Rapport om föredraget Folk och fred

www.amorism.cc                                       Bättrad den 17-05-18.
Artikeln avses att utvecklas.
Föredraget hölls den 14-02-19 på ABF i Stockholm, Sveavägen. Tema: Om behovet av tyngdpunktsförskjutning från militär krishantering till civilt fredsbyggande.

Talare

DSC01043.JPG KG Hammar Lars Ingelstam Anders Mellbourn med amorismHans Blix (jurist, politiker Folkpartiet, f.d. utrikesminister, f.d. generaldirektör för Internationella Atomenergiorganet, f.d. vapeninspektör (United Nations Monitoring, Verification and Inspection Comission)), Lars Ingelstam (f.d. professor i Matematik och framtidsstudier (Teknik och Social förändring)), KG Hammar (f.d. ärkebiskop för Svenska kyrkan), Anders Mellbourn (tidningsman, journalist, statsvetare, professor, f.d. chef för Utrikespolitiska institutet, f.d. chefredaktör), Ulrik Nilsson (förste ersättare för Moderaterna i Riksdagens Utrikesutskott), Åsa Lindestam (Socialdemokraterna, Riksdagens Försvarsutskott, ledamot i Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa OSSE, arbetar med Försvarsberedningen), Åsa Romson (partiledare/språkrör för Miljöpartiet).
Moderator: Ulrika Knutsson (litteraturvetenskap, filmvetenskap, nordiska språk, f.d. ordförande för Publicistklubben, f.d. redaktör).
Bland åhörarna (50-100 st?) fanns Pierre Schori m.fl.
Tack till alla arrangörer och talare!

Trosbekännelse 140120 separat text guld på blått korrigerad
Exempel på en
äldre trosbekännelse.
Nu är trosbekännelsen
 längre. Ty kärlek och
många andra
ords förklaringar är
inte självklara.
Föredraget ordnades med inspiration av Kristna fredsrörelsen m.fl.
År 2013 i Sydkorea delades en karta ut till  världens kyrkoledare. Världskartan hette Visions of World Peace; vilket betyder Visioner för världsfred. (Kyrkornas världsråd startades efter Andra världskriget för att vara en mötesplats för olika kyrkor, som kyrkornas Förenta Nationerna. Man kan ha delade meningar om FN. Kom ihåg att inget är neutralt, inte heller FN.) 

Behövs visioner? Har människor och ledare alltid rätt?

DSC01063 (1) Ulrika Knutsson Ulrik Nilsson Åsa Lindestam Åsa Romson Hans Blix med amorismJag tror att alla människor har visioner och måste ha visioner. Jag tror även att det är oerhört viktigt att vi och mänskligheten bevarar amorism® och vår vision/trosbekännelse. Jag har inte sett någon bättre vision. Jag tror att det är världens viktigaste vision, viktigare än mycket av det som står i den text som utdelades på föredraget. Amorism är dessutom mycket effektivare, lättare att förstå och kortare. Amorism är dessutom fritt från illusioner eller gissningar.

 

Men

DSC01089.JPG Kristna fredsrörelsens tidning Fredsnytt. Samt Karta över Visions of World Peace. Fredshärdar. Med amorismI frågestunden frågade jag vad talarna tyckte om visioner för fred. Är de nöjda med “alla har samma värde”, FN:s mänskliga rättigheter och annat. Jag sade att rättigheterna är alltför långa för att  förstås av de flesta människor 2 – 4 A4-sidor. Många orkar inte tänka på dem (se länk nedan om Mänskliga rättigheter). Jag frågade om talarna tyckte att dessa nämnda visioner är 1. trovärdiga, 2. lättfattliga, 3 effektiva? Jag sade att amoristiska trosbekännelsen är en viktig och samtidigt enkel och kortfattad vision. Jag fick inget riktigt svar. Åsa och Åsa svarade genom att repetera och sammanfatta vad de sagt under föredraget. Moderatorn försökte avbryta mig när jag förtydligade frågan, och bad om att få kort enkelt svar, t.ex. ett ja, nej eller hänvisning till någon enklare och mera effektiv vision än t.ex. mänskliga rättigheterna. Jag kände då behovet av Amoristerna och amorism® för att kunna ha ärliga, seriösa samtal. Känner ofta det i liknande sammanhang.
KG hammar (f.d. ärkebiskop för Svenska kyrkan) sade “visioner behövs inte”. Men han berättade om sina egna idéer/visioner både i inledningen och som avslutning. Han sade att inga visioner behövs, men han verkade gilla sina egna visioner. Jag tänkte: vet han inte vad vision är? Är han inkonsekvent? Han sade att “alla vill ha fred”. Jag tänkte då: varför finns det ändå mobbing, utfrysning, elakhet, konflikter, kriminalitet och krig? Jag blev chockad och tänkte, han har  missat något viktigt. Han borde ha sagt alla människor vill ha fred när de är nöjda. Glöm inte mitt tillägg, det är understruket. Jag tänkte även: är fred och lugn alltid bra? Eller kan det vara så att somlig fred inte är optimal, att alltid hålla fred med dåligheter och illvilliga personer? Är det inte viktigare att alla har fullkomlig lycka än att man alltid har fred med allt och alla? Han sade att polis behövs, men inte militär. Förstår han inte att polisers och militärers uppgift liknar varandra? Att de även har som uppgift att skrämma och tvinga?

Slutsats

Jag önskade och frågade om en kortfattad vision/sammanfattning som vi alla kan bära med oss (från föredraget). Bra att åhörarna åtminstone fick höra om Amoristerna och vår vision för fred och godhet.

Referenser (Ver. 170218)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar fler än 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170218)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 5. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 6. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.