Insiktslöst eller hycklande förtryck

Bättrad den 17-06-04 kl. 08:56 inledning; länk; 17-06-03 Det som kan ha orsakat..; 17-06-02 lekstuga; 17-06-01 Länkar till besläktade. Denna artikel publicerades första gången den 17-06-10 kl. 23:13 på WWW.AMORISM.CC. Den bygger på en annan artikel här.

Många förstår inte hur mycket de själva förtrycker andra. Många förstår inte vad förtryck är. Många hycklar. Många idkar orättfärdigt förtryck. Detta gäller även många "fredsduvor"
Bild på Förtryckarkören
DDR sade sig vara fritt och demokratiskt.
Lögner och illusioner och felaktig
utbildning fick somliga människor att tro det.
Mutor, grupptryck och hot fick somliga att förkunna lögner.
DDR var en totalitär stat. Ty ledare ville ha total koll
på allt som skrevs om DDR.

Bristfällig yttrandefrihet är ett säkert kännetecken på förtyckande kulturer och förtryckande grupper. Ett tydligt bevis: Förtryckande grupper kännetecknas av att gruppens ledare (eller deras kumpaner) säger att någon inte får skriva vad den tycker om gruppen. Även om man skriver artigt kan det förbjudas. Ty totalitära människor vill vara de enda som har ordet. Oftast är inte artiga önskemål och råd tillåtna. Kritik är ofta ännu mindre tillåtet, även om den är artig och välvillig kritik. Du får förstås skriva om amorism, Amoristerna. Ty amorism är inte förtryck. Amorism menar inte att man ska förtala någon. 

Jag gillar inte attityder, befallningar och kulturer som uppmanar människor att hålla tyst om offentliga företeelser; i synnerhet inte om man är artig och vänlig. Även vänliga råd bör någon gång få ges, men jag har varit ytterst artig och vänlig i mina enstaka artiga råd om val av sånger. Jag har inte gett "ris". Det är mycket gravt och farligt att tysta sådant; det är orättfärdigt förtryck, det är totalitarism. Artikeln om gruppen är sparad. Den är tydligt bevis på att somliga som kritiserar mig är elaka lögnare; som förvrider något mycket vänligt och fint; andra är som ohyfsade barn i lekstuga. Amorism behövs, ty amorism helgar artighet, yttrandefrihet och total välvilja. Det är mycket viktigt att utbilda mänskligheten om sådant. Ty många blir förtryckta utan att de själva inser det. Välkommen till ljuset, i synnerhet alla som blir orättfärdigt förtryckta!

I artikeln står det om fredsduvor. Jag gillar ofta fredsduvor. Bra att det finns fredsduvor. Men allt liv innehåller konflikter. Även fred och vägen till fred kan innehålla konflikter. Jag varnar för fredsduvor som har otillräcklig självinsikt och som hycklar alltför mycket.   

Exempel på illusioner och lögner som kan skapa eller dölja förtryck. (Det är mycket vanligt att orättfärdiga förtryckare ljuger och envisas med vissa illusioner.)


Illusion: Alla är välkomna. 
Sanning: Alla är aldrig välkomna överallt.

Illusion: Alla har lika värde.
Sanning: Om människor får olika förmåner så har alla troligen inte lika värde.

Illusion: Det går att ha gott ledarskap utan artighet och yttrandefrihet.
Sanning: Det är omöjligt att ha gott ledarskap om det inte finns dygder som viss artighet och viss yttrandefrihet (och andra amoristiska dygder).

Många s.k. "fredsduvor" menar att fred är viktigast.
Sanning: Välvilja, åtminstone amorism (total välvilja), är ofta viktigare.
Det skulle vara bra om "fredsduvorna" kunde förstå det när de själva strider.


Rätt utbildning och viss intelligens kan behövas för att genomskåda illusioner. Rätt utbildning om begreppet kärlek är ofta viktigt (viktigare än att förkunna alltför mycket om "godhet", karma och liv efter detta): Kärlek.Förtryck kan orsakas av. 1. Förtryck kan orsakats av dumhet, elakhet, avund eller lögner, t.ex. att någon lögnare ljuger att någon/jag har sammanblandat något. Men det har jag aldrig gjort. Men jag har rapporterat och kommenterat vänligt (bevis finns i sparad artikel). 2. Det kan även vara totalitarism alltså maktfullkomlighet, alltså att någon vill ha total koll på vad som skrivs om gruppen och därför förbjuder somliga att skriva. 3. Det kan vara att jag/några egentligen inte vill delta i gruppens förkunnande av illusioner. 4. Det kan vara att några medlemmar önskar mera insyn i gruppens ekonomi.


Länkar till besläktade artiklar


A) Man ska inte förtala, definition av förtal


B) Vissa dygder är viktigare än demokrati. Dessa dygder är viktiga eller ofrånkomliga i gott ledarskap. Privat anser jag att grupper och föreningar främst borde bedömas efter hur väl de uppfyller vissa dygder. Det är viktigare än (det otydliga och missbrukade begreppet) demokrati. Se artikeln Amoristcertifiering.C) Alla varelser idkar konflikt, även fredsduvor. Begreppet konflikt utreds med hjälp av amorism: Konflikt.

D) Ordet rättfärdighet förklaras enligt amorism: Rättfärdighet

E) Ordet förtryck utreddes på ett seminarium hos Amoristerna. Alla är mer eller mindre förtryckare: t.ex. skillnad på rättfärdigt och orättfärdigt förtryck; m.m.: Förtryck.

F) Ordet orättfärdighet förklaras enligt amorism: Orättfärdighet.

G) Enligt amorism är synd att avsiktligt och mer eller mindre frivillig idka orättfärdighet. Amorism har egen definition även av begreppet synd: Synd.

H) Vi använder ordet amorism med stolthet och glädje. Ty det förtydligar vad vi menar. Det är tragiskt att många tror att ords betydelser är självklara; sådant övermod orsakar många onödiga missförstånd. Många läser tyvärr inte ens i ordböcker och läroböcker. Därför betonar jag att terminologi är viktigt. Åtminstone så kan artiga samtal vara viktiga så att människor förstår varandra: Terminologi.


Referenser och Länkar till andra artiklar på Amoristernas hemsida: Här förklaras amorism m.m.
Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.