Många människor (mänskligheten) uppslukas av spektakelkultur

WWW.AMORISM.CC                                         Bättrad den 15-10-12 kl. 15:16 sladdertackor; 14-02-01 kl. 9:08. Denna artikel publicerades första gången den 14-02-01.


Recension av ett föredrag den 14-01-31. Tack till föredragshållaren och dem som skrivit om detta ämne! Även detta är en av alla artiklar som är unika på denna hemsida. Här är min tolkning. Denna teori ingår inte i amorism®. Beskrivning av amorism finns i länkar i artikeln.

Sveriges flagga av Fredrik Vesterberg den 120316, förstorad och signatur tillagd och amorismHörde nyligen om ett föredrag delvis inspirerat av artikeln Skolresultaten sänks av spektakelkulturen. Artikeln sades vara översatt till svenska och publicerad i DN den 14-01-08. (Har lovat att inte säga var föredraget var.) Föredraget och artikeln handlade om att många människors tid går åt till nöjen i TV, massmedia, idrottsarenor, spel, dataspel, tv-spel, internet, musik, filmer, sport, porr och annat. Sådant konsumeras även via mobiltelefoner och annat. Jag tillägger även teatrar, biografer, böcker, tidningar etc. Det är inte optimalt att många satsar alltför mycket tid på lättillgängliga nöjen, spektakulära nyheter, alltför förenklade analyser etc. Det är som “opium för folket”, fördummande, stjäler tid, är verklighetsflykt, skadar samhälle/människor/utbildning/välfärd och äkta umgänge och samhällsengagemang.       Läs hela artikeln …..

Jag menar även att många människor och företag och politiker arbetar mycket för att sälja spektakel/kultur eller för att uppta människors intresse och passa på att smyga in vissa lögner för att styra/manipulera människor. Många massmedier smyger även in utelämnanden av viktiga fakta för att ge skenbar tillförlitlighet/helhetsbild. På så sätt kan många hållas omedvetna om sin okunskap. De har endast skenbart stor kunskap, men förstår inte att vissa viktiga fakta saknas. Det är i många fall lika syndigt som lögn.

Många får alltför förenklad bild av verkligheten via sådant. Men tyvärr, många ser hellre på sådant istället för att möta verkliga människor. Många har istället mer eller mindre virtuella/fiktiva vänner på internet-nätverk som Facebook, Twitter och liknande (och Google+, men det är inte lika många användare där). En stor del av många människors tid och kraft förbrukas genom TV, datorer eller annan underhållning på människors fritid. Väldigt mycket mera ytligt. Många prioriterar lättillgängliga nöjen framför annat. Många blir deprimerade och stressade, de hinner inte ens vila tillräckligt, hinner inte ha tystnad, hinner inte tänka/meditera, får alltför lite sömn, hinner inte motionera, hinner inte umgås i verkligheten. Jag har även läst en artikel med liknande tema i DN den 14-01-26 i kulturdelen. Rubriken hade ungefär rubriken Rektorn hälsar alla välkomna. Han kör sin Powerpoint och berättar vilken förträfflig skola det är …..

Många har blivit lurade, skenheliga och lärt sig ljuga genom att ta till sig floskler och klichéer som “alla har samma värde”, “jag är tolerant”. Men i verkligheten avslöjas sådant av somliga människor, de som är ärliga och har högre intelligens. Lögner och felaktigheter gör människor besvikna, misstänksamma och rädda, skapar distans, ökar ensamhet och minskar kärlek, åtminstone totalt sett för mänskligheten.

Jag menar att många klickar bort dem och det som inte är lättillgängligt nöje. Många svarar inte på sms och telefon. Många ser tv, kultur, spel eller umgås med virtuella vänner istället för att kommunicera med och umgås med riktiga vänner. Jag tror att ensamma människor som  stöts ut och förlorar livsvilja inte ser andra möjligheter, annan mening med livet än sådant. Många är mer eller mindre besvikna på mänskligheten. Men många önskar inte alla väl (är inte äkta amorister), många saknar kunskap, många ser inte att verklighetsflykt kan vara ett missbruk, många har inte tillräckligt hög intelligens. Missbruket är alltså ett exempel på mänsklig svaghet och synd. Många, men inte alla, är delvis själva orsak till att man inte har mera amoristisk kultur och samhälle. Då uppstår onödigt mycket: utstötning, sabotage, negativt tal, förtal, intriger och därmed besvikelse. De drabbade blir extra benägna till verklighetsflykt, ett exempel på det beskrivs i denna artikel. Jag tror att man bör undervisa om problemet. Då blir det lättare att undvika problemet.

Många blir även mycket störda av den nämnda skräp-kulturen under arbete, i skolor och socialt liv. Jag vill dock egentligen inte använda ordet skräp-kultur okritiskt. Ty egentligen beror det på hur kulturer används. Allt kan brukas respektive missbrukas; då tänker jag på amorism respektive icke-amorism; och dessutom min teori om x. För några år sedan skrev jag en artikel om hög musik som finns på vissa krogar, barer och dans-ställen. Det har liknande avtrubbande effekt och ger dessutom hörselskador som i vissa fall upptäcks först efter år eller årtionden efteråt. Författaren till tidnings-artikeln menade att det är anledningen till sjunkande skolresultat. Föredragshållaren menade att det är p.g.a. att Sverige har en av världens främsta internet-användning som skolresultaten har försämrats i Sverige (enligt PISA-undersökning och andra källor).

Anledningen till mänsklighetens (många människors) känslighet för sådant är enligt mig att de flesta saknar kunskap om hur skadligt det är att vara beroende av sådant. Att missbruka tid, kraft och pengar på sådant. Men en orsak kan vara att många av dessa missbrukare saknar välvilja till alla. De struntar i att medmänniskor, fädernesland och mänskligheten har stora problem, att det är brist på amoristisk tro, brist på kärlek sanning och förlåtelse och fullkomlig lycka hos alla. Många ser hellre på nöjen än att bry sig om sådant. Så jag menar att det inte är tekniken som är främsta problemet. Kanske är x-människor extra benägna att missbruka sådant (och dessutom orsakar detta missbruk), men de kanske är mentalt svaga/handikappade, det är alltså på ett sätt synd om dessa missbrukare. Begreppet x-människa förklaras i länk nedan.

Jag hoppas dock att man inte ska behöva påverkas alltför mycket eller åtminstone inte förslavas av dåliga kulturer. Missbruk är en sorts svaghet. Alla människor har olika svagheter. Det är möjligt att alla kan falla för det här nämnda missbruket, inte enbart x?

Oavsett vilka det är som faller för sådant så bör allmänheten upplysas om problemet/missbruket.  Sådan kultur är som opium för många, ett missbruk som egentligen inte leder till gott liv och lycka. Åtminstone inte för människor som är icke-x.

Spektakelkulturer är mera avancerade nu än förr, forna tiders skådespel. Skvaller kom före det. Skvaller har funnits sedan stenåldern. Somliga människor säger “sanna” och spektakulära information för att bli populär.

Nutida spektakelkultur har så stor genomslagskraft att den uppslukar många timmar/dag av somliga personers liv.

Animering-9-amorism-blogg-med-text-om-politik-och-religioner
Tänk om flera istället kunde upplysa även om nackdelarna med den moderna tekniken. Och även om dess kombination med x-människor. Och använda tekniken som “fullvärdiga” människor istället och hjälpa varandra, fädernesland och mänskligheten. Jag tror att amorism® och Kyrkan för amorism behövs! Vi har yttrandefrihet och en vision som är något annat än enbart egoism, gruppegoism och njutnings-lystnad.

Jag tror för övrigt inte att man gynnar sitt eget liv och lycka genom att konsumera verklighetsflyktigt, alltför ytligt material. Åtminstone så gör sådan konsumtion att samhället fungerar mindre effektivt. Människors förmåga till djupare intellektuell träning, läsförståelse, kunskapsinhämtning och social kompetens drabbas. Vår tid/förmåga till självständigt tänkande minskar. Fly inte från verkliga människor, medmänniskor och djupa relationer, fly inte från självkännedom. Använd gärna teknik, men gör det amoristiskt. Om flera hade mera välvilja och amorism så skulle världen se bättre ut och tekniken skulle användas bättre, tror jag! Jag önskade att artikelförfattaren och föredragshållaren hade betonat sådant (mera). Med andra ord: teknik i händerna på egoister, gruppegoister och flock-djur är inte det mest optimala.

De flesta människor är konsumenter, vill bli underhållna. Tyvärr är det många som därför konsumerar alltför mycket spektakelkultur. På ett sätt är det en svaghet eller tecken på bristande självförtroende. Den stora andelen x-människor gör att människor (mänskligheten) skrämmer varandra och inte är tillräckligt kärleksfulla. Jag tror att en stor andel av mänskligheten (kanske 1/2 av mänskligheten) önskar inte alla väl. Jag kallar dem för x-människor. Se länk nedan till artikel om x-människor, där det förklaras grundligt. Många vågar därför inte yttra vad de tror är bra för alla eller de vågar inte delta i arbete för det som alla behöver. Till x-människorna hör en grupp människor som är extra benägna att prata/skriva strunt för att själva bli populära eller t.o.m. förtala. Det är sladdertackor, alltså de som gör många och braskande/spektakulära och avslöjande eller “avslöjande” uttalanden om andra för att själva verka intressanta. Somliga är skenheliga. Det är viktigt att förstå att x-människor och icke-amorister kan vara annorlunda än “fullvärdiga” människor. X har inte har samma definition av gott respektive ont som icke-x!

Struntpratarnas tal är en sorts produktion, men det som gör sådant till strunt är främst att det inte är amoristisk. Jag tror att man kan kalla somliga strunt-pratares personlighet för narcissistisk (se länk nedan om min definition av narcissism). Jag menar att somliga struntpratare har ett mer eller mindre hänsynslöst eller naivt eller sjukligt krav att bli beundrade/älskade. Om man inte berömmer allt eller tillräckligt hos dem så anser de att man är tråkig eller snål, de tror att man inte älskar dem, även om man älskar dem. Ytliga människor bryter umgänget/kontakten om man inte fjäskar. Många söker felaktig bekräftelse och beröm. Felet är att det är ytligt, de vill ha beröm eller belöning även för sådant som kanske inte är så bra. Det allvarliga är inte kärleks-törsten/behovet. Det allvarliga är den ytliga livsstilen och i synnerhet hänsynslösheten och falskheten. Jag kallar sådant struntprat och sådan bekräftelse för skräp-produktion. Struntprat och “narcissism” etc. tar alltför stor plats i kultur och i många människors liv.

Nåväl, alla lyckas inte eller tror sig inte kunna skapa något intelligent, vill inte eller orkar inte arbeta/kommunicera egna goda idéer, inte lösa sina egna och i synnerhet inte andras problem. Missbruket av spektakelkultur gör att människor “inte har tid” att hjälpa varandra. Många människor konsumerar därför underhållning och nyheter och liknande (i många timmar) dagligen. Det berikar inte optimalt deras egna liv och mänskligheten. Tid och kraft till nämnd konsumtion tas ifrån tid och kraft som de själva skulle kunna använda för att gynna sitt eget och andras liv och sociala kontakter.


Länkar
1.  Vi behöver ditt stöd! : Gåvor och ekonomi
2.  Det viktigaste om amorism™ och Amoristerna. Definitioner, förklaringar, historia, trosbekännelse: Definition av amorism™ och Amoristerna . I följande artikel visas vår gyllene trosbekännelsen och lite mera information http://www.amorism.cc/2014/01/amoristisk-trosbekannelse.html
3.  Mina privata idéer för förbättring av livet och världen: Mina idéer för förbättring av världen . Man måste inte vara mesig för att vara amorist.
DSC00720-1-Dark-Matter-animation-by-[2]4.  Amoristiska samtal: Om samtal + yttrandefrihet. Varför jag tror att Amoristerna är bäst + heligast. Mina erfarenhete
5.  Aktiviteter utan amoristiskt tema. Vi tänker besöka Aquaria, Naturhistoriska riksmuseet m.fl. Klicka på länken så öppnas artikel: Nya övriga aktiviteter. Välkommen!
6.  Rapporter om genomförda amoristiska möten: Amoristiska möten 13-09-01–…. Rapport
7.  Amorism® önskar alla väl. Vilka är amorister? Definition: så är x-varelser och x-människor. Har 3/4 av mänskligheten detta mentala handikapp? Man måste inte vara politisk “korrekt” och låtsas att alla är lika: Definition- så är x-människor
8.  Kommentar om avund och svartsjuka och missunnsamhet. Många är inte ens medvetna om att de själva är avundsjuka eller överdrivet snåla/missunnsamma. Andra vill inte erkänna det: http://www.amorism.cc/2014/01/radsla-och-elakhet.html
9.  Rapport om Mänskliga rättigheterdagarna. Även om hur ordet diskriminering förvrängts och blivit politiskt “korrekt”, ett  exempel på s.k. nyspråk som George Orwell kanske hade kallat det: http://www.amorism.cc/2013/11/rapport-manskliga-rattighetsdagarna-pa.html
10.  Predikan hos Amoristerna om mörk materia eller (‘osynlig’ existens), du måste ej tro på sådant för att vara amorist: http://www.amorism.cc/2012/11/vanskap-gudstjanst-och-samtal-den-12-10.html
11.  Min definition av narcissism: http://www.amorism.cc/2014/02/mina-tankar-om-narcissism.html

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.