Återblick: Om riksdagen och tal om extra val år 2014

Bättrad den 18-09-12. 14-12-27 extra val avblåst; 14-12-14 (Sd) riksdagsmotion; 14-12-11 diagram; parti; 14-12-10 betyg; bilder Batra, Mattias Karlsson; 14-12-09 bild Åkesson, Finansutskottet; 14-12-07 Jämförelse av olika eder och bekännelser; bilder på Reinfeldt, Borg. Denna artikel publicerades första gången den 14-12-05 kl. 12:07 på www.amorism.cc.


Återblick till år 2014 då denna artikel skrevs. 
Det är alltså hittills inte regeringskris efter valet år 2018.


Animering-141210-Professor-Olofs-betyg-till-Fredrik-Vesterbergs-artikel-om-regeringDenna artikeln kan komma att uppdateras 
Jag tror att denna unika artikel behövs för att skapa klarhet, amoristisk klarhet och upplysning om verkligheten. Jag arbetar ideellt med detta. Stöd så blir det ännu bättre!
Amorism är en så gott som opolitisk idé. Amorister får rösta på vad de vill. Om jag skriver något politiskt här så är mina privata idéer. De har inte att göra med amorism. Jag avser (som vanligt) att på denna hemsida och i denna artikel att visa flera unika, goda och egna kommentarer om läget i världen.
Artikeln innehåller följande kapitel:
1. Så fungerar Sveriges politik och parlament
2. Regeringskris år 2014
3. Anklagelser från hegemonin om främlingsfientlighet m.m.
[4. Jämförelse av olika kulturer (bekännelser o.dyl.) i olika stater. Detta kapitel har teman som många inte känner till.]
5. Mina  privata/politiska åsikter om regeringskrisen och bättre politik. Föreslår att partier stöder amorism.
6. Länkar.
Jag använder partiförkortningarna (Mp) och (Sd) för att det är tydligare och mera språkligt rätt än de nutida använda MP och SD.

Inledning, så fungerar Sveriges politik och parlament. Du som förstår detta kan istället läsa nästa kapitel


Sveriges flagga av Fredrik Vesterberg den 120316, förstorad och signatur tillagd och amorismSveriges regering kallas sedan år 1975 formellt för Konungariket Sveriges regering. Före det kallades regeringen för Kungl. Maj:t eller Statsrådet. Regeringen är Sveriges högsta ledning. Men sedan Sveriges inträde i Europeiska Unionen (EU) år 1995 så har även EU stor makt i Sveriges politik och ledning. Det är kontroversiellt.
Sverige och de flesta länder säger sig vara demokratier. Enligt min definition av religion så skulle jag säga att många stater anser att demokrati är heligt och fungerar som religion. Min definition av religion är lära som av somliga anses vara viktigare än andra läror. I Sveriges riksdags definition av bm-image-720068 Riksdagshuset i Stockholm år 2014. Med amorismdemokrati ingår även idén att alla har eller bör ha lika värde. Bilden nedan visar citat om det (från den 14-12-08). Jag tror att “alla lika värde” är omöjligt och alla människor ständigt bryter mot den idén/illusionen i Sverige och alla världens stater. Regeringskrisen är ytterligare ett exempel på det. Jag tror istället att amorism, trosbekännelsen behövs för att inspirera och upplysa människor. Trosbekännelse finns i ett kapitel nedan.
Sveriges-riksdag-defintion-demokrati-141208-med-amorism.jpgEfter val väljs vem som ska vara riksdagens talman. Den 14-09-29 valdes Urban Ahlin (Socialdemokrat) till talman. Bildande av regering “regeringsbildning” sker efter val genom att riksdagens talman leder samtal med alla partiledare i riksdagen. (Statsminister kallas även regeringschef.) Därefter föreslår talmannen ny statsminister till riksdagen. Om riksdagen bifaller förslaget så är statsminister vald. Annars får talmannen ta fram nytt förslag.
Socialdemokraterna (S) var det största partiet i riksdagsvalet den 14-09-14. Om något parti hade fått mer än 50 % av rösterna så hade det kunnat bilda majoritetsregering. (S) var det största partiet i riksdagsvalet år 2014. Men de hade endast 31 % av rösterna. Inte heller tillsammans med sina stödpartier Vänsterpartiet (V) och Miljöpartiet (Mp) fanns tillräckligt antal röster (från politikerna som invalts i riksdagen) DSC08335.JPG Fredrik och Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Med amorismför att kunna bilda majoritet på mer än 50%. Löfven och andra partiers ledare kom överens med (V) och (Mp) eftersom de har liknande idéer som (S). Löfven och dessa partier bildade något som kan kallas en koalition, en “koalitionsregering”, vilket i detta fall är en grupp där (Mp) och (V) är stödpartier. Nåväl, det är en minoritetsregering eftersom “koalitionen” i många frågor får färre än 50 % av rösterna i riksdagen. Löfven blev statsminister. Trots att hans “koalition” fick färre än 50 % röster hoppades de erhålla stöd av oppositionen för viktiga förslag i riksdagen. Talmannen och riksdagen godkände bildande av sådan regering.
Många stater har s.k. konstitution. I konstitutionen står grunderna för hur makt (t.ex. demokrati) ska fungera. Sverige har en sorts representativ demokrati som kallas parlamentarisk demokrati. Jag tror att parlamentarisk demokrati är den vanligaste sortens demokrati som finns i de flesta stater i världen. Jag menar även att parlamentarism är inskränkt form av demokrati. Det är alltså inte direktdemokrati. De flesta stater har inte direktdemokrati. Direktdemokrati betyder att medborgarna röstar/väljer i enskilda frågor. Det skulle innebära väldigt många val. För att minska antalet val så har de flesta stater istället några partier som folket får välja mellan i val. Varje parti driver flera frågor samtidigt (partiprogram).
bm-image-720749 Kung Carl XVI Gustaf 40 år som regent. Med amorism mera textParlamentarism är som sagt inskränkt demokrati. Det är extra tydligt för allmänheten i denna regeringskris. I parlamentarism väljs statsminister, alltså en främsta företrädare för regeringens politik. Statsministern har mera makt-privilegier än andra politiker. Statsministrarna fungerar nästan som (äldre tiders) kungar på bestämd tid, den s.k. mandatperioden som i Sverige är fyra år. Men presidenter kan ha ännu mera makt. I somliga stater har statsministern/regeringschefen mera makt än i Sverige. F.ö. Sveriges monarki har så gott som ingen politisk makt sedan år 1975. Bild på kung Carl XVI Gustaf från jubileum år 2013. Men han är Sveriges statschef, vilket innebär vissa ceremoniella uppgifter och att representera Sverige. Sverige är väldens äldsta monarki. Jag tycker att det är bra att vår statschef, kung och monarki är evangeliskt lutherskt kristen. Det är nämligen en religion som råder i Nordeuropa sedan 1500-talet. Och den har många likheter med med amorism. Men jag tycker att amorism är ännu bättre. Monark/statschef är Sveriges högsta ämbete. Därefter kommer riksdagens talman, därefter statsminister.


Regeringskris år 2014

DSC01859.JPG Carl Bildt Fredrik Reinfeldt Anders Borg Moderaterna med amorismFöre valet var Moderaterna (M) största partiet. Förre statsministern och partiledaren Fredrik Reinfeld (M) förlorade sin position som statsminister p.g.a. valet år 2014. (Han är i mitten av bilden.) Löfven övertog posten som statsminister den 14-10-03.  Reinfeldt sade sig även att vilja lämna uppdraget som partiledare. I samband med det sade förre finansministern Anders Borg (M) att han avser att lämna politiken. (Han är till höger i bilden.) De avstod från mera än valresultatet krävde. Jag gissar att en bidragande orsak kan vara att de ville arbeta med något annat, men troligen även att de anade att det kunde bli regeringskris. Ty Sverigedemokraterna (Sd) ökade och blev tredje största partiet i valet år 2014. Min formulering är att det finns tre block i svensk politik alltsedan valet år 2010: 1. nationalister (Sd kom in år 2010), 2. socialdemokrati (“vänster”, “rödgröna”), 3. kapitalister (“alliansen”, “borgerliga”, “höger”). Block 2 och 3 vägrar att samarbeta med block 1. Block 1 vill samarbeta med något block, men kräver minskad invandring. Block 2 och 3 samarbetar hellre med varandra än med block 1.
DSC01878.JPG EU val 2014 Jimmie Åkesson Sverigedemokraterna med amorsimDen 14-12-03 sade statsminister Stefan Löfven (S) att det skulle blir extra val till riksdagen den 15-03-22. Därmed befästes regeringskrisen. Extra val är mycket ovanligt i svensk politik. Senast skedde det år 1958. I somliga andra stater är det vanligt. Min förklaring till stabiliteten hittills i svensk politik är att svenska massmedier och skolor har relativt enhetliga åsikter i politik m.m. Det har alltså inte funnitsimage tillräckligt offentligt stöd för alternativa förklaringar/åsikter i vissa ämnen. Det skapar konformism, samförstånd. Men det är inte riktigt demokratiskt eftersom alternativ till de dominerande åsikterna har haft svårt att nå ut. Det har saknats (och saknas fortfarande) bra yttrandefrihet i många sammanhang. Massmedia och skolor är viktigt för demokratins utseende och funktion. Internet är mycket värdefullt för mera yttrandefrihet och ärlighet. (Men alla använder tyvärr inte yttrandefrihet på amoristiskt sätt.) Bild överst i detta stycke visarimage (Sd)’s partiledare Jimmie Åkesson. Han är sjukskriven för utmattningsdepression sedan den 2014-10-17 tills vidare. Det är ovanligt/extremt att tre viktiga politiker lämnat sina poster samtidigt: Borg, Reinfeldt och Åkesson. Jag tror att orsak kanske är det politiska läget i Sverige nu, otillräcklig yttrandefrihet. Och jag menar personligen att det främsta problemet är avsaknad av amorism i politik, samhälle och massmedia. Bild i mitten visar Anna Kinberg Batra. Hon är framröstad till att bli (M)’s partiledare efter Reinfeldt som avgår. Bild närmast är på Mattias Karlsson som är gruppledare i riksdagen för (Sd).
DSC02727.JPG Finansutskottet med amorismAnledningen till regeringskrisen är att regeringen inte får stöd i riksdagen för sin politik. Regeringens budget (nämligen förslaget om hur Sveriges ekonomi ska vara år 2015) fick inte stöd. Det finns alltså inte de minst 51 % majoritet som behövs i riksdagen för att regeringens förslag ska accepteras och kunna genomdrivas. De partier/politiker som svenskarna röstade in i riksdagen stöder inte regeringen i denna aspekt. Statsministern har inte lyckats förhandla fram en majoritet för sin budget. Detta fastställdes i riksdagens röstning den 14-12-03. Statsminister Löfven hade efter röstningen några alternativ: 1. att fortsätta att vara statsminister, men att vara representant för oppositionens budget (politik) eftersom det finns majoritet för den. Då hade mycket av makten/besluten fortfarande kunnat ledas av socialdemokraterna, förutom budgeten, 2. att något DSC01451.JPG Plenisalen i riksdagshuset även kallad Kammaren med voteringstavla och amorismparti/politiker avstår från att rösta om somliga ämnen. Men det kan innebära minskat inflytande för det/de parti som väljer att avstå. Oppositionen (alliansen och (Sd)) vill inte avstå. 3. att statsministern avgår, som kapitulation, alltså att låta annat parti/politiker bli statsminister och bilda regering, 4. att utlysa extra val (“nyval”).
Den 14-12-27 höll Löfven presskonferens och avblåste det extra valet. Övre bilden i detta stycke är från Finansutskottet. Där bereder politikerna sina förslag innan riksdagen röstar om dessa i kammaren; bilden ovanför denna text är på plenisalen/kammaren i Riksdagshuset. (Den är från mitt föredrag hos Amoristerna. Det handlade om gott ledarskap och gott ordförandeskap. Det handlade även om att många ordföranden och ledare är orättvisa: orsaken är girighet, alltså avsaknad av sanning, yttrandefrihet och amoristisk kärlek.)
Samtal är väldigt viktigt i riksdagen. Genom bättre samtal och överenskommelser (i amoristisk anda) så hade politiken och världen troligen blivit bättre. Amoristerna, kyrkan för amorism har en egen samtalsmetod. Det är för att gynna sanning, kärlek och kompetens i amoristisk anda, alltså för visionen om allas bästa. Se länk om samtalsmetoden.
         Diagram 4 partier mandat procent i riksdagsval år 2014 av Fredrik VesterbergOm allians, koalition, block. På grund av bristande förtroende för de rödgröna så ville alliansen inte samarbeta. (De rödgröna hade brutit åtminstone en överenskommelse med alliansen direkt efter valet, en “vänstergir”.) Istället för samarbete över block-gränsen så hota de Löfven med extra val. (Sd) har gått framåt i opinionsundersökningar några dager efter beskedet om extra val. Många av dem gillar utvecklingen och extra val. Men Löfven ändrade sig  den 14-12-27 och avblåste extra val. Det blir inte extra val. Det är möjligt eftersom det framkommit överenskommelse att minoritetsregering ska kunna genomdriva sin budget trots att det inte finns äkta demokratiskt stöd för budgeten i riksdagen. Man ska alltså från och med nu inte kunna fälla regeringens budget. Det har skett överenskommelse (den s.k. december-överenskommelsen) med alla partiledare i riksdagen förutom med (Sd’s). Därmed minskas (Sd’s) inflytande i riksdagen. Och dessutom befästs (Sd’s) roll som främsta oppositionspartiet i riksdagen. Överenskommelsen innebär minskad demokrati och mera förhandlingar. Beslut om pensioner, försvar och energi kommer enligt december-överenskommelsen att ske genom förhandlingar mellan alla partier utom (Sd) och (V?). Målet är att minska (Sd’s) inflytande. Ytterligare ett exempel på minskad demokrati.  Bild visar mitt diagram på mandatfördelning i riksdagen i val år 2014.
Diagram fiktivt overkligt med partier mandat i riksdagsval år 2014 av Fredrik VesterbergSedan några år har “alliansen” gemensamma förslag i viktig politik, nästan som ett gemensamt partiprogram. (Det kan kallas valallians.) I valet år 2014 hade de rödgröna inte några gemensamma förlag. De var alltså inget “block”, ingen verklig “koalition”, ingen verklig allians. Men i samband med och i synnerhet efter regeringskrisen så kan det hända att, eller det verkar som att (S), (Mp) och (V) bildar allians/koalition. Alltså ett mera formellt och mer eller mindre permanent allians/koalition/block. Blockpolitiken verkar ha befästs i Svensk politik. Men i TV Aktuellt den 14-12-11 kl. 21-tiden sades att (S) går till val med självständigt politik. Det innebär att rödgröna blocket har upphört. Det råder alltså oklarhet. Bild ovanför visar mitt fiktiva diagram på hur mandatfördelning i riksdagen hade kunnat vara om världen vore bättre (efter val år 2014). Det är gjort och beräknat av mig med hänsyn till gruppen pot. Förkortningen pot. är min idé och betyder potentiella röster. (Jag vet inte om gruppen pot. skulle vara mera benägen att rösta på WWW.AMORISM.CC.) Gruppen pot. har nya idéer i politiken. Pot. motsvarar 17 “mandat” i riksdagen, men i valet fick de inga mandat. Gruppen utgörs av dem som inte kom över 4% –spärren, missnöjda väljare och felaktiga röster p.g.a. brister i valsystemet (som jag tror kan avhjälpas).
DSC08149.JPG Krishna helig ko flöjt bättrad med amorismSverigedemokraterna är ett parti som protesterar mot den “heliga kon” massinvandring (stor/extrem invandring), större än Sverige någonsin har haft. Större än många andra länder i Europa och världen. Men övriga partier i riksdagen har globalism som “religion” (religion betyder enligt mig som äkta filosof: lära som (av somliga) anses vara viktigare än andra läror). Den heliga “kon” förklarar mycket av läget i riksdagen i vår tid. Troligen kommer liknande situation att vara till den 15-03-22 eller längre. Det finns nämligen verklig opposition till den samförståndsanda som rått under lång tid i Sverige. Det är vanligt med olika åsikter, opposition, i andra länder. Läget är alltså ett tecken på att Sverige blir mera som många andra länder. Verklig mångfald/opposition måste inte innebära regeringskris. Bild ovanför visar en helig ko. Det är ett begrepp från indisk kultur och religion. Men fenomenet har likheter med Sveriges och andra staters politik och samhälle.
Trots regeringskrisen så verkar Sveriges ekonomin vara relativt god. Min förklaring till det är att många ekonomer föredrar borgerlig (mera kapitalistisk) politik. Många ser därför denna politiska utveckling som gynnsam. Jag säger det till skillnad från vad som sades i TV Aktuellt den 14-12-04 vid 21-tiden och av andra massmedier. På grund av regeringskrisen i december så lyckades regeringen inte genomdriva att sin budget för år 2015 börjar gälla i januari. Istället gäller Alliansens budget åtminstone fram till april 2015. Men Löfven sade på presskonferensen 14-12-27 då han avblåste extra valet att de då tänker genomdriva sin budget för resterande del av året (en ändring av budgeten som föreslogs år 2014).
Bilden här visar mig i TV programmet Battle of Ideas (Internationell TV Storbritannisk och Svensk TV). Jag frågade podiet “experterna” om deras definition av fascism eftersom programmet handlade om det och att (Sd)’s (motståndare) säger att (Sd) är fascister. (Nämnde att jag är med i Amoristerna, kyrkan för amorism.) Podiet gav ett partiskt svar avsett att kritisera nationalism. Jag frågade även en professor i historia där vilken sorts text/idé som behövs för att skapa nationskänsla, frågade om förtydligande.DSC02475.JPG Lars Trägårdh Qaisar Mahmood Nathalie Rotschild Frank Ferudi i TV Battle of Ideas. Med amorism Jag jämförde USA’s “Pledge of Alliance” med Amoristernas trosbekännelse. Se kapitlet nedan om den och andra bekännelser. Bild visar professorn (till vänster) och andra på podiet. Jag frågade: bör Sverige ha någon bekännelse som liknar USA’s? Hur lång borde den vara? Vad bör den innehålla? Jag fick inget tydligt svar, men fick stöd för min idé om trosbekännelse. Jag var med i Kunskapskanalen den 14-12-05 i två program: Problem med demokratin och Identitet och nationalism. Det var bra ordföranden och bra yttrandefrihet för publiken men temat var det som är etablissemangets åsikt i Sverige sedan 1970-talet, nämligen att nationalism kan vara farligt.


Anklagelser från hegemonin om främlingsfientlighet m.m.

Detta kapitel handlar om saklighet.  Alla amorister gillar trosbekännelsen. Men de måste inte gilla detta. Amorism är nämligen en så gott som opolitisk idé.
Den nutida hegemonin (etablissemanget) är globalister. Hegemonin är den dominerande massmedia och politik. Jag menar att den nutida hegemonin i Sverige och dess företeelser har dominerat sedan slutet av andra världskriget. Med globalister menar jag människor som mer eller mindre vill ha fri rörlighet för varor och tjänster och människor över hela världen. Med fri rörlighet menar globalisterna mer än enbart turism. De vill att vem som helst ska kunna bli medborgare var som helst. Nationalister är kritiska mot det. Jag är filosof och har myntat begreppet invandringskritiker för att sätta ord på det, belysa det. Jag känner många människor från alla möjliga partier, även nationalister. Men jag menar att man inte måste vara fientlig mot utlänningar för att vara kritisk mot invandring. Främlingsfientlig är ett ord som i många fall används felaktigt och oförskämt. Jag myntade ordet invandringskritisk. Invandringskritiker och invandringskritisk är neutrala ord. Men många i hegemonin och somliga motståndare använder nedsättande ord om nationalister, nämligen främlingsfientliga, nyfascister och enfrågeparti. Jag opponerar mig mot sådana förutfattade och i mång fall oförskämda formuleringar. Felaktiga ord lurar allmänheten. Främlingsfientlighet är att vara fientlig mot främlingar. Jag menar inte att bara för att man inte hjälper alla så måste man vara fientlig. Tyvärr så är främlingsfientlighet vanligt i många sammanhang. Det finns i all fientlig verksamhet, i alla krig och i allt elakt förtal som drabbar främlingar. Det är alltså mycket vanligt. Men många nationalister är inte främlingsfientliga.
Israel har gammaldags/traditionell nationalistisk politik. Det är ett av världens mest nationalistiska stater nuförtiden. Den är  jämfört med andra stater extrem. Ett kännetecken på hegemonins språk är att Israel som har extrem nationalistisk politik inte kallas främlingsfientliga, nyfascister, extrema. Hegemonin är alltså mycket noga med vilka ord de själva använder.
Att säga att nationalister är fascister eller nyfascister är i många fall fel. Sådana ord lurar ofta folket. Fascism är en politisk idé som menar att staten ska styras på visst sätt. Alla nationalister är inte fascister. Hegemonin menar att fascism måste innebära hårda tag och vara motståndare till demokrati. Men det måste inte vara så. Många fascister menar att de är mera demokratiska än andra. (Med demokrati menar jag den traditionella betydelsen, vilket jag formulerar som: folket (folkviljan) bestämmer hur staten fungerar.)
Att säga att nationalister är enfrågepartier är i många fall fel. Det ordet lurar ofta folket. De flesta partier och nationalistiska partier har flera, många frågor i sina partiprogram. 

 

Jämförelse av olika kulturer (bekännelser o.dyl.) i olika stater. Detta handlar inte om regeringskrisen. Se om den i nästa kapitel

Amorismens trosbekännelse är minst lika viktig som eller bättre än andra bekännelser och liknande. Trosbekännelsen kräver inget. Eder och liknande finns i många av världens stater. De är en sorts bekännelser. Men eder innehåller till skillnad från många trosbekännelser mera åtaganden eller t.o.m. tvång eller juridiskt bindande formuleringar. Jämför så får ni se. Alla stater har inte sådant. Men alla stater har regler/lagar för medborgarskap och andra förmåner. Olika åsikter och andra egenskaper hos människor premieras olika i olika stater. Det är ytterligare ett tecken på att alla människor inte har samma värde.
Sex exempel att jämföra:
Animerig-om-amorism-och-trosbekännelse-141015-av-Fredrik-Vesterberg1. Amoristernas trosbekännelse från den 14-11-20. Det är den enda trosbekännelse som brukar läsas på Amoristernas gudstjänster. Den är kravlös, innehåller uttryckligen inga krav, inga juridiskt bindande formuleringar så tror jag att den är mycket viktigt för mänskligheten och borde läsas obligatoriskt vid flera tillfällen. Den bygger på inspiration om livets och goda civilisationers viktigaste grunder. Bildspelet/textrutan ovanför visar om trosbekännelsen och privata idéer.
Kärlek innebär välvilja! Kärlek måste inte innebära gillande! Kärlek kan innebära arbete, uppoffringar, gränser, krav, strid och (eller) fred. För svaga (alla varelser) kan viss hänsynslöshet (egoism och gruppegoism) vara nödvändigt. Amorism är heligaste förslaget för att reglera hänsynslöshet. Amorism är heligaste tron, hoppet och kärleken!
Amorismens grund och sammanfattning är visionen: att alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Amorism gillar yttrandefrihet och vetenskap. Amorism är (bygger på) undervisning med trosbekännelsen. Amorism kräver inget, inga: önskningar, tankar, ord och gärningar.
Trosbekännelsen och dess ord bör betänkas. Det kan föda rättfärdighet och viktiga samtal. Rättfärdighet är att gilla amorism. Rättfärdighet är tankar, ord, gärningar och underlåtelser som gynnar förverkligande av amorism. Att förkasta amorism är synd. Val (ödmjukhet och hänsynslöshet), makt och kultur kan vara viktigt. Sådant bör utövas rättfärdigt.
Trosbekännelsen är en viktig enhet av viktiga ord och förklaringar som inte är självklara! Trosbekännelsen kan vara viktigast av all utbildning!; även när detta inte kan förverkligas och trots att somliga inte förstår eller inte vill alla väl.
De heligaste samfunden utgörs av amorister. Min gud är verkligheten. Amorism och Kristus kan vara goda förebilder.
 
USA.flagga2. Pledge of Allegiance läses vid öppnandet av varje session/möte i USA’s parlament, den s.k. kongressen. Många andra politiska möten och föreningar i USA inleder med den. Det är vanligt att skolor i USA börjar dagen med den. Version från år 1954 (senaste) översatt till svenska:
Jag svär trohet till Amerikas Förenta Staters flagga och till republiken som den står för, en odelbar Nation under Gud, med frihet och rättvisa åt alla.

3. Oath of Allegiance måste läsas/accepteras av alla som vill bli medborgare i USA. Det är tydliga bud/krav i den eden. Den lyder: 
I hereby declare, on oath, that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity to any foreign prince, potentate, state, or sovereignty of whom or which I have heretofore been a subject or citizen; that I will support and defend the Constitution and laws of the United States of America against all enemies, foreign and domestic; that I will bear true faith and allegiance to the same; that I will bear arms on behalf of the United States when required by the law; that I will perform noncombatant service in the Armed Forces of the United States when required by the law; that I will perform work of national importance under civilian direction when required by the law; and that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion; so help me God.

4. Jag tror att Apostoliska trosbekännelsen är kristendomens kortaste trosbekännelse. Det är troligen den trosbekännelse som har äldst ursprung. Följande översättning är från år 1917 eller 1986 (senare version finns med moderniserat språk):
Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till Himmelriket, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och död. Vi tror ock på den helige Ande, en helig, allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

5. Tro- och huldhetsed. Alla som ville bli chefer i offentliga myndigheter i Sverige måste svära denna ed. Det gäller inte från och med år 1975 då Sveriges kung/monark fick mindre makt. Jag vet inte om det finns någonting nuförtiden som har ersatt den. Eder är inte vanliga i Sverige nuförtiden. Många hör sällan eller aldrig i officiella sammanhang någon ed eller trosbekännelse nuförtiden. Den lyder: Jag N. N. lovar och svär, vid Gud och Hans Heliga Evangelium, att jag städse skall vara min rätte Konung, den Stormäktigste Furste och Herre, N. N., Sveriges, Götes och Vendes Konung, samt det Kungl. Huset huld och trogen. Jag skall ock med liv och blod försvara det Konungsliga väldet samt Riksdagens rättigheter; allt i överensstämmelse med Rikets Grundlagar, dem jag till alla delar skall lyda och efterkomma. Detta lovar jag på heder och samvete hålla, så sant mig Gud hjälpe till liv och själ.
Motion 2014 15 2911 David Lång Mikael Jansson riksdagen Sd. Med amorism
6. Motion i Sveriges riksdag 2014/15:2911 (se bild). Av David Lång (på bild) och Mikael Jansson i (Sd). Inlämnad den 14-11-10. Detta kom fem dagar efter mitt uttalande i TV, se kapitlet ovanför om TV. Motionen har stora likheter med USA:s trohetsed Oath of Allegiance, se ovanför. Jag har inte talat om dem med mitt uttalande i TV förrän med David den 14-12-13. Jag råkade möta honom på stan då. Fick då veta att han arbetat med en motion om en ny ed. Det är “endast” en motion alltså ett förslag så det är inte säkert att det kommer att förverkligas. Jag menar att amoristisk trosbekännelse borde läsas oftare i Sverige och hela världen. Det/de partier och personer som främjar det seriöst kommer (troligen) att få mitt fulla stöd! Jag tror att amorism är ännu viktigare än andra eder, kultur, politik och bekännelser! 

Mina privata/politiska åsikter om regeringskrisen

Kortare-sammanfattad-animering-om-amorism-av-Fredrik-Vesterberg-141101--5Jag har arbetat mycket i många år för att försöka skapa mera yttrandefrihet och mångfald i åsikterna i Sverige, massmedia, kyrkor, föreningar och samfund. Jag har även grundat Amoristerna, kyrkan för amorism för att främja mera och bättre yttrandefrihet och bättre ledarskap. Det var nödvändigt eftersom det är mindre och sämre yttrandefrihet på andra ställen. Jag tror att Amoristerna och amorism är mycket bra för mänskligheten. Ju mera amorism desto bättre. Jag vill att parti/partier gör så att så många som möjligt undervisas med amorism, trosbekännelsen. Tror att trosbekännelsen hör till den viktigaste/bästa undervisningen som någon kan undervisas med. Är beredd att grunda parti/partier. Har flera idéer för dess partiprogram. Jag kommer troligen att rösta på Amoristerna i det extra valet i protest mot andra partiers otillräckliga eller dåliga kulturpolitik och ledarskap. De som vill rösta skriver WWW.AMORISM.CC på röstsedel (valsedel). Jag ber er läsare att återkomma till www.amorism.cc snart om det. Bildspelet/textrutan ovanför visar grunderna i amorism m.m.
Det behövs pengar för att grunda parti: men det har jag inte. Tills vidare arbetar jag främst med Amoristerna, kyrkan för amorism. Jag tycker inte att annat är tillräckligt bra. Två punkter om det:
1. Jag är inte nöjd med att inkompetenta och skenheliga, icke kärleksfulla, icke sanningsenliga människor bestämmer alltför ofta och alltför mycket, att de roffar åt sig eller intrigerar sig till makt. Jag menar även att många blir lurade och lurar andra och att ingen annan har något bra alternativ för att motverka problemet. Denna punkt visar det som jag tror är det största problemet i mänsklighetens historia d.v.s. att icke helhjärtade amorister har alltför stor makt.
2. Jag är inte tillräckligt nöjd med andra partiers utbildnings-, förenings-, religions- och kulturpolitik. Men det vore bra för mänskligheten om amorism började främjas av ett, flera eller alla partier. Bild visar det som är kännetecknande för amorism och Amoristerna och skiljer oss från alla/många andra grupper. Jag tror att amoristisk samtalsmetod behövs!
Jag tror att amorism är bästa grunden för att avhjälpa/motverka problemet. Jag tror inte att ofullkomlig sanning och ofullkomlig kärlek kan lösa problemet (d.v.s. egoistisk och gruppegoistisk kärlek etc.). För att kunna motverka problemet så behövs önskan om fullkomlig sanning och fullkomlig kärlek, alltså amoristisk kärlek och amoristisk sanning. Åtminstone bör alla människor eller så många som möjligt utbildas med trosbekännelsen (amorism). Amorism är dessutom kravlös. Så ingen måste göra något, men utbildning behövs! Jag och amorism menar att man bör undervisa människor om hur människor är. Det sker ständigt i skolor, men inte i uttryckligt och tydligt amoristiskt perspektiv. Amorism vill förbättra den undervisningen. Bildspelet här visar att egoism och gruppegoism bör ses ur amoristiskt perspektiv. Att olika individer och olika kulturer kan ha olika idéer om sådant.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.Hjrta-kors-utropstecken-amorism_thum • DSC01673-1-Krucifix-Jesus-amor-meus-[1]
 • Animering-28-amorism-text-om-politik[2]
 • DSC07344.JPG-Apa-Schimpanser-strid.-[2]
 • DSC09795-1-Fredrik-med-romersk-hjlm- • 1 kommentar:

  1. Hi there to every body, it's my first pay a visit of this web site; this weblog includes awesome and genuinely
   fine information in favor of readers.

   SvaraRadera

  Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
  Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.