Förtryck

Bättrad den 2019-04-25. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-11 kl. 9:19 på WWW.AMORISM.CC.


Rapport om bokcirkeln den 17-02-10: Mötet inleddes med att jag Fredrik förklarade amorismens definition av förtryck. Nya deltagare fick höra om varför vi grundade amorism® och Amoristerna, kyrkan för amorism. (Jag motsade även missförstånd om amorism och Amoristerna som yttrades av en deltagare.) 

Jag förklarade att förtryck idkas av så gott som alla människor, föreningar, partier och religioner. Men i olika intensitet. Somlig idkar mera förtryck än andra. Somliga människor verkar tro: Det är bara andra människor som förtrycker; jag förtrycker aldrig. Det märktes att utbildning behövs om hur amorism definierar begreppet förtryck. Öppna denna artikel och läs mera om mötet...

Därefter samtalade vi om förtryck. Vi fick höra andra deltagare berätta om förtryck. Jag frågade även om det fanns idéer om hur förtryck kan motverkas. Jag menar att utbildning om amorism är mycket viktigt för att motverka förtyck. Jag hävdade att om flera utbildades om amorism så skulle världen bli bättre. Somliga inser inte ens att förtryck är tvång. Det och andra amoristiska definitioner av förtryck förklarades. Ett tydligt exempel på det var att jag blev motsagd av en person under samtalet; efter att jag berättade om att jag har blivit förtryckt, se nedan. Nämligen förtryck av yttrandefrihet, på ett sätt som Amoristerna, kyrkan för amorism anser vara orättfärdigt och aldrig skulle idka. Amorism menar att sådant förtryck som nämnt är hot mot samhälle och demokrati och inspirerar andra orättfärdiga förtryckare. Ty amorism helgar yttrandefrihet och sanning; (men inte förtal). En person där ansåg inte att det som jag utsatts för var förtryck. (Många förtryckare vill inte erkänna att de själva idkar förtryck.) Men med hans definition skulle vad som helst kunna kallas icke-förtryck? Eller mycket förtryck skulle inte kallas förtryck. Det är ju fel. Jag menar även att förtryck är mycket vanligt. Därför är jag övertygad om att amorismens definition är bättre. Jag är även övertygad om att mänskligheten bör känna till att amorism även har viktig definition av begreppet förtryck. Ty förtryck är mycket vanligt och kan i vissa fall orsaka enorma problem. Jag menade att utbildning om amorism är mycket viktigt för att få vettig förklaring av begreppet förtryck, rättfärdighet och orättfärdighet. Jag avser att skriva mera om förtryck i någon bok, stöd mig och Amoristerna. Enligt amorismens definition så förstår man att förtryck är mycket vanligt och ofta onödigt och dåligt. Förtryck är paradoxalt. Det kan vara mer eller mindre nödvändigt, t.o.m. gott. Denna artikel tar inte upp alla insikter om förtryck. Men stöd mig och amorism så kommer ni att få ännu bättre böcker.

F.ö. Jag har ofta märkt att många förnekar att somliga handlingar är förtryck. Men sådan förnekelse är okunnighet. Tyvärr kan det alternativt vara skenhelighet, förnekelse eller lögner. Det är gravt och allvarligt.


Exempel. Amorist-skylten i A4-format är förtryckt i S:ta Klara eller Clara "kyrka" i Stockholm år 2016. Amorist-skylten i A4-format får bäras i alla andra kyrkor i Stockholm

Det finns mycket värre förtryck än detta exempel visar. Men det visar en av mina nutida egna erfarenheter. Jag besöker många olika församlingar. Jag är även kristen, men kallar mig främst amorist. (Jo förresten; år 2014-2016 var det lögnaren (G) som besökte Adolf Fredriks församling. Han försökte angripa mig så fort jag berättade om amorism. Han var inte ens medlem i Adolf Fredriks församling. Anledningen att jag inte kallar vissa sekter för kristna är att de uppenbarligen inte har Sanningens ande, alltså inte Helig ande. (Länk förklarar för världen vad Sanningens ande är: Helig, ande; Sanningens ande. Jag har även upplevt att i moskén inte få bära ett vanligt 10 cm högt kristet kors runt halsen.) 

Nåväl, för ca 4:e gången av mina totalt 7 besök i Clara våren 2016 får inte an av mina shoppingvagnar inte tas in i Clara. Men jag får besöka Clara och alla församlingar. Deras motivering: jag har en skylt med amorism på min shoppingvagn. Men andra människor får ha väskor, shoppingvagnar och kläder med andra varumärken/ texter/ symboler som ibland är ännu större än A4. Felet är att Clara inte accepterar artig yttrandefrihet. 
Följande är mina privata åsikter. Amorister måste inte instämma i dem. Av här ovanstående exempel på förtryck så betonar jag återigen: Mera amorism (välvilja, kärlek, vetenskaplighet, artighet, yttrandefrihet) bör förkunnas! Jag vill inte att offentliga medel och bidrag ges till (orättfärdigt) förtryckande verksamheter och (orättfärdigt) förtryckande föreningar, partier och religioner. Se även artikeln som förklarar hur många massmedia-företag, t.ex. ett TV-företag är partiskt (och förtryckande), länk: Medieutredningen.


Besläktade artiklar, länkar

A) Denna artikel är mina privata åsikter. Man måste inte instämma i dem: Nuförtiden favoriseras s.k. demokratiska och "demokratiska" föreningar i Sverige. De kan få bidrag av våra offentliga medel. Jag menar istället att andra principer bör användas för att bedöma vilka som ska få offentliga bidrag. Ty annars kommer orättfärdigt förtryckande organisationer att fortsätta att få bidrag: Amoristcertifikat.

B) Amorism är inte politik. Därför är Amoristerna, kyrkan för amorism noga med att skilja på privata idéer och amorism (läran): Amorism, nytt hopp för mänskligheten.

C) Kyrka betyder egentligen: Kyrka.

D) Alla människor är humana och mer eller mindre snälla. Men jag tror att amorism är viktigare än s.k. humanism. Humanism.

E) Välvilja och kärlek, åtminstone amorism är viktigare än snällhet och artighet. Artighet är en dygd i amorism, men amorism (total välvilja) är viktigare, nämligen den viktigaste av amorismens (lärans) dygder. Snällhet. Boken amorism förklarar vad artighet, snällhet m.fl. begrepp är.

F) Att helt undvika konflikter är tyvärr omöjligt. Amorism är excellent för att förklara olika sorters konflikter: Konflikt.

G) Illusioner är tyvärr vanliga. Begreppet illusion förklaras: Illusion.

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken och helst köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amorism.

Länkar: Dessa länkar förklarar mera om amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.