Bön och meditation

Bättrad den 2018-03-16 kl. 08:52. Denna artikel publicerades första gången den 2018-02-04 kl. 09:12 på www.amorism.cc.

Amorism är en filosofi som inte bygger på förklaringar om Gud. Bön är åtminstone meditation och kan vara 
bra även om ingen hör den. Ofta hör någon välvillig varelse våra böner, åtminstone människor, kanske även Gud. Kom gärna med förslag på böner. Mitt förslag till bön:

2018-03-16. Bön till alla som hör och Gud: Omge mig och oss med amoristiska d.v.s. totalt välvilliga och rättfärdiga människor. (Amen)

2018-03-13. Bön till alla som hör och Gud: Ytterst önskar jag att alla (även falska, elaka, narcissistiska, psykopatiska lögnare och fiender) är lyckliga (men jag måste inte vara pacifist). Hoppas att så många som möjligt omvänds till amorism (d.v.s. total välvilja och amoristisk dygdighet) och att alla utbildas om amorism (läran). Det är bästa skyddet mot de enorma problem som svaga (varje människa har mer eller mindre mental svaghet) och orättfärdiga (d.v.s. de med bristfällig kärleksdrift, i synnerhet narcissister och psykopater) orsakar. [Kommentar till videon "A mechanical life leads to disorder" med J. Krishnamurti som några av oss såg i mars 2018: Utbildning om de amoristiska dygderna är bästa boten mot problemet "mechanical living", falsk trygghet och orättfärdig (d.v.s. oamoristisk) likgiltighet.] (Amen)2018-02-04. Jag ber att vi möts med kärlek, sanning, nåd, förlåtelse, ödmjukhet, artighet och total välvilja; främja vår lycka och totala lycka. Snåla inte med välvilja och rättfärdighet. Jag ber om vänskap i denna anda. Visa mig sådan väg i livet. Ge mig goda förebilder. Om ledarskap behövs så ber jag att det är i denna anda. (Amen)


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.