Dop och sakrament

Bättrad den: 18-01-12 länkar; 16-10-03 bild; rättfärdighet; 16-10-02 ljud, tal. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-01 kl. 18:45 på WWW.AMORISM.CC.


Dopfunt med dopfat
Allt i denna artikel förklaras av amorism® och boken Amorism (referens1 och 2). Amorism tror att dopet kan vara en viktig ceremoni. Nämligen då föräldrar, barn och alla deltagare erbjuds att emotta Helig ande (åtminstone de amoristiska dygderna). Och en ceremoni som visar att den som blir döpt blir medlem i församlingen, kyrkan. (Enligt amorism bör dopet visa att den döpte är helhjärtat välkommen som medlem i den kyrkan.) Främst och viktigast av dygderna är total välvilja, även kallat amorism. Amorism (läran) menar att allt som görs med amorism och dessutom i avsikt att utbilda om amorism är heligt. Amorism menar även att önskan eller visionen om total välvilja, alltså amorism är viktigt, även när det inte kan förverkligas. Amorism tror ödmjukt: Det kan vara illusion eller magi att hävda att essensen i äkta sakrament är annat än amorism (dygderna, främst total välvilja). Ceremonier som är amoristiskt predikande/utbildande kan kallas för äkta sakrament.


Boken Amorism
Amorism menar att dygdighet och rättfärdighet är viktigare än att idka sakrament. Stöd mig och Amoristerna med vårt viktiga filosofiska arbete. Då skrivs ännu flera och bättre böcker och artiklar. Vi önskar möteslokal och ekonomiska medel och kolleger till skrivandet. Åtminstone önskas medel till kontorsmateriel, dator/datorer etc. Vi önskar även att kunna anställa personal, men det är ännu dyrare än att hyra möteslokal. Allt stöd är viktigt och välkommet! Jag och enstaka vänner arbetar ideellt eftersom vi tror att amorism är oerhört viktigt. Vi önskar att bli flera medarbetare.

Hör ett av talen om amorism på ett dop, länk: Tal om amorism på ett dop. Talet var delvis improviserat. Avsikt: att förklara vad amorism tror att helighet är. Och att dopet och vattnet kan vara heligt. Rättelse av talet: prästen var inte kyrkoherde. Men han skulle kunna vara amoristisk kyrkoherde om han utbildades med amorism och helgar amorism.


Besläktade ämnen

Amorism är ett nytt paradigm!

A) Förklaring av begreppet ande, länk: Ande (skillnad mellan ande och materia)
B) Förklaring av begreppen helig och helgande, länk: Helig
C) Förklaring av begreppet Helig ande, länk: Helig Ande
D) Förklaring av skillnad mellan amorism, altruism och utilitarism, länk: Altruism, utilitarism och amorism jämförs
E) Förklaring av begreppet välvilja, länk: Välvilja och total välvilja
F) Förklaring av begreppet kärlek, länk: Kärlek
G) Förklaring av begreppet religion, länk: Religion
H) Kyrka måste inte vara någon byggnad. Många förstår inte vad kyrka egentligen betyder, länk: Kyrka.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 

Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs., du måste välja om du vill Publicera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym"; annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.