sådant som slutar på -ism: altruism, agnosticism, amorism, ateism, egoism, exhibitionism, fetischism, hedonism, fundamentalism, humanismidealism, kapitalism, liberalism, masochism, materialism, nationalism, sadism, scientism, sexism, socialism, sadomasochism, teism, voyeurism m.fl.. (Kursiverade begrepp kan ha sexuell aspekt. Nästa utgåva av boken Amorism avses att förbättras.) Varje människas liv kan beskrivas med en eller flera ism-er. Filosofi, konst, kultur, politik, religion och vetenskap är välkomna ämnen. Men artig yttrandefrihet är krav. Man får förstås även göra reklam för egna idéer och egna verk. Sådan kan vara nödvändigt för god utveckling och god kommunikation, i synnerhet för djupa (och avancerade) diskussioner. Att inte få göra reklam för lösningar eller att inte få nämna källor är orättfärdigt förtryck, men sådant är tyvärr vanligt. Sådant förtryck hindrar goda samtal. Dessutom, sådant förtryck lär andra att förtrycka. Sådan intolerans sprider Jantelagen, fördumning, primitivism och illusioner.

Studium av o-amoristisk intolerans

Exempel på yttranden som på ett ställe inte tillåtits.  Grön text är citat som är otillåtna av intoleranta hycklare som säger sig gilla yttrandefrihet om sexualitet etc.. Hycklarnas hyckleri avslöjas genom att du läser grön text nedan. Eftersom hycklare stoppat texten så bevisas att hycklarna inte gillar yttrandefrihet tillräckligt mycket för att de ska kunna kallas toleranta. Den bristfälliga yttrandefriheten gör att de har låtsas-samtal istället för riktiga samtal som sker inom amorism, nämligen med artig yttrandefrihet. Amorism menar att föreningar som främjar amoristisk yttrandefrihet, alltså det som amorism kallar artig yttrandefrihet, bör få föreningsstöd. Det kan vara ännu viktigare än demokrati.

§ Sex, kärlek och relationer. § Största sveket. Vems svek är värst? 

Svek av förälder, nära vän, partner eller annan?

§ Otillåtet svar den 2019-04-25:

Jag röstade på Annan. Annan betyder för mig: De som älskar mig mest.
A. Axiom: Enligt filosofin amorism är kärlek åtminstone välvilja; kärlek kan även vara barmhärtighet.
B. Motiveringar till valet De som älskar mig mest: 1. Vänskap är inte alltid kärlek. Ty somlig vänskap är endast girig egoism och oärlighet. 2. Kärlek, alltså välvilja och barmhärtighet kan vara viktigare än tillfällig vänskap etc.. 3. Alla föräldrar älskar inte sina barn (tillräckligt). 4. Alla syskon älskar inte varandra (tillräckligt). 5. Alla makar älskar inte varandra (tillräckligt). O.s.v.
Vänliga amoristiska (d.v.s. totalt välvilliga) hälsningar till er från Amoristen!

§ Otillåtet svar den 2019-04-26

Svek kan handla om att bryta löfte eller att inte klara att förverkliga löfte. Nedan utreder jag vilket eller vilka svek som kan vara värst, t.ex. svek av förälder, nära vän, partner eller annan. Tack vare klarheten i amoristisk terminologi kan detta göras. Amoristisk terminologi sammanfattar mitt filosofiska arbete med amorism.

A. Att ge enkelt och generellt svar på frågan "vems svek är värst" är svårare än vad många tänker. Exakta och goda definitioner av flera begrepp behövs för att detta ska kunna göras bra. Tack vare amorism (terminologin) kan fördjupad förståelse fås enligt följande. Jag har i ett tidigare svar här förklarat vad jag tror ofta är det värsta sveket, nämligen "Annat", vilket jag skrev var sveket av den som älskar mest. Jag vill tillägga att det finns många olika svar. Men ett mera generellt svar är att den värsta sortens svek är: svek av den eller de som i framtiden skulle kunna gynna ens liv och lycka mest.
B. Men många menar kanske istället att den värsta sortens svek är det som jag skulle kalla Det som orsakar den mest smärtsamma känslan av svek är värre än sveket mot det som totalt sett gynnar ens liv och lycka mest. Jag vill verkligen åberopa läran amorism här. Ty amorism menar att liv utan lycka inte är lika mycket värt för en själv som liv med lycka. Amorism menar att det svek som mest motverkar förverkligande av amorism (total lycka till alla, definition), nämligen störst lycka till så många som möjligt i evighet. Amorism liknar utilitarism. Men amorism är mera seriöst eller varnar för svårigheten i sådana bedömingar. Amorism (läran) tillägger även evighetsperspektivet och alla varelser, kanske främst människor(?). P.g.a. svårigheten i bedömning så menar amorism att man som "generellt svar" på frågan om godhet ofta bör nöja sig med en vision, nämligen den amoristiska visionen. Man bör åtminstone tänka på den visionen när man vill bedöma någots godhet. Ty altruism ger ibland farligt förenklade svar, som människor utan tillräcklig ödmjukhet och utan amoristisk rättfärdighet ofta missbrukar och motiverar med besserwisserstil. Men jag förkastar inte andra sätt än amorism, för bedömning av godhet. Och amorism menar att godhet bör bedömas även i aspekter som: var är sveket värst? För vem är sveket värst? För den som sviker? För den som blir sviken? Eller för någon grupp? Eller för alla? Sådant utreds av läran amorism. Jag vidhåller dock att alternativet Annat ofta, men inte alltid, är det bästa svaret, vilket jag nämnt i stycket A. (Stöd gärna mitt arbete med nästa utgåva av boken Amorism.) Jag tror att mänsklighetens filosofi och psykologi skulle gynnas ännu mera av utgåva 2, än vad utgåva 1 redan har gjort. Nämligen utrett begrepp som kärlek m.fl.. Flera begrepp är förklarade på nyare och bättre sätt än på de traditionella sätten. Jag tror att boken Amorism är början på något nytt och bra, men första utgåvan är inte perfekt. Nästa utgåva blir ännu bättre.

§ En oartig kommentar till det här ovanstående svaret fanns på Mörksida. Kommentaren publiceras inte här. Men amoristen svarade såhär på kommentaren: Att utan sakliga skäl kritisera någon kan vara förtal. Därför använder jag din egen stil om denna din kommentar för att du ska vakna, nämligen utbyter amorism mot Sxx: dina Sxx-kommentarer skapar obehagskänslor hos mig. Jag Amorist menar att kommentaren från Sxx är oförskämt struntprat. Anledningen till att denna kommentar från mig inte är oförskämt struntprat och inte är förtal är att jag tar avstånd från din oartighet. Jag motiverar alltså. Det vore mardröm att bli bemött av (medmänniskor, lärare, föräldrar) med alltför mycket sådan omotiverad, kärlekslös kritik. Sådant passar inte amorism och förhoppningsvis inte heller på Darkside. Amorism menar att: Kärleksfulla och artiga människor förklarar sin kritik. Du däremot försvar din oartighet istället för att förklara vad som är fel med inlägget. Typiskt kärlekslös stil.§ Sex, kärlek och relationer. § Hur vet man när man inte älskar någon längre? 

§ Otillåtet svar den 2010-04-28: Det finns olika definitioner av begreppet "älska". Min definition är: älska betyder att ha välvilja till någon; älska kan även betyda att förverkliga välviljan. När man känner att man inte har välvilja så är älskandet slut. När man känner att man inte vill samvara med någon så är relationen dålig eller t.o.m. slut. (Jag har skrivit boken Amorism, som handlar om ämnet kärlek, älska, välvilja, vänskap, relationer, konflikter.)§ Sex, kärlek och relationer. § Rätt till sexuell njutning. 

§ Otillåtet svar den 2019-05-15: Ja, du har rättighet till sex; och om någon kan försvara rättigheten så gäller rättigheten. Jag har skrivit om rättigheter bland annat i boken Amorism, se www.amorism.cc. Tyvärr gäller ingen rättighet (inte ens mänskliga rättigheter) om ingen kan försvara rättigheten. Jag föreslår därför att du, FN och flera börjar tala om välvilja. Välvilja är enligt amorism: att önska lycka till någon. Det är grunden i all äkta kärlek. Lycka till i livet och sexualiteten.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

 
*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.