Rapport: Föredrag om människovärde. Alla lika värde? Amorism® som grund för mänskligheten

www.amorism.cc                                         Bättrad den 14-08-26 kl. 13:26.

Eventuellt kan denna artikel komma att kompletteras.

DSC04564 Kassasvalvsdörr ännu bättre_redigerad-2 med farao Fredrik Vesterberg och Anubis_redigerad-1 med amorismIdéer om människovärde formar ditt liv och ditt samhälle. Den 14-04-11 möttes vi i Stockholm. Det blev unikt möte/seminarium tack vare vår amoristiska anda, alltså kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet, vetenskaplighet etc. Mötet var ett seminarium (föredrag och grupparbete) och debatt om människovärde. På den översta bilden är jag klädd som farao vid Egyptens forna gud Anubis. Nedre bilden antyder kunskaper från föredraget.

 

Ett tema var påståendet “alla har eller föds med lika värde eller lika värdighet”. Sådana påståenden verkar snarare vara skenhelighet, floskler eller bedrägerier som används av omedvetna eller oärliga människor som vill bli accepterade/populära. De här kritiserade idéerna leder snarare till att man ignorerar eller förnekar orättvisor och problem. Och de orsakar att människor försöker lova sådant som ingen kan eller vill leva upp till. Det är politiskt “korrekta” bländverk. De uttalas för att många är rädda för att bli åsidosatta eller nedvärderade. eller för att somliga vill roffa åt sig makt och status genom att lova en utopi. Det är en primitiv, oärlig, utopisk/dystopisk idé, ett förstadium till oärliga ideologier Jag vill inte avskaffa sådana begrepp. Jag och amorism gillar nämligen yttrandefrihet. Men begreppens betydelse bör granskas bättre, vilket vi gjorde på seminariet. Jag betonade att mänskligheten skulle gynnas av något bättre som grund och vision, något som är sant och gott, nämligen amorism® (trosbekännelsen etc.) och ännu hellre: hela amoristiska paradigmet.

 

Människovärde är ett passande tema inför valen som DSC04314.JPG Blomma vitsippor med amorismhålls i år. Tolkningen av människovärde formar samhället och är ett mycket viktigt ämne. Det är vanligt att ljuga om det och skenhelighet. Jag  förklarade om  amorism. Amoristisk trosbekännelse lästes.

 

 

Trosbekännelse

Det finns en nyare trosbekännelse, se länk nedan.

Från den 14-03-05

Amorismens grund och heliga vision är att vänner och alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka.

Vi tror att amorism är heligare än egoism och gruppegoism. Även om visionen inte uppnås så kan det vara viktigt att upplysa med den och amorism. Vår gud är verkligheten. Kristus kan vara god förebild.

Kärlek innebär välvilja. Kärlek kan innebära arbete, uppoffring, gränser och krav. Yttrandefrihet, vetenskap, makt och annat kan vara viktigt och rättfärdigt. Ju mera något främjar visionen desto mera rättfärdigt är det. Oärlighet och motverkan av visionen är synd. Man måste inte göra något för att vara amorist. Amorister gillar eller sprider gärna amorism.

 

 

Länkar

Peacock-animated-Fredrik-Vesterberg,-Med-AMORISM§ Vi behöver ditt stöd! : Gåvor och ekonomi

§ Det viktigaste om amorism™ och Amoristerna. Definitioner, förklaringar, historia: Definition av amorism™ och Amoristerna

§ Rapporter om genomförda amoristiska möten: http://www.amorism.cc/2014/01/rapport-om-amorist-moten-varterminen-ar.html

§ Mina privata idéer för förbättring av livet och världen: Mina idéer för förbättring av världen

§ Amoristiska samtal: Om samtal + yttrandefrihet. Varför jag tror att Amoristerna är bäst + heligast. Mina erfarenhete

DSC09795 (1) Fredrik i hjälm mantel svärd. Med amorism§ Aktiviteter utan amoristiskt tema. Vi tänker besöka…. Klicka på länken så öppnas artikel: Nya övriga aktiviteter. Välkommen!

§ Amorism® önskar alla väl. Vilka är amorister? Har 3/4 av mänskligheten autistiska drag?: Definition- så är x-människor

§  Här är min rapport om FN:s jubileum år 2013 om mänskliga rättigheter http://www.amorism.cc/2013/11/rapport-manskliga-rattighetsdagarna-pa.html

 

 

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.