Attentat i Stockholm

Bättrad den 18-04-07 kl. 09:44; 17-04-12 Attentat, massmord eller terrorism; definition av verkliga hjältar; 17-04-10 Rättfärdig och orättfärdig konflikt; viktiga likheter och skillnader mellan olika läror; länkar till artiklar om: kärlek, när är förlåtelse lämpligt/olämpligt, psykopati och varning för läror som orsakar onödig självutplåning. Denna artikel publicerades första gången den 17-04-09 kl. 13:03 på WWW.AMORISM.CC.

Vi delar sorgen med de drabbade. Vi ber för allas 
helande och salighet i liv och hädanfärd. 
Vi gläds med det amoristiska hoppet 
som finns för alla, i synnerhet om 
flera förverkligar det. Vi gläds åt amoristisk påsk,
 länk: Välsignad påsk. Vi gläds åt att amorism 
utbildar mänskligheten. Jag gläds åt att amorism är 
världens bästa tro och filosofi; och åt att amorism 
kan ersätta dåliga läror. Amorism förklarar för 
mänskligheten t.ex.: 1) Exakt vad kärlek är 
och varför kärlek är mycket viktigt. 
2) Att kärlek har minst tre viktiga och olika
betydelser. Flera ytterligare betydelser
förklaras i boken Amorism. 3) Kärlek måste
 inte alltid innebära gillande och fred. 
4) Amoristisk trosbekännelse förklarar. 
Bild den 17-04-09.
Om attentatet i Stockholm den 2017-04-07. Klicka på bilder så förstoras de. Länkar i denna artikel förklarar vad amorism är.

Amorism® är inte politik. De åsikter som visas här är skribentens privata åsikter. Man måste alltså inte instämma i dem och inte gilla dem för att vara amorist. Ty amorism helgar frihet och yttrandefrihet.
Utbildning med amorism är viktig. Ty (ibland livsfarliga) floskler, plattityder, illusioner och lögner yttras ofta av politiker, massmedia, allmänheten m.fl. vid attentat som detta. Genom att förstå amorism och i synnerhet genom att läsa boken Amorism så inser man sådant. (Referens 2 i denna artikel förklarar mera om boken.) Amorism vill dock inte hindra något (artigt) yttrande, ty amorism helgar yttrandefrihet. Men amorism är ny, viktig utbildning för mänskligheten. Amorism är ofta viktigare än demokrati och de s.k. mänskliga rättigheterna från år 1948. Se länk i denna artikel om demokrati. Jag menar att man i Sverige och mänskligheten bör bättre förstå likheter och skillnader mellan olika idéer och olika läror bättre. Annars förblir politik alltför illusorisk och oärlig. Därför behövs bättre kunskaper. Amorism bidrar med bättre kunskaper.

Olika sorters konflikter

Lastbilens stopp. Bild den 17-04-08.
Amorism förklarar för mänskligheten hur amorism definierar och förklarar ordet rättfärdighet. Amorism gör att man förstår att rättfärdighet är ett unikt, intressant och viktigt ord. Dessutom förklarar amorism att alla varelser idkar konflikter. Amorism definierar även vad rättfärdig konflikt är och vad orättfärdig konflikt är. Konflikter kan vara "nödvändiga". Länk som olika sorters konflikter: Konflikter.Attentat, massmord, galenskap eller terrorism

Amorism education is often more
important than democracy and
"human rights". Bild den 17-04-08.
Jag säger hellre attentat, massmord, galenskap, ideologiskt mord, islamistiskt massmord eller något liknande. Jag säger hellre sådant än ordet terrorism. Ordet terrorism är mycket otydligt. Ordet terror används sedan 1990-talet oftast om muslimskt inspirerade våldsamma mord. Förr användes det om kraftfulla och skrämmande attacker. (Attentatet den 7/4 sägs ha begåtts av en muslim med extrema muslimska åsikter.) De flesta Stockholmare verkar inte vara skrämda. Krig är ännu mera skrämmande. Ty då dödas tusentals människor, ofta genom dagligt bombardemang genom, det som verkligen är terror. Nåväl, jag önskar att ärlig utbildning, artig yttrandefrihet och artig samtal om olika läror blir vanligare. Det fungerar bra hos Amoristerna. Det gör att deltagare och
Jihad är från arabiska och betyder
helig strävan, helig kamp, men 

inte nödvändigtvis strid. Jag 
menar att det heligaste är att 
kämpa för amorism. Men till 
skillnad från islam och många andra
läror och religioner så kräver 

amorism inte något. Amorism 
är dessutom unik genom, ty vi 
helgar total välvilja och önskan 
om total lycka till alla. Amorism 
har en unik definition av 
rättfärdighet; den betonar detta.
allmänheten får bättre möjlighet att rangordna olika läror. Kom även ihåg att alla människor rangordnar och diskriminerar; även om somliga inte inser det eller inte erkänner det. Så länge amorism råder så prioriteras människors liv och lycka. Men bejakande av idéer och kritik av idéer och föremål är tillåtet. Men amorism är mera försiktig med människor. Amorism helgar inte förtal av människor. Därför kan förtal av människor stoppas. Läs mera om förtal i boken Amorism. Jag är övertygad om att man måste tala mera om välvilja och kärlek; trots att välvilja är ett abstrakt begrepp som somliga människor har svårt att förstå. Amorism utbildar mänskligheten med nya kunskaper om traditionella och nya ord.

Bild den 17-04-09.
Bild den 17-04-09.Bilden visar en text som definierar
vad verkliga hjältar verkligen är.
Bild den 17-04-11.
Bilden förklarar varför amorism är
heligare och ofta viktigare än annan
kärlek. Bild den 17-04-11.Texten amorism skrevs den 12/4;
bättrad den 17-04-14.


Länkar till förklarande artiklar på www.amorism.cc. Klicka på länkarna så öppnas artiklar


I) I don't know if the criminal is a psychopath. Anyway, Amorism explains to the world what psychopathy really is: Strategy against psychopathy.

J) Filosofi är inte alltid enkelt. Inte ens för professorer. Men amorism kan hjälpa: Bättre utbildning om filosofi behövs.

K) Olika människor och olika läror kan ha olika definitioner av rättfärdighet. Amorism har definition som visar att rättfärdighet är ett viktigt och användbart ord: Rättfärdighet.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och köpa om du vill.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.