Förverkligad välvilja

Bättrad den 16-08-26 kl. 10:45. Denna artikel publicerades första gången den 16-08-24 kl. 14:25 på www.amorism.cc.

Bild på bok om Förverkligad välvilja. Swedish translated to English. realised benevolence. Realized benevolence. Materialised benevolence. Materialized benevolence. Manifested benevolence.
Boken Amorism
Begreppet förklaras i amorism (läran), även i trosbekännelsen, och ännu djupare i boken Amorism, referenser1, 2. (Det är mina, alltså Fredrik Vesterbergs förklaringar av begreppen.) Förverkligad välvilja kan översättas till engelska: realised benevolence, realized benevolence, materialised benevolence, materialized benevolence eller manifested benevolence. Enligt amorism och källorna är välvilja essensens i all äkta kärlek. Och kärlek är: 1. välvilja eller 2. förverkligad välvilja. Enligt källorna är förverkligad välvilja: handlingar som präglas av välvilja, alltså de tankar, ord, gärningar och underlåtelser som präglas av välvilja. Amorism är den högsta/heligaste sortens välvilja. Amorism högre/heligare än välvilja som endast är egoism eller gruppegoism. Boken Amorism menar även att amorism (total välvilja) är grunden i all rättfärdighet. Amorism menar alltså att även ateister kan förstå och använda amorismens definition av begreppet rättfärdighet. Boken amorism förklarar även många andra begrepp. Både nya och gamla begrepp förklaras, ofta i nytt ljus eller med nya förklaringar.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.