Språkråd

Bättrad den 17-02-05 kl. 15:19. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-05 kl. 14:40 på WWW.AMORISM.CC.

Bilden visas Svenska Akademiens
hus i Stockholm. I artikeln
finns en länk om deras arbete.
Denna artikel avses att utvecklas successivt. Återkom gärna emellanåt till denna artikel.

Jag har skrivit boken Amorism. Professor Olof Vesterberg har korrekturläst boken före tryckning. Vi har försökt att tillämpa följande råd i utgåva 1 av boken Amorism. Vi och samfundet Amoristerna samtalar ofta om språk och ords betydelser. Hjärtligt välkomna till våra möten och vår studiecirkel! (Länk till studiecirkeln: Bokcirkel. Där ges allmänheten inblick i akademisk analys av ord och begrepp; och i amorism, den nya filosofin.) Här är några förslag som vi ger till alla som språkar på svenska. Öppna artikeln så ser du råden. Vi författare och korrekturläsare av boken Amorism arbetar alltjämt med vår egen språkliga förmåga och bättring. Det är alltså språkvård och språkråd.
Att skriva är en konst. Jag beundrar duktiga författare och duktiga filosofer.
 1. Anbefalla är ofta ett tydligare och kortare ord än rekommendera. Åtminstone när man menar att förorda något, berömma något.
 2.  
  Brev som Olof sände
  den 17-02-05.
 3. Använd begreppet flerfaldiga etc. istället för flerdubbla. Ty t.ex. tredubbla torde egentligen betyda att dubblera något tre gånger. (Då bör man egentligen säga sexfaldiga, om man översätter ordet matematiskt.) Tyvärr används ofta ord som tvådubbla, tredubbla, fyrdubbla. Säg istället dubbla/dubblera, trefaldiga, fyrfaldiga o.s.v.
 4. Onödigt ofta används s.k. räkneord; t.ex. en bil, ett hus. Men ofta räcker det att säga bil, hus etc. Men i andra sammanhang kan räkneord förtydliga t.ex. en bil, ett hus.
 5. Många bryr sig inte tillräckligt om när s.k. bestämd respektive s.k. obestämd form bör användas. Bilen och bilarna är bestämd form av begreppet bil. Obestämd form av begreppet bil är bil och bilarAlltför ofta används s.k. bestämd form. Det gör att språket blir onödigt långt och onödigt inskränkt. Men ibland kan bestämd form ändå föredras, om det ökar tydlighet.
 6. Många gör s.k. syftningsfel. Otillräckliga syftningar är mycket vanligt. Det gör att det går långsammare att läsa och att förstå språk. Det kan ibland bli allvarliga fel. 
 7. Begreppet en del används i tyvärr ofta istället för ord som somliga eller vissa. Begreppet en del kan ha annan betydelse, nämligen en del, andel eller stycke av någon/något.


Besläktade artiklar

A) Bättre utbildning om filosofi behövs: Filosofi.

B) Min beskrivning av Svenska Akademien (och vad den bör göra): Svenska Akademien.Referenser (Ver. 161212)


1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.


Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna


 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.