Betyg eller recensioner av sånger

Denna artikel publicerades första gången den 2017-07-07 kl. 08:27 på WWW.AMORISM.CC.

Artikeln avses att utvecklas


A) Inledning


Denna artikel handlar knappt om amorism; förutom att amorism används för betygsättning. Denna artikel visar främst mina privata idéer, t.ex. betyg/ recensioner. Man måste inte instämma i privata idéer för att vara amorist. Begreppen amorism förklaras i boken Amorism. Information om amorism och boken finns i länkar i denna artikelAmorism är nämligen främst en kravlös filosofi och tro. Man måste alltså inte instämma i artikeln och betygen för att vara amorist. Anledning till kravlösheten i amorism (läran) är att: det som kan verka vara gott kanske inte är det bästa. Och det som verkar vara mindre gott eller dåligt kanske inte är det sämsta. (Ibland kan det t.o.m. vara det bästa.) Amorism (läran) helgar därför dygderna ödmjukhet, men även artighet och yttrandefrihet m.fl..

B) Förklaring av betyg

Betyg sätts på det filosofiska innehållet i texterna; inte på musiken. Enligt amorism har allt något gott i sig; även alla sånger. Sånger kan alltså vara bra musikaliskt, även om filosofin inte är godkänd.


Betyg, krav


Underkänd: Om sång innehåller minst en illusion, eller mycket lätt förväxlas med någon illusion. Somliga sånger som innehåller någon illusion, men som innehåller något bra kan ändå bli godkända. Illusioner avslöjas av den viktiga boken Amorism referens 2.

Godkänd: Om sång inte innehåller någon illusion.

Bra: Om sång även innehåller övervägande uppbyggliga idéer.

Berömlig: Om sång även innehåller (och helgar) orden amorism eller amorist.... Orden amorism eller amorist förklaras i boken Amorism referens 2.

____________________________

C) Sånger


Klicka på texter/bilder så förstoras de.
Vi kan sjunga dessa sånger (eller varianter av dem)


1. Änglamarken

Författare: Evert Taube.
Betyg: Bra.
2. Kom lite närmre

Författare: Magnus Helmner.
Betyg: Bra.
3. Man ska leva för varandra

Författare: Bengt Sundström.
Betyg: Bra. Men den skulle kunna bättras.4. Sånt är livet

Författare: Stikkan Andersson "Stig Rossner"
Betyg: Godkänd.5. Brev från kolonien

Författare: Cornelis Vreeswijk.
Betyg: Godkänd.6. Halleluja

Författare: Leonard Cohen.
Översatt av Py Bäckman.
Betyg: Godkänd.
7. Tusen röster

Betyg: Underkänd.


8. Stad i ljus

Betyg: Underkänd. Men den har ändå delvis god filosofi och härlig musik.


9. Imagine

Betyg: Underkänd.

10. I natt jag drömde

Betyg: Underkänd.


11. Sverige 

(Av gruppen Kent)

Betyg: Underkänd. Sångens text innehåller texten "Alla är välkomna". Men sanningen är att det aldrig är så att alla är välkomna. "Alla" får komma t.ex. till världen, men av nåd. Alla är alltså "tyvärr" inte alltid välkomna överallt.D)  Länkar till besläktade artiklar

A) Amoristisk förklaring av begreppet illusion, länk: Illusioner.

B) Amoristisk förklaring av begreppet sakrament, länk: Sakrament.

C) Amoristisk förklaring av begreppen helig och helgon, länk: Helig.

D) Amorism förklarar den egentliga betydelsen av ordet kyrka. Det kan betyda byggnad, men det måste inte betyda byggnad. Kyrka.

E) Begreppen total välvilja och total lycka är realistiskt. Sådant måste alltså inte vara utopi. Följande artikel förklarar mycket kort: Mystik. Rättfärdig mystik. Total lyckaBild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

E) Referenser och Länkar till andra artiklar 

på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 
Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.