Glad påsk år 2017

Bättrad den 17-04-16 inledning. Artikel publicerade första gången den 15-03-26 kl. 15:12 på www.amorism.cc. 
   
Läs om påsk år 2018 i annan artikel: påsk 2018
Att skriva goda artiklar kräver kunskap, tid och arbete. Stöd arbetet
De som vill kan läsa om amorism via länkar i artikeln. 

DSC01357 Kristus påsk ikon med amorism_redigerad-1. KomprimeradDSC01071 (1) Blomma Påskliljor med amorism


Välsignad och glad påsk år 2017. Enligt boken Amorism® betyder välsignad: något som är berikat på något sätt, med betoning av något heligt. Helig betyder enligt amorism något som är i harmoni med amorism eller vägleder till amorism. Amorism betyder 1. total välvilja och 2. total lycka. Dessa två begrepp är inte utopi. Dessa förklaras av amorism. 

Man måste inte tro på Gud, Jesus och Bibeln för att vara amorist. Man måste inte fira påsk för att vara amorist. Denna artikel skrivs för att amorism menar att Jesus kan vara en god förebild. Och för att jag personligen är kristen. Men jag är först och främst amorist. Min tolkning av Jesus och Gud är helt övertygad och genomsyrad av amoristisk tro. Läs boken Amorism (se referens 2) så förstår ni varför. Jag tror att amorism förvaltar de kunskaper som gör att man bäst förstår Jesus och Gud. Öppna denna artikeln och läs mera om påsk, kristendom och amorism.


Påskdagen är den 17-04-16 i Sverige (och västkyrkan)

Påsk, i synnerhet påskdagen, firas för att Jesus Kristus har uppstått från de döda och därigenom fullbordat sitt uppdrag. Han är en hjälte. Han offrade sig själv för en god sak. Han var medveten om att han skulle bli torterad till döds. Påsken föregås av en tid av fasta för att påminna om hans självuppoffrande liv. På påskdagen firas den kristna glädjen. Då är det befogat att säga Glad påsk. Men somliga börjar fira redan på påskaftons kväll. Datum för påsken varierar. Påskens datum fastställs med hjälp av månen, se avsnittet Bakgrund. Påsktiden varar till pingst.

Amorism

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Amorism® är inte beroende av förklaringar om Gud, Jesus och Bibeln (se länkar om amorism och boken så  förstår ni). Amorism är en självständig filosofi. Vi tror att amorism är bästa förklaringen av Gud, Jesus och Bibeln. Amorism gör att alla, även ateister kan förstå sådant. Amorism anser att Kristus kan vara en god förebild i amorism. Nämligen förebild för kärlek och förlåtelse. Kärlek och förlåtelse är några av de heliga principerna i amorism. De står i amorismens trosbekännelse, länkar finns nederst i artikeln. (Jag tror att man behöver amorism för att förstå Jesus rätt. Amorism förklarar vad kärlek, förlåtelse, synd och rättfärdighet är. Jag tror att Gud och Jesus var/är amorister.)

Påsk

Veckan fram till påskdagen kallas heliga veckan (jag anser denna beteckning vara bäst) eller stilla veckan. Då firar kyrkan den mest dramatiska tiden i Jesu jordiska liv.
DSC03686.JPG Altarskåp nattvard fottvagning skärtorsdag med amorism 1Heliga veckan föregås av palmsöndagen som firas med glädje över Jesu lyckliga intåg i Jerusalem. Därefter börjar heliga veckan. De viktigaste högtiderna i veckan är skärtorsdag, då tvättar Jesus lärjungarnas fötter och instiftar nattvarden/eukaristin. Jesus korsfästs på fredagen, långfredag. Lördag är påskafton. Söndag är påskdagen.
Veckan efter påskdagen kallas påskveckan.

 

DSC04985.JPG Korsnedtagningen med amorism foto Fredrik Vesterberg
Nedtagningen
från korset
Påsk och pingst är kristendomens viktigaste högtider, minst lika viktiga som jul.
Påsken slutar med pingstdagen. Pingstdagen är den 50:e dagen efter påskdagen. År 2017 är pingstdagen den 4/6. Pingst innebär bekräftad, fulländad och stärkt tro på Kristus och hans budskap. Vid pingst fick kyrkan många nya medlemmar. (Förhoppningsvis firas inte enbart för den festliga stämningen, inte heller för egoism eller gruppegoism. Sådan ofullkomlig tro finns hos många som inte förstår, även lärare, präster och profeter.)


Bakgrund

DSC04753.JPG Fredrik Vesterberg Egyptisk farao bättrad 2 med amorism
Amorism skrivet
med hieroglyfer
och på grekiska
Ordet påsk kommer från hebreiska ordet pesach. Under pesach firar judar uttåget ur Egypten. De kristna firar främst Kristi uppståndelse. Pesach är alltså något annat än påsk. Påsk börjar egentligen på påskdagen. Datum varierar från år till år, se beräkning nedan. Judarnas pesach börjar i de kristnas heliga vecka. (Pesach varar en vecka.) Pesach infaller första fullmånen efter “vårdagjämningen” den 21 mars. De kristna firar påskens riktiga början på en söndag, påskdagen. Regler för bestämning av påskdagens datum har fastställts i kyrkans historia. Våra nuvarande regler liknar de som funnits åtminstone sedan år 325 e.Kr. Påskdagen i västkyrkan är första söndagen efter  första fullmånen efter  21 mars “vårdagjämningen”. Påskdagen infaller med nutida regler i Sverige  (“västkyrkan”) upp till sju dagar efter judarnas pesach (“påsk”). Ortodoxa kyrkan (“östkyrkan”) har ofta annat datum.
DSC09795 (1) Fredrik med romersk hjälm svärd mantel. Bättrad 2. Med amorism
Såhär kunde romerska
militärer se ut. 
Påskens datum beror på månen. Många kalendrar bygger mer eller mindre på månen. Judiska kalender bygger på både sol och måne, en s.k. lunisolar kalender (mån-sol-kalender). Äldre belägg för lunisolar kalender finns i t.ex. Egypten. Egypten m.fl. har haft flera olika sorters kalendrar baserade på stjärnor, sol respektive måne eller kombinationer därav. Den äldsta månkalendern kan vara från Skottland 8 000 år f.Kr. (jag återkommer om detta). Många kulturer har firat och firar högtider för fruktbarhet eller annat vid denna tid på året.
Änglar nyår 2011 (1) bättrad. Med amorism. Korrigerad 2I Egypten finns belägg för firande vid denna tid på våren sedan ca 2700 år f.Kr. Man firar sedan dess skördesäsongen i Egypten. Sedan Egypten kristnades så firas den högtiden vid samma tid som den kristna påsken. Någon gång efter att Egypten erövrats av islam så infördes gemensamt firande. De kristna har samtidigt eget påskfirande där. Islam anser att Kristus är en profet. Men traditionell judendom gör inte det. Det finns alltså belägg för gamla fest-traditioner i Egypten. Jämför det med att israeliternas/judarnas motsvarighet till Gamla testamentet nedtecknades någon gång vid 300-talet f.Kr. Enligt islam firas påsk egentligen inte. Men i Egypten firas en gemensam högtid vid påsktid.


 

Övrigt om påsk

Påsk är kyrkans viktigaste högtid, minst lika viktig som jul. Påsk sammanfattar Jesu gärning och kristendomen, och betonar det viktigaste, nämligen att kärlek kan innebära självuppoffring, se amorism, trosbekännelsen.


Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.