Önskan och vision

Bättrad den 17-02-20. Denna artikel publicerades första gången den 16-10-17 kl. 10:37 på WWW.AMORISM.CC.


Alla varelser idkar mål, vilja, strävan eller krav. (Sådant kan vara livsviktigt.) Men amorism® (läran) föredrar oftast att beskriva amorism (total välvilja; total lycka till alla) med begreppen önskan eller vision. Amorism föredrar ofta orden/ begreppen önskan eller vision istället för begrepp som mål, vilja, strävan. Ty mål, vilja, strävan eller krav är mera krävande, alltså mera politiska begrepp. Ty politik handlar om krav. (Men man kan vilja ha amorism även som mål, vilja, strävan eller krav. Men amorism betonar att läran inte är krav. Amorism är alltså inte politik. Amorism är så opolitisk som någon lära kan vara. Och yttrandefrihet helgas av amorism. Amorism är nämligen främst kravlös utbildning. Kravlösheten är så viktig att den t.o.m. betonas i trosbekännelsen (referens 1).) Det ovanstående och över 100 viktiga begrepps verkliga betydelse förklaras rätt med traditionell och ofta även med ny filosofi i boken Amorism (referens 2). Amorism är ett nytt paradigm. Amorism behövs, ty de flesta människor förstår inte tillräckligt om betydelsen av ovanstående begrepp: mål, vilja, strävan, krav, politik, kultur, religion, idka, ord/begreppMånga otillräckliga eller dåliga böcker finns om sådana begrepp. Men boken amorism är tillräckligt bra. Det är en fantastisk, unik pocketbok om det viktigaste i liv och samvaro. Boken har 400 sidor publicerad våren 2016. Se länk nederst i denna artikel. Stöd mig ekonomiskt. Då skrivs ännu flera och ännu bättre böcker. Vi önskar fr.o.m. nu oktober 2016: minst 40 000 kr för att publicera utgåva nr. 2 av boken Amorism. Det skulle vara bra om vi fick 100 000 kr för utveckling av projektet med amorism. En viss del av det skulle även kunna användas till reklam. Vårt arbete är helt ideellt. Ty vi tror att amorism är oerhört viktigt.


Besläktade artiklar, länkar

A) Kravlöshet, två artiklar: 
     1. Kravlös.
     2. Nytt hopp för mänskligheten.
B) Snällhet, artighet och/eller amorism: Snällhet och artighet
C) Välvilja. Total välvilja är möjligt och en mycket viktig egenskap som somliga människor har. Det måste inte handla om att alltid vara snäll: Total välvilja.
D) Paradigm, förklaring av ordet. Amorism är ett nytt, viktigt och unikt paradigm, alltså ett nytt system av idéer. Amorism introducerar flera nya sätt att förstå verkligheten, ord och samband. Amorism är även kritik av otillräckliga eller felaktiga paradigm. Vi tror att även att amorism är ett VIKTIGT och UNIKT paradigm som allmänheten bör utbildas med. Amorism är bland det viktigaste som man kan utbilda om, om man vill ha bättre värld: Paradigm, ordet förklaras i boken Amorism.
E) Apologetik, överblick över flera artiklar som förklarar eller försvarar amorism och förklarar varför amorism är viktigt. Bra för att snabbt hitta och förstå amorism: Apologetik.
F) Helighet och religion. Många lärare och böcker har otillräckliga eller felaktiga definitioner av begreppet helighet och begreppet religion. Därför saknar många människor tillräcklig förståelse för och ord för det som prioriteras i människors liv, även i ateisters liv: ReligionFörklaringar måste inte vara långa. Men de ska vara tillräckliga. Tyvärr är många andras förklaringar otillräckliga. Om man förstår amorismes definition så förstår man att humanism och annat kan fungera som religioner: Humanism.
G) Många tror sig förstå tillräckligt. Trots det så förstår de inte tillräckligt. Många böcker och lärare har otillräcklig förståelse för många begrepp. Ibland behövs ny filosofi för att förstå tillräckligt. Amorism förstår tillräckligt och förklarar tillräckligt: Bättre utbildning om filosofi behövs.
H) English: translation of the book Amorism: Translation.Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

1 kommentar:

 1. Bra och viktig översikt t.ex. om vad amorism är och skillnad mot politik.
  Olof

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.