Nytt hopp och alternativ för mänskligheten

Bättrad den 16-11-12 kl. Denna artikel publicerades första gången den 16-09-19 kl. 22:43 på WWW.AMORISM.CC.


Alfred Nobels vilja: författare,
inte nödvändigtvis skönlitterära,
bör belönas. F.ö. amorism
helgar inte Jantelagen.
Allt i denna artikel förklaras i boken Amorism (referens2). Amorism (läran) är för amoristisk utbildning om välvilja, kärlek, amorism och många andra begrepp. Men amorism kräver inte att någon ska utbildas. Amorism är nämligen en kravlös lära. Amorism behövs som ett komplement, ty många andra läror och människor tror på eller propagerar alltför många illusioner. Många har inte tillräckligt bra visioner. Amorism (läran) är kravlös och helgar frihet, yttrandefrihet, nåd och förlåtelse. Amorism handlar inte om att stoppa någon eller något. Amorism är alltså opolitisk, så opolitisk som någon lära kan vara.

Vi tror att utbildning med amorism kommer att leda till lyckligare människor och fredligare värld. Detta är visionen, önskan, målet eller strävan för amorism. (Amorism använder främst de ödmjuka orden vision (eller önskan), inte ord som mål eller strävan m.fl. Ty de kan ha mindre ödmjuk betydelse. Amorism menar nämligen att ödmjukhet, artighet och vetenskaplighet är viktigt. Ty amorism betonar att människor endast har gissningar eller tro om det mesta i framtiden.) Många människor har otillräcklig, ofta även otydlig förståelse av viktiga ord och begrepp. Ord och begrepp är verktyg för tänkande. Genom rätt tankar kan man förbättra sitt eget liv, andras liv, samarbete och världen. 

Amorism bygger inte på
förklaringar om Gud
och övernaturlighet.
Begrepps betydelser utvecklas genom filosofi. Förståelse för t.ex. begrepp som välvilja och kärlek har utvecklats sedan mänskligheten började tänka och använda och utveckla språk (i synnerhet litteratur). (Många biologer menar att apor är föregångare i språkets utveckling.) Små och stora filosofer har bidragit till successivt ökad förståelse för begrepp och ett ökat antal begrepp i språken. Somliga begrepp är viktigare än andra. (Filosofi kan även utvecklas negativt eller t.o.m. förvrängas så att förståelse minskar eller förvirring skapas.) Amorism är en mycket viktig filosofi som bidrar kraftigt till förståelse för de viktiga begreppen välvilja, kärlek m.fl.

De viktigaste med språk och litteratur är förstå och förklara verkligheten. Amorism är inte mot något

Amorism är inte mot andra läror. Amorism är inte mot någon religion. Amorism är inte mot politik. Amorism är inte mot någon idé. Amorism är inte mot någon lära. Amorism är inte mot någon varelse. Amorism är inte mot kristendom, judendom, islam, ateism, buddism, hinduism, kapitalism, socialism, nationalism, egoism, gruppegoism, internationalism, globalism, universalism. Amorism är inte mot fred. Amorism är inte mot konflikter, inte ens mot våld. (Alla varelser idkar konflikter, även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Men amorism skiljer på olika sorters konflikt. Somliga konflikter är välvilliga. Andra konflikter är inte välvilliga.) 

Man måste alltså inte sluta med något för att vara amorist. Varje varelse idkar konflikter. Amorism är inte mot konflikter. Enligt amorism får människor och alla varelser främja vad de vill och motverka vad de vill. Det enda undantaget är att: På våra möten måste man acceptera reglerna: traditionell artighet gäller. Under våra samtal måste man lyda ordföranden. Våra möten kännetecknas av mera yttrandefrihet än i (alla?) andra grupper/föreningar. Läran existerar oavsett om vi har möten. Kanske är läran viktigare än våra möten. Obs., alla föreningar i världen har regler. Amorism är kravlös utbildning om läran om total välvilja. Amorism tror att allt och alla har något gott i sig. Amorism tror att den godaste egenskapen som någon varelse (människa, djur, gud) kan ha är amorism (total välvilja).

Amorism är även namnet på läran om amorism. Läran har ca 15 dygder, varav total välvilja är viktigare än de andra dygderna. Amorism är en vision och lära om att det är möjligt att önska total lycka till alla. Amorism anser att nämnda önskan, alltså total välvilja till alla, är en viktig/helig/prioriterad princip eller dygd. Somliga människor har sådan välvilja. Men ingen måste ha någon välvilja. Ty amorism är främst en kravlös lära. Amorism kräver inte att någon följer någon dygd; förutom att ledare för Amoristerna, kyrkan för amorism ska vara helhjärtade amorister. Amorism avskaffar inte något samfund. (Kyrka är ett ord som åsyftar något som någon tror är viktig, bra, heligt. Kyrka måste inte innebära någon byggnad. Kyrka måste inte innebära något samfund/förening. Kyrka betyder det som tillhör herren/Gud. Men man måste inte tro på Gud för att vara amorist.)

Dygderna och läran sammanfattas i en trosbekännelse (referens1). Trosbekännelsen, dygderna och över hundra viktiga ord/begrepp förklaras i boken Amorism. Amorism betonar att det är oerhört viktigt att utbilda om dessa dygder. Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om.

Amorism är inte politik. Eller: amorism är så opolitisk som någon lära kan vara. Besläktade artiklar


A) Välvilja är inte självklart. Många som tror sig förstå vad välvilja är förstår inte tillräckligt vad välvilja är. Därför förklarar amorism, trosbekännelsen och boken vad (vi tror att) välvilja är. Tyvärr utbildas världen alltför lite om välvilja. Amorism har egna förklaringar av vad ord/begrepp som välvilja, kärlek, förlåtelse m.fl. betyder. Länk: Välvilja.

B) Amorism (läran) är kravlös, kräver alltså inte något. Länk: Kravlös


Referenser (Ver. 16-12-05)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Men amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen. Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Oftast är amorism t.o.m. lättareVärlden behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är utopi.) Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) har kommit för att förbättra för dig och världen. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.