Akademiorden

Bättrad den 2020-05-27 länkar; 18-05-06. Akademiordens maxim är Snille, Smak och Dygderna. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-10 kl. 13:01 på WWW.AMORISM.CC.

Akademiorden
Akademiordens symbol
Akademiorden maxim är
Snille, Smak och Dygderna.
De amoristiska dygderna avses.
Akademiorden® (uttalas [akademiården])även kallad Amorism Akademi Orden. Akademiorden får förkortas med beteckningarna AO eller AAO.
Akademiorden är en förening, nämligen ett ordenssällskap. Akademiorden uppgifter är att studera amorism, proklamera amorism samt att förvalta och vid behov utveckla amoristisk terminologi. Medlemmarna har rätt att deras medlemskap hålls hemligt. Mötena är hemliga för att de håller vetenskaplig nivå och för att svåra ämnen ska kunna utredas friare. Vi önskar amoristisk attityd, i synnerhet vetenskaplighet och artighet hos alla deltagare. Akademiorden är för dem som önskar att förverkliga amorism i sina egna liv och i Akademiorden, eller åtminstone att fördjupa sig i betydelsen av amorism (total välvilja till alla). Orden är för dem som frivilligt accepterar att försöka förverkliga de amoristiska dygderna. (Läs om dygderna i referens 1 och 2 i denna artikel.) Det är alltså frivilliga "krav" för att få vara medlem i AO. Amorism har inga krav på andra medlemmar.

Krav på medlemmar

Snille, Smak och Dygderna
Amorism förklaras i 

1. Man måste vara medlem i Amoristerna, kyrkan för amorism för att få vara medlem i Akademiorden. Amorism (läran) och Amoristerna, kyrkan för amorism är kravlösa, förutom att vi kräver att våra ledare idkar amoristisk välvilja och tillräcklig kärlek. (Av övriga deltagare på kyrkans möten gäller normal artighet. Vi brukar vara mycket toleranta. Vi vinnlägger oss om högre tolerans för yttrandefrihet, även på kläder och symboler; nämligen högre tolerans än i andra nutida grupper.) Men i Akademiorden ställs högre krav på medlemmarnas goda uppförande. Kontakta Amoristerna, kyrkan för amorism om du vill starta en amoristisk förening.
2. Man måste äga ett exemplar av boken Amorism; (den av Fredrik anbefallda utgåvan).
3. För att erhålla medlemskap måste man klara prov om förståelse av viktig text i amorism och boken.

Besläktade artiklar på denna hemsida

A) Verksamheten är akademisk. Det finns vissa likheter med Svenska Akademien. Men AO har inget att göra med Svenska Akademien, länk: Artikel om Svenska Akademien.

B) AO ägnar sig åt filosofi. Mänsklighetens filosofi utvecklas. Amorism och AO har troligen viktiga bidrag till det, länk: Det behövs bättre utbildning om filosofi.


Symbol för amorism®
och Amoristerna.

Referenser och Länkar till några (av de hundratals) artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism. Listan över länkarna:Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.