Dop och sakrament

Bättrad den: 16-10-03 bild; rättfärdighet; 16-10-02 text; tal. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-01 kl. 18:45 på WWW.AMORISM.CC.


Dopfunt med dopfat
Allt i denna artikel förklaras av amorism® och boken Amorism (referens1 och 2). Amorism tror att dopet kan vara en viktig ceremoni. Nämligen då föräldrar, barn och alla deltagare erbjuds att emotta Helig ande (åtminstone de amoristiska dygderna). Och en ceremoni som visar att den som blir döpt blir medlem i församlingen, kyrkan. (Enligt amorism bör dopet även inbjuda till helhjärtat medlemskap i den heliga kyrkan.) Främst och viktigast av dygderna är total välvilja, även kallat amorism. Amorism (läran) menar att allt som görs med amorism och dessutom i avsikt att utbilda om amorism är heligt. Amorism menar även att önskan eller visionen om total välvilja, alltså amorism är viktigt, även när det inte kan förverkligas. Amorism tror ödmjukt: Det kan vara illusion eller magi att hävda att essensen i äkta sakrament är annat än amorism (dygderna, främst total välvilja). Ceremonier som är amoristiskt predikande/utbildande kan kallas för äkta sakrament.

Boken Amorism
Amorism menar att rättfärdighet är viktigare än att idka sakrament. Stöd mig och Amoristerna med vårt viktiga filosofiska arbete. Då skrivs ännu flera och bättre böcker och artiklar. Vi önskar möteslokal och ekonomiska medel och kolleger till skrivandet. Åtminstone önskas medel till kontorsmateriel, dator/datorer etc. Vi önskar även att kunna anställa personal, men det är ännu dyrare än att hyra möteslokal. Allt stöd är viktigt och välkommet! Jag och enstaka vänner arbetar ideellt eftersom vi tror att amorism är oerhört viktigt. Vi önskar att bli flera medarbetare.

Hör ett av talen om amorism på ett dop, länk: Tal om amorism på ett dop. Talet var delvis improviserat. Avsikt: att förklara vad amorism tror att helighet är. Och att dopet och vattnet kan vara heligt. Rättelse av talet: prästen var inte kyrkoherde. Men han skulle kunna vara amoristisk kyrkoherde om han utbildades med amorism och helgar amorism.


Besläktade ämnen

Amorism är ett nytt paradigm!

A) Förklaring av begreppet ande: Ande (skillnad mellan ande och materia)
B) Förklaring av begreppen helig och helgande: Helig
C) Förklaring av begreppet Helig ande: Helig Ande
D) Förklaring av skillnad mellan amorism, altruism och utilitarism: Altruism, utilitarism och amorism jämförs
E) Förklaring av begreppet välvilja: Välvilja och total välvilja
F) Förklaring av begreppet kärlek: Kärlek
G) Förklaring av begreppet religion: Religion
Referenser (Ver. 16-12-05)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Men amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen. Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Oftast är amorism t.o.m. lättareVärlden behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är utopi.) Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) har kommit för att förbättra för dig och världen. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.