Objektivitet och Den Skenheliga Sovjetrepubliken Absurdistan

Bättrad den 18-05-09 kl. 13:00. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-15 kl. 18:08 på WWW.AMORISM.CC.


Bild på flaggan i Den Skenhelig Sovjetrepubliken Absurdistan
Artikeln beskriver hur det är i fantasi-republiken Absurdistan. Där frodas illusioner som att objektivitet finns, alla har lika värde. Artikeln skrivs med välvilja till alla. Ty jag helgar amorism, som är total välvilja. Öppna artikeln och läs mera....

Stöd amorism så få ni ännu bättre böcker, artiklar och möten.

Ytterligare några av illusionerna i
 Absurdistan är: Objektiv massmedia finns. Yttrandefrihet finns trots att det inte finns tillräckligt av artig yttrandefrihet och artig kritik. Objektiva bibliotek finns. Det är bra att förtrycka artig yttrandefrihet. Världen blir bättre om vissa människor är tysta och inte vågar kritisera förtrycket och de absurda idéerna och illusionerna. 

Amorism® gillar artig yttrandefrihet. Enligt amorism är artig yttrandefrihet att artigt (helst välvilligt) få berömma eller artigt/välvilligt få kritisera någon, något eller alla. Men i Absurdistan finns yttrandefrihet främst eller endast hos de som är vänner med systemet och ledarna. De prioriteras. De sken-heliga erkänner inte att de själva är sken-heliga. Många av dem t.o.m. förkastar begrepp som välvilja, kärlek, lycka, artighet, yttrandefrihet, sanning, vetenskaplighet, godhet, kärlek, helighet, politik och religion. Men sanningen är att de själva har religiös tro på sina illusioner och lögner. Men de vägrar att erkänna sådant. (Bedragare kan ibland ha extra svårt att erkänna sina svagheter.) 


Varning, somliga av dessa ord kan vara tabu, förvrängda eller förbjudna i Absurdistan. Men sedan år 2012 finns nytt hopp för mänskligheten. Nu finns nämligen amorism och t.o.m. boken Amorism. Den utbildar om vad traditionella ord betyder. Och att det är viktiga ord. Traditionella förklaringar ges. Dessutom ges nya och fördjupade förklaringar av sådana ord. Hurra för amorism, välvilja, lycka och god kunskap till dig och alla! 

Varning, i Absurdistan får du inte komma med alternativa förklaringar. Inte ens om du använder vänlig och artig yttrandefrihet.


I Absurdistan sägs ibland att det finns yttrandefrihet, demokrati eller något annat gott. Eller att alla har lika värde. Men de tillräckligt intelligenta och tillräckligt bildade genomskådar att sådant inte alltid är sant, även om det sägs vara sant av okunniga människor eller oärliga ledare. Många förstår inte att de själva idkar förtryck. Och att de själva drabbas av andras förtryck och illusioner. Men med amorism som grund så avslöjas och avvecklas absurditeterna, förtrycket och illusionerna mer än med någon annan idé/lära/system. Amorism är mänsklighetens främsta hopp. Du och många miljarder människor och varelser lider i onödan på p.g.a. illusioner och brist på amorism (total välvilja). Bästa sättet att motverka förtryck och illusioner är total välvilja (alltså amorism). Det är även bra att utbildas om amorism och några andra viktiga ord, t.ex. välvilja, kärlek, sanning och förlåtelse. Ty då förstår man verkligheten och möjligheterna och problemen bättre. Stöd amorism! Jag talar väl om amorism. (Man kan kalla det reklam, predikan eller propaganda för en god sak. Men sådana ord har ibland fått "dålig" betydelse.) Men amorism kräver inget, inte att du talar om något. Amorism kräver inte ens att någon har välvilja eller utbildning. Ty amorism är så opolitiskt som något kan vara. Men privat så tycker jag även att politiker borde utbilda om amorism.


Ovanstående artikel skrevs för att många människor förtrycks. Många vet inte ens om det


A) Länk till artikel om det: Medieutredningen.

B) P.g.a. det så skrev jag även ett lagförslag för att motverka förtryck. Länk: Lagförslag för mera objektiv media.


C) Amorism är ett stort framsteg för mänskligheten för bättre förståelse av viktiga ord som välvilja, kärlek, godhet m.fl. Länk: Bättre utbildning om ord och filosofi


Referenser (Ver. 16-09-20)

Bild på den viktiga boken Amorism
1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.