Primitivism

Bättrad den 2019-07-15 kl. 10:53 text; 14-10-03 socialism och kapitalism; funktionalism; Wikipedia; exotistisk nostalgisk primitivism; 14-10-02 rättelse; bilder; postmodernism, modernism. Denna artikel publicerades första gången år 2014 på WWW.AMORISM.CC.

Information om amorism finns i länkar i artikeln. (Rapport om mötet den 14-10-01 finns i artikeln.)

Bild på Ingela LindDen 14-0-01. Ingela Lind presenterade sin bok om primitivism: Blod i salongerna. Primitivism handlar om människans egen känsla, den enkla, “naturliga”, primitiva känslan. Ingela sade ungefär: ibland kan sådant vara bra och intressant, men inte i extrem form. Jag Fredrik menar att en persons frihet kan vara andras ofrihet. Jag vill även tillägga att allt påverkas av vilken sorts person man själv är och personlighetstyper i omgivningen. Denna artikel visar främst mina idéer, men är delvis även en recension av Ingelas föredrag. Därefter finns rapport om Amoristernas möte.

Denna artikel handlar inte om amorism. Detta är min privata reflektion. Amorister får tycka vad de vill så länge de gillar amorism.
Primitivism handlar ofta om mitt begrepp, nämligen de förslagnas, de kavatas, slugas eller sturskas dominans. Jag menar även att: om människor (i synnerhet de orättfärdiga) blir alltför primitiva så kan de och gruppen eller samhället bli hänsynslöst mot varandra i och utanför gruppen. Det avancerade är ofta, men inte alltid, motsatsen till det primitiva. Jag menar därför även att: många intelligenta och kreativa människor ofta eftersträvar utveckling bort från det primitiva. T.ex. avancerat samarbete för att: bota sjukdomar, skydda mot faror, undvika farliga arbeten. Uppfinningar, filosofi, vetenskap, politik och religion är ofta försök att hantera det primitiva och ofta (men inte alltid) att avlägsna sig från det primitiva för att främja bättre liv, bättre samvaro. Jag inte att att överdriven primitivism är det bästa för att främja våra behov, inte ens primitiva behov. Varning för att det avancerade inte alltid används rättfärdigt. Sammanfattning: jag tror att amorism är viktigt/heligt för att optimera balansen mellan det primitiva och det avancerade.

Kanske är de flesta människor orättfärdiga i någon grad. Många eller de flesta är alltså inte helhjärtade amorister. Därför behövs god kultur Bild på bok Blod i Salongerna av Ingela Lind(ibland) för att behärska det primitiva. Jag menar att det som primitivism uttrycker har funnits i alla tider, nämligen strävan efter det enkla, primitiva och känslan, oavsett om känslan är hänsynslös eller inte. Ordet primitivism står även för filosofi, konst och litteratur ungefär från början av 1900-talet. Det är den ena formen av primitivism. Den andra som Ingela talade om kallade Ingela för existensiell primitivism. Det handlar om att leva primitivistiskt, alltså livsstil, se nedan.
Primitivism, oavsett vilken form den har innebär sökande efter det naturliga, den äkta, oförtryckta känslan, drifter. Primitivism handlar även om det grymma och opassande som civilisationer (i vissa fall förgäves) försökt kväsa men som ofta “åter” finns; Ingela menade att primitivism är mera aktuell nuförtiden, i och med modernismen (tidsanda i synnerhet i västvärlden sedan 1900-talet). Jag betonar även postmodernismen (tidsanda här sedan mitten av 1900-talet) och “sexuella revolutionen” som “revolutionerade” samhället sedan 1920-talet, men främst efter andra världskriget och i synnerhet 1960-talet. Jag fick intryck av föredraget att det fanns regler i all primitivism och i alla primitivistiska sekter. Primitivism kännetecknar västvärlden nuförtiden. Ingela sade att primitivistiska sekter finns nuförtiden. I det avseendet berättade hon främst om en sekt som fanns i ca 20 år (ca 1970 – 1990) i Europa. De hade stark betoning av sex, något schema för (dagligt?) partnerbyte, en plikt som bestraffades om den inte följdes. Jag tror att Ingela nämnde att könssjukdomar (HIV etc.) kan ha hämmat sådana sekter. Men längtan efter det enkla, okomplicerade kan vara attraktivt för många. Modern kultur och konst domineras av det enkla, utan krusiduller och “onödiga” utsmyckningar. Jag menar att det som i konst och arkitektur kallas funktionalism är besläktat med något som liknar primitivism. Det finns även andra konstarter som är besläktade med primitivism. Funktionalismen kom på 1920-talet (i Europa). Men extrem primitivism kan vara mera primitiv än det. Inom politik kan primitivistiska önskningar orsaka att människor väljer “enkla” lösningar som i rå materialism t.ex. i rå socialism (kommunism) eller rå kapitalism; vilket motverkar sofistikering av andlighet, kultur och annan kompetens. Obs., amorister får rösta på vad de vill.
Exotism innebär att man intresserar sig för exotiska/fjärran kulturer. Jag kallar det exotistisk primitivism. Men primitivism kan istället vara att längta tillbaka till en primitiv/enklare tid eller företeelse i ens eget folks historia. Jag kallar det nostalgisk primitivism. Jag tror att sex alltid betonats i primitivism, ofta som protest mot sexuellt ”förtryck” och skam. Åtminstone så har det förknippats med olika sorters primitivism sedan 1920-talet t.ex. D. H. Lawrence m.fl. som Ingela nämnde. Jag kallar det sexistisk primitivism. 
Ingela skilde på två sorters primitivism. 1. existensiell (praktiskt utövande). 2. Den andra sorten tror jag var istället handlade om filosofi, litteratur och konst. T.ex. genom att besöka primitiva kulturer eller efterlikna begränsade delar av den i eller genom konst, litteratur och debatt eller att leva primitivistiskt i något mera praktiskt avseende. Det är svårt att ge entydigare definition av primitivism.
Jag tror inte att Ingela och boken opponerar mot blandning av folk, raser och kulturer. Ingela sade att det nuförtiden är kontroversiellt att säga att något är primitivare än något annat. Primitivism finns i kulturer som anser sig vara mera avancerad än andra kulturer. Det är kontroversiellt nuförtiden. Primitivister ifrågasätter om det avancerade är bra. Att framställa primitivism och jämföra har i många fall tabubelagts på många ställen i nutida samhälle, kultur, massmedia och museer. Jag tycker att det är förtryck, frånvaro av yttrandefrihet eller bedrägeri att inte få framföra och jämföra sådant. Sådant förtryck orsakas av rädsla som orsakas av brist på amoristisk kärlek, alltså brist på kärlek till alla utan att fjäska och utan gränslöshet. Amoristisk kultur, alltså undervisning med amoristisk kärlek (t.ex. artighet) i största möjliga mängd är bra. Fjäsk, lögner och frånvändhet från verkligheten är inte bra enligt mig och amorism. (Amorism är dock kravlös.) Bilden på bokens omslag fick mig att tänka: kommer etablissemanget att censurera/stoppa omslaget? Det vore skandal om de förbjuder bild på en mörk, “primitiv” skulptur bredvid en vit människa, se bild ovanför. Jag är övertygad om överlägsenheten och heligheten i amorismens idéer om kärlek, sanning och förlåtelse för fullkomlig lycka till alla. Amorism är bättre än de lögner, skenhelighet och “vidskeplighet” som finns i många samhällen, även i moderna samhällen. Trosbekännelsen innehåller ytterligare viktiga begrepp, se länk.
Jag har inte boken. Tror att jag ändå förstår innebörden. För övrigt så sade Ingela även att primitivism var sökande efter religion. Det överensstämmer med min och amoristiska paradigmets definition av vad religion är.
Ytterligare tankar
Jag tänkte på uttryck som “Det geniala är det enkla” och “genvägar är senvägar”. Det är inte alltid lätt att hitta det det optimala. Andra uttryck i detta sammanhang är:  “Var naturlig”   “Var dig själv”   “Känn efter”  “Jag är bäst”  “Agera!”. Och vad det kan innebära för olika människor (och djur) ….
______________________________________

Rapport om Amoristernas möte

den 14-10-02

Bild: symbol AmoristernaAmorism är varken för eller emot primitivism och något annat. (F.ö. jag har personligen traditionell syn på  moral.) Amorism handlar istället om att presentera den bästa visionen för mänskligheten, nämligen den amoristiska trosbekännelsen publikt och offentligt. Jag tror att mänskligheten behöver höra och tala om trosbekännelsens goda ord och enheten av dessa som amorism innebär! Jag saknar amorism överallt förutom hos Amoristerna, kyrkan för amorism, ty där finns amorism tillräckligt. Därför arbetar jag med amorism istället för som ingenjör och annat. Amorism handlar om att läsa (eller t.o.m. undervisa med) trosbekännelsen publikt/offentligt. Vi kommer att erbjuda flera möten om bildande av amoristiskt parti/partier. Du och allmänheten är välkomna!
Amorism är kravlös. Men jag kräver att någon grad av amorism finns i min tillvaro och omgivning. Annars deltar jag inte helhjärtat. Jag gillar inte o-amoristiskt, ociviliserat beteende. Tyvärr är sådant vanligt. Jag gillar inte de kärlekslösa eller skenheliga lögner som finns. Tyvärr får de alltför stor plats av skenheliga och oärliga människor. I många fall har sådana felaktigheter eller lögner dominant ställning  hos många orättfärdiga människor och i deras kulturer, grupper, partier och religioner. Eller så råder frånvaro av insikt hos allmänheten om den viktigaste kärleken, nämligen amorism.
Kombination människor isbjörn Flores. Nr 2. Med amorismJag är övertygad om att amorism är den bästa kulturen och visionen, läs amoristiska trosbekännelsen! Tyvärr finns det alltför lite av det. Därför finns alltför mycket hänsynslöshet och alltför lite kompetens och ärlighet i samhällen, ateismer, och i andra grupper, föreningar och religioner. I många sammanhang finns kompetens, men alltför lite amorism. Efter föredraget gick vi till ett kafé. Där förklarade jag (kort) den amoristiska trosbekännelsen (förbättrad den 14-10-01). Men huvudtemat var samtal om bildande av parti för amorism. Hur man kan framföra trosbekännelsen i samhället genom ett eller flera (nya) partier. (Vi var drygt sex aktiva deltagare under kvällen.) Bilden är gjord för ett föredrag som jag höll för Amoristerna om biologi.
 

 

Länkar till mina artiklar på denna hemsida:
1. Jag och Amoristerna behöver ditt stöd! Länk om ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html
2. English article on amorism: http://www.amorism.cc/2012/09/english-definition-of-amorism-and.html#more
DSC01673 (1) Krucifix Jesus amor meus est crucifixus (1) bättrad med amorism3. English article on the words love, amorism and other: http://www.amorism.cc/2012/09/i-improved-wikipedia-about-cupid-cupido.html
4. Amoristernas trosbekännelse. Kort artikel: Här avses senaste trosbekännelsen att visas
5. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas: http://www.amorism.cc/2014/04/parti-for-amorism.html


Animering-28-amorism-text-om-politik-och-religioner-av-Fredrik-Vesterberg
6. Amorism är detta. Lång artikel som förklarar mycket: Definition
7. På amoristiska möten hålls ofta föredrag om filosofi och vetenskap. Flera viktiga, unika och nydanande föredrag om filosofi, samhällsfrågor och vetenskap: http://www.amorism.cc/2013/07/nasta-mote-sondag-217-kl-1830.html
8. Amoristerna bad offentligt i centrala Stockholm sju gånger inför valet år 2014. Hundratals åhörare: Bön för Sverige och mänskligheten och amorism
DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-9. Varning, låt inte hänsynslösa människor ta över. Försök att älska alla, men man måste inte vara mesig. Amorism ger vägledning om gott uppförande. Läs om x-människor, en av mänsklighetens viktigaste utmaningar: X-människor (bilden är från mitt föredrag på ett studiebesök.) Enlish article: Strategy against Psychopathy: Strategy against psychopathy.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism10. Jag tror att Amoristerna är heligare och bättre än andra föreningar och samfund. Vi har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet, alltså sökande efter och gillande av sanning. Vi har mera yttrandefrihet på våra samtal och möten. Alla människor och åsikter är välkomna till Amoristerna! Vi är tydligast för kärlek, amoristisk kärlek, alltså inte enbart egoism och gruppegoism! Amorism kräver inget. Inte heller mesighet, se vår trosbekännelse! Egoister, gruppegoister och i synnerhet psykopater gillar ofta inte andras yttrandefrihet. Min metod för bästa ordförandeskap: http://www.amorism.cc/2013/08/om-samtal-och-yttrandefrihet-varfor-jag.html
11. Många människor föredrar spektakel framför sanning och amoristisk kärlek: http://www.amorism.cc/2014/02/manga-x-manniskor-uppslukas-av.html

Wikipedia

Skärmklipp Wikipedia om Primitivism den 141003 kl 1437Jag tror att denna artikel räcker för att ge tillräckligt god beskrivning av primitivism. Men ni kan läsa mera på Wikipedia, se länk. Bilden här visar hur Wikipedias artikel såg ut den 14-10-03. Artikeln där var hittills inte tillräckligt bra. Klicka på bilder så förstoras de. Jag skriver inte på Wikipedia eftersom Wikipedia inte är tillräckligt objektiv om kontroversiella ämnen.
Länk till Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Primitivism


Vänliga hälsningar till alla från Fredrik Vesterberg filosof, grundare och biskop för Amoristerna, kyrkan för amorism!
 
Denna artikel publicerades den 14-10-02 kl. 12:05.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.