Recension av boken Amorism

Bättrad den 17-09-01 kl. 08:28 inledning. Denna artikel publicerades första gången den 2017-06-17 kl. 13:38 på WWW.AMORISM.CC.


Boken Amorism
Läran amorism förklaras i länkar i denna artikel.

Boken amorism publicerades i februari år 2016. Boken var då (och är) enligt mig m.fl. den bästa boken om välvilja, kärlek och lyckaDen förklarar dessa begrepp bättre än böcker som Bibeln, Nationalencyklopedin, Encyclopaedia Britannica, Kärlekens konstKärlek och vilja, A course in miracles, Nordisk Familjebok m.fl. (Kursiverade böcker här är skriftligen recenserade av mig.) De flesta böcker betonar inte eller nämner inte ens inte välvilja och lycka som främsta förklaring av kärlek. Men Amorism (läran och boken) är bäst på att förklarar vad dessa begrepp är och dessutom deras samband med kärlek. Ny och unik definition av begrepp som rättfärdighet och synd förklaras; den gäller både för ateister och teister. Amorism är nämligen ren filosofi som inte är beroende av förklaringar om Gud. En ännu bättre utgåva håller på att skrivas. Stöd arbetet ekonomiskt; t.ex. köp första utgåvan så stöder du arbetet.

Amorism®, läran och Amoristerna, kyrkan för amorism grundades år 2012. Detta samfund förvaltar de idéer som förklaras i boken Amorism. Boken Amorism är författad av mig filosof Fredrik Vesterberg. Det kan vara bra att recensera sina egna böcker. Att recensera är inte lätt. Att recensera bra kräver kunskaper och intelligens. Somliga filosofer och författare börjar förklaringen av t.ex begreppet kärlek med att kärlek finns i fyra olika sorter, nämligen: agape, eros, filia och sex. Någon annan bok skriver inte sex. De kanske skriver storge. Somliga recenserar sådant som bra; vad tror du kära läsare? Boken Amorism menar istället att det viktigaste i all äkta kärlek är välvilja etc.. Jag recenserar sådant som bra. Förklaring till varför jag föredrar denna förklaring. Länkar: Olika sorters kärlek eller recension av en annan bok: Kärlek och vilja. 

Boken Amorism är som en encyklopedi. Den förklarar nämligen många viktiga begrepp och ger begreppen sammanhang. Likheter och skillnader mellan olika ord och begrepp jämförs. Huvudtemat är att läran amorism förkunnas. Bokens genrer är filosofi, psykologi och religion. Boken beskriver traditionella förklaringar. Dessutom tilläggs flera nya förklaringar. Avsikten är att förklara och förstå språk och liv bättre. 

Tack vare amorismens unika, nya och viktiga förklaringar så kan mänskligheten fr.o.m. nu bättre förstå betydelserna, likheterna och skillnaderna mellan många begrepp t.ex. godhet, barmhärtighet, snällhet/artighet, gillande, välvilja, förälskelse, kärlek, vänskap, sex och rättfärdighet. Boken Amorism förklarar sådana begrepp; och jämför dessutom begrepp med varandra så att man bättre förstår när de bör användas. En anledning till att amorism har grundats är önskan om bättre förklaringar av sådana begrepp. Jag har inte hittat någon annan källa (talare, bok eller ordbok) som gjort det så bra. Amorism var den första källa som gett tillräcklig klarhet i betydelserna av dessa begrepp samt förklarat likheterna och skillnaderna mellan dessa begrepp. Amorism har alltså skapat ordning och bättre förståelse. Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar dessa förklaringar och framsteg. Det behövs, ty ords betydelser är inte självklara och konstanta. Om rätt förklaringar inte försvaras så kan språk ändras eller försämras. Åtminstone så kan sådant orsaka missförstånd. 

Amorism (d.v.s. läran, kärleken och boken) bygger på idén att äkta kärlek präglas av välvilja. Men det har redan beskrivits av den världsberömde filosofen Thomas av Aquino vid 1200-talet e.Kr. Men de flesta människor och författare nämner tyvärr inte främst välvilja när de försöker förklara vad kärlek är. På 1700 talet sade den världsberömde filosofen Immanuel Kant att välvilja är den viktigaste dygden. Amorism instämmer i detta. Amorism utvidgar begreppet kärlek till att betyda förverkligad välvilja. Det som ger struktur åt Amorism är den exakta meningen att kärlek är välvilja. Välvilja är essensen i all äkta kärlek. Kärlek är även förverkligad välvilja. Välvilja och kärlek måste inte innebära gillande. Inte heller att man alltid håller fred med den man älskar. Att älska är att idka kärlek. 

Enligt amorism är: kärlek och vilja (nämligen välvilja, alltså prioriterad önskan) oskiljaktiga, dessa två kan alltså inte separeras. Kärlek är vilja. Kärlek är välvilja. 
Kärlek är välvilja och förverkligad välvilja; kärlek måste inte innebära gillande; kärlek måste inte alltid innebära att man håller fred med den man älskar. Enligt amorism är kärlek så viktigt att amorism menar att kärlek orsakas av det som amorism kallar kärleksdriften. Och att olika varelser kan ha olika sorters kärleksdrift. Dessutom, amorism kritiserar (eller förkastar) idén att det finns fyra eller fem olika sorters kärlek, t.ex.: (  1) Sex eller libido), 2) Eros vilket Amorism menar är allmänt gillande; enligt Amorism är libido en sorts Eros, 3) Filia vänskap och 4) Agape/caritas. (Libido betyder egentligen begär eller vilja, eller "olämplig" vilja.) 5) Storge familjekärlek, eller snarare familjeband, men jag vill inte utreda sådant här. 

Amorism menar att den enda äkta kärleken finns i det som kallas agape/caritas. Men även agape/caritas är tyvärr otydligt. Det är inte alltid självklart eller uttalat att det innebär välvilja. Amorism menar att den enda äkta kärleken är välvilja och förverkligad välvilja. De andra tre sorternas kärlek som nämnts här måste inte vara kärlek. Men enligt amorism (läran) är kärlek allt som bygger på välvilja. Det som inte präglas av välvilja är egentligen inte kärlek, när de inte uttryckligen sägs/förstås vara präglade av välvilja. Amorism talar istället om tre andra sorter av äkta kärlek än A-D ovanför, nämligen att kärleken har tre olika mål, nämligen: 1. egoism (välvilja som varelser har till sig själva), 2. gruppegoism (välvilja till en eller flera grupper av varelser) och 3. amorism (total välvilja till alla varelser och alla grupper). Amorism betonar att kärlek inte måste innebära libido, Eros/gillande eller filia/vänskap. Sådant är så viktigt att det t.o.m. står i Amoristernas trosbekännelse.

Amorism förklarar även vad begreppet vilja betyder. Enligt amorism är vilja en speciell sorts önskan, nämligen prioriterad önskan. 

Boken Amorism har (till skillnad från många andra böcker) ett mycket innehållsrikt index. Det underlättar förståelsen av alla viktiga ord som används i boken. Mycket arbete har ägnats för att skapa ett stort index och på att förklara. Stöd detta ideella arbete ekonomiskt.

Boken Amorism har litet format, pocket. Men den innehåller många begrepp som förklaras exakt. Det är en encyklopedi om läran amorism. Även begreppet encyklopedi förklaras i boken, nämligen en text/bok som innehåller allt det viktigaste om något ämne. Boken Amorism kan även användas som ordbok.


Amorism, Godhet och Gud. Amorism är inte beroende av förklaringar om Gud. Man kan vara ateist och amorist. Amorism betonar att det inte räcker att tala om GudGuds viljarättfärdighet och synd om man inte förstår att troligen alla verkligt goda varelser, även Gud (om han finns) har total välvilja. Vi kallar total välvilja för amorism. Enligt amorism innebär dessa begrepp total välvilja; synd är att avsiktligt och mer eller mindre frivilligt förkasta total välvilja.


Nästan ingen bok är helt perfekt. Men många böcker är ändå mycket viktiga. Stöd mig och Amoristerna. Då skrivs ännu bättre förklaringar och ännu bättre böcker. Stöd genom att köpa boken eller ge ekonomiskt bidrag. Då kommer nästa utgåva att publiceras. Den kommer att bli ännu bättre och tydligare. Jag tror att amorismens framsteg och viktiga kombination av förklaringar av viktiga begrepp är så viktigt att allmänheten och mänskligheten borde utbildas om amorism. Amorismens jämförelser av olika ord och begrepp innebär unik och viktig filosofi. Det ökar förståelse och språkens exakthet.


Länkar till besläktade artiklar


A) Boken Amorism. Här kan du beställa boken. Köp boken. Då stöder du arbetet med boken. Då kommer ännu flera och bättre texter. Länk: Boken Amorism.

B) Kärlek kan vara ett otydligt eller mångtydigt ord. Amorism förklarar olika sorters kärlek: Länk: Olika sorters kärlekAllkärlek och universell kärlek kan vara otydliga ord. De måste inte innebära total välvilja, amorism. Länk: Allkärlek

C) Utilitarism och altruism är otydliga begrepp som kan missbrukas. Jag vill inte avskaffa något begrepp. Men amorism är något annat, ofta bättre som mål. Länk: Utilitarism, altruism och amorism.

D) Humanism är begränsad till det mänskliga. Det mänskliga kan vara otydligt. Humanism kan vara otydligt. Amorism betonar istället de bästa egenskaperna som somliga människor har. Amorism är något att utvecklas efter eller åtminstone något att gilla. Amorism (läran) är dessutom endast kravlös utbildning. Länk: Humanism.

E) Dygder. Amorism (läran) bygger på vissa dygder. Amorism har egen samling av dygder och egna förklaringar av dygder. Mänskligheten bör utbildas om amorismens förklaringar. Länk: Dygder.

F) Handlingar definieras av amorism. Länk Handlingar.

G) Amorism är en föregångare med mer eller mindre nya idéer. Här visas några exempel: Amorism educates the world.

H) Amorism förklarar vad snällhet, fred, respekt och artighet är. Och varför kärlek kan vara viktigare. Länk: snällhet, artighet, fred. Boken Amorism förklarar ännu mera.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

4 kommentarer:

 1. Seriöst? Inte kan du kalla detta en recension, det är ju mer reklam och marknadsföring. Recensioner görs ju inte av en författare till sin egen bok,det skall väl göras av en opartisk recensent. Har du låtit någon oberoende recensent titta på ditt alster överhuvudtaget? Nyfiken.

  SvaraRadera
 2. Boken Amorism är unik och viktig för alla eftersom den förklarar viktiga begrepp som kärlek, välvilja och dygder. Om flera visade välvilja skulle många konflikter mildras eller undvikas och livskvaliteten skulle öka för många.

  SvaraRadera
 3. Amorism är mycket viktig filosofi. Jag instämmer i att boken Amorism är bättre än någon annan bok som jag har läst om välvilja, kärlek, lycka och liknande ämnen. Boken är en ögonöppnare. Jag stöder arbetet med nästa utgåva. Vänliga hälsningar från Gustav!

  SvaraRadera
 4. När kommer nästa upplaga? Kan inte bärga mig. Mitt liv har äntligen fått en mening. Vänliga hälsningar Gustav.

  SvaraRadera

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.