Tack till icke erkända filosofer

Bättrad den 18-08-26 kl. 23:08 text; kl. 19:18 bild. Denna artikel publicerades första gången den 2018-08-25 kl. 22:14 på www.amorism.cc.


Image jpg. unknown philosopher
Här lästes poesin
Tack till oerkända filosofer. Här avses bilder och material (även ljud) från poesin på Observatoriekullen den 18-08-25 att publiceras; Parkernas dag. Denna poesis tema var den otacksamhet och oförståelse som många viktiga filosofer mötts av. Jag tänker på Sokrates, Jesus och Galilei m.fl. (Obs., Bibeln förklarar inte vad Jesus menar med att "älska fiender".) Dessutom nämner poesin att begreppet välvilja nämns i en katekes, bild på katekesen och vår kommentar finns i artikeln Amorism educates. Trots det så förstår de flesta andra filosofer och präster inte att essensen i all äkta kärlek är välvilja. Därför sammanblandar deras definitioner begrepp som godhet, välvilja, kärlek, barmhärtighet, vänskap och gillande. Men amorism är ny och bättre filosofi som inte sammanblandar sådant. Köp gärna boken Amorism och stöd arbetet. 


Andra poeter och publik.
Med "oerkänd filosof" eller "icke erkänd filosof" menar jag filosof som ännu inte erkänts eller som tidvis inte erkänts. 

Poesin belyste problemet med dålig definition även av begreppet besserwisser. Amorism har bättre definition även av det begreppet.


Stockholms gamla observatorium
ligger på Observatoriekullen.
Norr om observatoriet lästes
amoristisk poesi den 18-08-25
vari solen och den världsberömde
astronomen Galilei nämndes.Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.