Tautologi

Denna artikel publicerades första gången den 2018-01-05 kl. 17:07 på www.amorism.cc.


Amorism educates the world

Tautologi är ett flertydigt begrepp och kan därför vara ett otydligt begrepp. Tautologi kan i litteratur betyda något som förstärker eller förtydligar på gott sätt. Men det kan alternativt och ofta betyda onödig repetition eller meningslöst ord eller uttryck. Det kan även betyda ogiltigt bevis eller cirkelbevis; vilket är ett eget ämne i filosofi. Av de nämnda skälen bör begreppet tautologi inte användas tanklöst eller felaktigt. Inte eller missbrukas.

Många andra böcker och
filosofier nämner inte att essensen
i all ande är ordning, nämligen 
icke-materiell ordning. Bilden är
ur Nationalencyklopedins ordbok.
Det är en relativt ra artikel. Men 
filosofi är uppenbarligen inte lätt.
Vi tror att amorism har kommit
med viktiga bidrag till filosofin. 
Detta är ett komplement till artikeln Ande. Den amoristiska idén att ande är ordning, närmare bestämt icke-materiell ordning, ökar förståelse för begreppet ande. Denna idé är inte självklar; andra filosofer och böcker säger inte detta; somliga andra idéer t.o.m. skapar otydlighet om detta eller kringgår detta, se två exempel nedan samt bild på Nationalencyklopedins artikel om begreppet ande. Att förstå att ande är ordning är viktigt för att förstå att ande inte måste innebära liv och att all ande inte måste skapa liv. Många andra författare och filosofer riskerar därför att alltför mycket reducera begreppet ande till ande-varelse, spöke eller liknande. Förståelsen av att ande är ordning gör att man dessutom kan förstå att allt har någon ande, d.v.s. någon ordning. Det är alltså fel att säga att det är självklart att allt är genomsyrat av ande; se bild av andra filosofers förklaringar av begreppet ande; nämligen en artikel i Nationalencyklopedins ordbok. Enligt den är det inte alls självklart att allt är genomsyrat av ande. Det är inte heller självklart att begreppet själ kan betyda ande. Ty själ kan enligt somliga även vara materia. Två exempel som lätt förvirrar begreppet själ (t.ex. sammanblandar det med specifik materia): 1. när någon dör så minskar kroppens vikt med x gram. Det är p.g.a. att själen väger x gram. 2. somliga hävdar att blodet är eller har varelsers själ. Exempel 2 är flertydigt. Därför behöver det förtydligas för att förstås rätt. Dessutom: enligt amorism är det otillräcklig och t.o.m. felaktig förståelse att tro att endast blodet innehåller varelsens själ. Enligt amorism kan man förklara att mycket mera i varelsen än blodet är varelsen själ. Nämligen den ordning som är essentiell i varelsens existens. Och är enligt amorism annat än det materiella, mera eller än det som finns i blodet, t.o.m. mera än det som enbart finns i kroppen, t.ex. medvetandet i den levande kroppen. Detta är inte självklart. Alla som tror sig förstå vad ande är förstår inte detta. Man förstår inte detta genom att läsa andra filosofers förklaringar; t.ex. frånvaron av begreppet ordning i Nationalencyklopedins artikel, se bild; och flera andra icke-amoristiska artiklar. Amorism har alltså bidragit med god och viktig kunskap om vad ande och själ är. Boken amorism innehåller oss veterligen inga tautologier. I synnerhet inga felaktiga bevis. (Men många politiska läror och andra religioner innehåller tyvärr ogiltiga bevis och tautologier.) Vi menar att boken Amorism istället är pedagogisk och tydlig. Det som bidrar till att många goda vetenskapliga artiklar och goda böcker är goda är att de innehåller sammanfattningar, alltså repetitioner för att öka förståelse och fokusera på det essentiella om avancerade begrepp. Att kalla sådant för tautologier är obefogat och kan skapa förvirring. Boken Amorism innehåller inte obefogat många sammanfattningar, inte obefogat många förtydliganden. Detsamma gäller bokens artikel som förklarar begrepp som ande och själ. 

Överkurs: I boken Amorism nämns som sagt att ande kan betyda ordning. I bokens artikel om ande nämns även det paradoxala, nämligen att: ande kan betyda frånvaro av ordning. Detta är ingen motsägelse. Men det kan vara bra att betona, ty det är inte självklart. Enligt amorism har allt någon ordning/ande, även kaos. Amorism visar därför att begreppet kaos-ande kan vara användbart ibland och inte vara någon självmotsägelse.


Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc. 


Länk: Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.