Etymology of "amorism" and "allkärlek"

Bättrad den 16-08-05 kl. 10:34. Denna artikel publicerades första gången den 2016-08-04 kl. 11:17. WWW.AMORISM.CC


Image of British flag and amorism
Article written in English
I wish to explain the meaning of some words, (but I'm not a professional etymologist). 


"Universal love", "allkärlek" and "omnibenevolence" are the same concepts, but they have inaccurate meaning, namely too many meanings. Therefore the word amorism has got a new meaning since the year 2012.
Bild på definition av allkärlek
Boken Amorism

Allkärlek är ett svenskt ord. Ordet är kanske en översättning av danskans alkærlighed, alkiærlighed eller alkjærlighed. Alkiærlighed publiceras t.ex. år 1803 i dikten "Den hellige Therese" av A.W. Schack von Staffeldt. Skribenten Martinus skriver alkærlighed i sin bok "Livets Bog" vid mitten av 1900-talet.) Oavsett begreppets ursprung så beskrivs allkärlek i boken Amorism2. Allkärlek är kärlek till alla. Boken förklarar även många andra ord för kärlek, även grekiska och latinska. På engelska heter allkärlek universal love. Boken förklarar att amorism är en sorts allkärlek. Men boken förklarar även att amorism betyder total allkärlek......

Amorism betonar nämligen total välvilja (kärlek), alltså allkärlek utan avund och orättfärdig missunnsamhet. Jag, amorism och trosbekännelsen menar att kärlek förstås bättre om man först förstår att essensen i all äkta kärlek är välvilja och att kärlek även betyder förverkligad välvilja. Amorism hävdar, till skillnad från Martinus och andra skribenter, att själviskhet/egoism inte måste vara problem. Ty viss själviskhet/egoism är nödvändig. Boken Amorism förklarar varför. Både boken och trosbekännelsen1 förklarar även att det viktigaste i all äkta kärlek är välvilja, amorism är alltså total välvilja till alla. Dessutom att: gillande är härligt, men inte nödvändigt för äkta kärlek. Kärlek måste inte innebära sex. Kärlek kan innebära gränser.

Boken Amorism sammanfattas i en trosbekännelse. Trosbekännelsen förklarar även hur amorism förklarar flera andra viktiga ords betydelser. Det är mångårigt och intensivt filosofiskt arbete bakom boken Amorism. Många idéer och förklaringar är nya och unika i en unik kombination, som visar likheter respektive skillnader mellan olika ord/begrepp. Köp boken och stöd gärna arbetet genom ekonomiska gåvor. Ny ännu bättre utgåva kommer när 30 000 kr insamlats. Ju mera gåvor desto bättre blir tryck och annat. Se referens2 om hur du beställer boken.

Ytterligare läsning om liknande ämnen

Språk och filosofi är viktigt. 
Sådant kan kräva skicklighet 
samt träning, arbete och tid. 
Det har tagit 250 år för
Svenska Akademien att 
förtydliga och förklara svenska 
språket. Arbetet pågår alltjämt. 
F.ö. boken Amorism har krävt 
många års arbete. Ty den 
förklarar många viktiga ord för 
världen och akademierna. (Ny) 
filosofi t.ex. amorism behövs 
ibland för att förklara ords
verkliga betydelser.
§ Läs gärna även om att amorism har bättre förklaringar av viktiga begrepp än många andra lärare och källor. Många tror sig förstå tillräckligt. Men det är tyvärr ofta fel. Många som man frågar kan nämligen inte förklara vad vissa begrepp betyder. De kan inte ge enkel och tillräcklig förklaring. Kärlek m.fl. har visat sig vara svåra begrepp. Om man sedan berättar om hur amorism förklarar så säger många, men det där är ju självklart. Men det är alltså egentligen inte självklart. Jag har inte hittat någon annan bok än amorism, som förklarar tillräckligt bra: Amorism educates. Därför har samfundet Amoristerna grundats och därför har boken Amorism skrivits.

§ Läs gärna även om Svenska Akademiens arbete: Svenska Akademien. Varning, amorism och allkärlek finns inte med i Svenska Akademines Ordbok. Dessa två begrepp saknas även i andra ordböcker. Men amorism bör nämnas, ty det är ett mycket viktigt begrepp som kan hjälpa många.

Amorism betyder sedan år 2012: 1. Total välvilja, 2. Läran om total välvilja. Se referens 1 och 2. Förut betydde det endast någon sorts kärlek (främst gillande/erotisk). Mycket har skrivits om kärlek. Begreppet kärlek var inte tillräckligt utvecklat före det att amorism kom år 2012. Amorism betonar t.ex. att det finns tre olika sorters kärlek och att välvilja är det viktigaste i all äkta kärlek. Amorism är mig veterligen den första/främsta skriften som förklarar sådant. Kanske har amorism även de första skrifterna som förklara att det finns tre olika sorters välvilja (kärlek), nämligen: 1. Amorism, 2. gruppegoism, 3. Egoism. (Även andra indelningar och ord förklaras i boken, men boken förklarar att de inte är lika viktiga och att de beskriver sådant som kallas kärlek, men inte alltid är äkta kärlek.) Amorism har troligen den första och bästa förklaringen av skillnaden mellan välvilja och annan kärlek. Se referenserna!


Länkar till förklaringar och relaterade ämnen på www.amorism.cc


§ Dygder
§ Egoism
§ Kärlek
§ Total välviljaNedan finns andra viktiga länkar


Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här förklaras amorism (Ver. 170526)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord visas. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofierMånga tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik.
 5. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas: Illusioner.
 6. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 7. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 8. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 9. English article on amorism: Definition of amorism
 10. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 11. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen, och alla avancerade ord i trosbekännelsen. Trosbekännelsen är kompakt. Det kan vara bra att ha boken för att bättre förstå trosbekännelsens ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.)
 12. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.