Oartigt och ofta olämpligt att störa andras yttrandefrihet

Bättrad den 18-09-08 kl. 14:37 förtydligad Slutsats; kl. 11:21 bildkl. 10:23 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2018-09-08 kl. 09:40 på www.amorism.cc.

Överblick. Klicka på bild
så förstoras den
Kommentar till demonstration och motdemonstration den 18-09-07 i Kungsträdgården i Stockholm. + Kommentar till Polisen. (Eventuell politik som yttras i artikeln är mina privata idéer; de har inte att göra med amorism. Amorism är nämligen främst en opolitisk utbildning. Man måste inte ens vara amorist; men privat så anser jag m.fl. att utbildning om amorism borde vara obligatorisk.) 

Minst två begrepp måste förstås, nämligen yttrandefrihet och artighet. Artighet och yttrandefrihet är två av dygderna i amorism (läran). Amorism har 14 dygder. Dessa dygder definieras i läran och i boken (encyklopedin) Amorism. Artig yttrandefrihet är motsatsen till oartig yttrandefrihet. Definitioner av begrepp måste förvaltas av någon lära och något samfund. Ty begrepp är ofta inte självklara. Annars uppstår lätt missförstånd. Somliga kan hävda att störande skrik, störande talkörer, störande sirener, störande visslingar, störande visselpipor och mötesstörning ingår i yttrandefrihet. Enligt många ingår sådant i yttrandefrihet. Men utan det amoristiska begreppet artighet så missförstås begreppet yttrandefrihet alltför ofta. Ty amorism menar att det är artig yttrandefrihet som är viktigt och heligt. Artig yttrandefrihet är en begränsad sorts yttrandefrihet. I amorism ingår inte förtal i artig yttrandefrihet. Men enligt läran är kraftfull kritik tillåten. Även sådana begrepp förklaras av amorism. Boken Amorism förklarar många begrepp t.ex. begreppen artighet, yttrandefrihet och artig yttrandefrihet och helighet. 

Leta gärna efter begrepp som artig yttrandefrihet i andra böcker/ encyklopedier så ser ni att andra böcker och andra samfund inte ens nämner begreppet artig yttrandefrihet. Utan artig yttrandefrihet skadas yttrandefriheten, civilisation och demokrati på något sätt, nämligen om någon direkt hindrar somliga människor och somliga idéer att yttras. Direkt hindra betyder att avbryta eller störa när någon yttrar sig. Stockholm och Kungsträdgården är stor. Det fanns alltså inget behov av att någon sida skulle behöva stå bredvid varandra. Det var inte nödvändigt och artigt att idka motdemonstration samtidigt med demonstrationen; ty motståndarna har mycket stor yttrandefrihet i Sverige. Motdemonstranter kan därför demonstrera vid annan tid, eller åtminstone: längre bort.

Mänskligheten utbildningsväsende, massmedia och Förenta Nationerna skulle vinna mycket på att lära av amorism. Åtminstone skulle de vinna i trovärdighet. Ty hittills dominerar naiva, otillräckliga och t.o.m. felaktig böcker och utbildningar om yttrandefrihet, demokrati och människovärde. I Samtalets sakramentet (amoristiskt sakrament där våra dygder förkunnas och främjas.) Om det bryts mot de två nämnda dygderna råder konflikt. Vid konflikt är andra medel än artighet "tillåtna"; (men inte alltid lagliga). Tack för artigheten hos de motdemonstranter som var artiga och tack till Polisen som med med tillräcklig kraft ingrep mot tillräckligt många bråkmakare så att motdemonstranter inte kunde störa mötet (så mycket). Underkänt och fy till de motdemonstranter som var oartiga. Men jag har alltför ofta upplevt att oartiga människor stör möten eller oartigt och kärlekslöst avbryter. Alltför ofta har polisen blockerat (lagliga och) artiga demonstrationer. För att förstå detta rätt så måste begreppet kärlek förstås. Kärlek definieras av amorism som: önskan att någon/några får lycka och önskan att motverka ofrivilligt lidande. Detta är en unik och viktig definition som amorism erbjuder till mänskligheten; jämför med andra böckers och andra encyklopediers definitioner så kan ni förstå detta. I den unika amoristiska definitionen ingår även att det finns tre olika "sorters" kärlek, nämligen egoistisk, gruppegoistisk och amoristisk kärlek. Den amoristiska kärleken innebär total välvilja även till motståndare. Amorism kräver inte att någon gör något, inte att någon har välvilja, inte att någon älskar. (Undantag: man får inte bråka alltför mycket på våra möten. Ordförande avgör gränsen.) (Här ovanför står några ytterligare begrepp som definieras av amorism (på nya och unika) sätt.) Alla idkar kärlek. Men många har inte amoristisk kärlek. Psykologin och andra filosofer skulle undvika många otydligheter och missförstånd om de förkunnade den amoristiska definitionen av kärlek. 

Slutsatser: Man måste inte idka kärlek och amoristisk kärlek för att vara civiliserad. Men åtminstone viss artighet ingår i begreppet civiliserad. Många människor är inte tillräckligt artiga för att kunna kallas civiliserade. Att störa någon individ eller en grupp som tillräckligt artigt uttrycker åsikter är inte civiliserat. Somliga gillar inte allt som yttrades på demonstrationen. Men demonstrationen skulle ändå kunna kallas tillräckligt artig, (men får inte högsta betyg i artighet). Därför var det rätt att Polisen m.fl. hindrade motdemonstranter som försökte bråka och störa demonstrationen. (Ännu mera hade kunnat göras för att helt stoppa några oartiga motdemonstranter som störde marginellt.) Det är naivt att inte förstå att det inte räcker med begreppen yttrandefrihet och artighet. Ty dessa begrepp måste definieras och förvaltas rätt. Annars uppstår onödigt många missförstånd. Tack vare att amorism och samfundet Amoristerna förvaltar goda definitioner så motverkas missförstånd. Det är illusion att total tydlighet kan fås om något begrepp. Men amorism bidrar avsevärt till att förklara och förtydliga. Jag har idag talat bland annat med en muslimsk gentleman; men även en annan person som var motdemonstrant den 7/9. Eftersom båda var artiga så respekterade jag dem. Jag är helhjärtad amorist och har total välvilja till alla. Min amorist-religiösa tro godkänner detta.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.