Konspirationer, konspirationsteorier, brist på: gott ledarskap och god filosofi

Bättrad den 18-03-27 kl. 08:30 förtydligande. Denna artikel publicerades första gången den 2018-03-26 kl. 17:24 på www.amorism.cc.

Denna artikel avses att utvecklas. Man måste inte instämma i denna artikel för att vara amorist, ty den antyder en privat idé. Brist på ärligt och rättfärdigt ledarskap, alltså brist på amoristiskt ledarskap och brist på utbildning om amorism, orsakar onödiga konflikter och onödigt många konspirationsteorier. Enligt boken Amorism styrs världen av de (individer eller grupper) som är rikast, starkast och/eller mest verbala. Tillsammans med det och med egoism och gruppegoism så är det inte konstigt att världen verkar styras av någon maffia. Kanske är det snarare flera olika individer och olika flockar av oärliga (inte sällan även psykopatiska) egoister och gruppegoister som sprider och "helgar" illusioner och själva är skenheliga, bigotta och comme-il-faut d.v.s. politiskt "korrekta" "ormar" som inte vågar avvika öppet från normen; alltså mer eller mindre (osäkra, tvehågsna eller t.o.m. lögnaktiga) jasägare. Obs., att vara queer, att verka vara flummig eller revolutionär mot vissa grupper/individer är inte att bryta svensk norm nuförtiden. Det är snarare modernt, comme-il-faut.

Att vara stark och/eller att vara comme-il-faut (politiskt "korrekt") har troligen gällt sedan urminnes tider. Är man tillräckligt stark, alltså rik och har vilja att styra andra så kan man styra andra, t.ex. genom att bjuda andra på underhållning etc. Många människor är övervägande intresserade av egoism och gruppegoism, nämligen gemenskap, inte av att skärskåda filosofi; ty det kan vara svårt för många. Sådant framgår även av boken Amorism. 

Politisk och religiös frihet är alltså till stor del illusion. T.ex. om någon vill ha kyrkklockor ringande eller minareter/böneutrop bestäms av förordningar där politiska löften, pengar och kontakter styr hur hela samhällen påverkas. T.ex. om man försöker hålla föredrag om något på offentliga bibliotek, synas effektivt på internet, publicera artiklar i tidningar, vara med i Radio eller TV, hålla föredrag i skolor. Om man får nej så måste det inte bero på att ditt verk är dåligt. Det beror ofta istället på att man inte känner chefen, inte har de "rätta" kontakterna, t.ex. genom att vara med i "rätt" politiskt parti eller förening. Man kan även vara utsatt för lögnaktiga eller sjukligt lögnaktiga förtalare. Somliga filosofier, grupper och religioner är bättre än andra på att främja yttrandefrihet. Genom valfrihet kan man hämma eller t.o.m. avskaffa olika sorters frihet. Enligt boken Amorism är total valfrihet, total demokrati, total yttrandefrihet, religionsfrihet, allas lika värde och allas lika värdighet troligen endast illusioner, t.o.m. lögner. Orsaken är främst frånvaro av amorism (d.v.s. läran, dygderna och totala välviljan) och att människor har mer eller mindre av svagheter, laster, t.o.m. synd. Även dessa begrepp definieras av amorism.

Slutsats: om någon tillräckligt rik stöder amorism så ändras världen till det bättre. Ty amorism är ett realistiskt alternativ som innebär ärlighet, och som inte är illusion eller extrem.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.