Rapport om Amoristmöten våren år 2014

www.amorism.cc                                                     Bättrad den 14-04-19 kl. 14:25.

§ Föredrag, samtal och fest på långfredag den 14-04-19 DSC00242.JPG biskop Fredrik Vesterberg röd kaftan bron Riksdagshuset  med amorismMötet var gratis, som vanligt. Men vi behöver pengar och tar tacksamt emot bidrag. Vi var i en fin, trevlig lokal. Mötets anda beaktade långfredagens och stilla veckans allvar trots att vi festade. Jag höll ett djupt föredrag och vi alla deltagare samtalade om stilla veckan, påsken och dess teman och amorism och vetenskap och nutida ämnen. Mat och dryck kostade pengar. Mötet började kl. 18. Jag undervisade och visade unikt bildspel om filosofi, psykologi, politik, Bibeln, Kristus, påskens bakgrund, amorism m.m. Föredrag var avsett att vara ca 30 minuter.

Men eftersom jag tillät frågor och samtal (och fest) under mötet så höll föredrags-samtalet på i 2 timmar. Jag gav trovärdiga svar på frågor om helig ande, hjälparen, Gud, tro och sanningens ande. Det kunde jag göra tack vare amorismen. Jag har aldrig hört någon annan präst, lära, ateist, vetenskapsman, biskop, filosof, pastor, psykolog eller annan människa eller bok svara lika trovärdigt på sådant (men jag har hört många ofullständiga eller icke trovärdiga uttalanden). Med “trovärdig” menar jag att varje här nämnt begrepp besvarades utan att hänvisa till övernaturlighet eller svårligen påvisbara företeelser. Enkla, logiska svar gavs och deltagarna verkade förstå. Jag tror att amorism behövs för att ge tillräckligt trovärdiga och omfattande svar på viktiga ämnen och begrepp.

Ett annat tema var de tre olika personlighetstyperna som beskrivs i amoristiska paradigmet.

Många utarbetade och omsorgsfullt utvalda (och förhoppningsvis pedagogiska) bilder visades. Åtminstone så uppskattades föredraget mycket av alla deltagare. Jag åstundar att kunna hålla minst lika bra eller bättre föredrag igen. Efteråt fortsatte några av oss på annat ställe. Mötet var förstås i amoristisk anda. Vilket är unikt, eller åtminstone viktigt. Äkta amorister gillar nämligen kärlek, sanning, förlåtelse, yttrandefrihet och vetenskap etc., se trosbekännelsen nedan. Vi söker lokal för flera aktiviteter. Obs, kan vi vara hemma hos dig eller har du tips på lokal som vi kan vara i?

 

2014-03-09 12.24.00 (1) krokus blå med amorism text.pngDen 14-03-20. Lyckat möte hos vännen E i Skarpnäck. Fredrik visade bildspel och informerade om amorism®. Bjöd även in till övriga aktiviteter, bland annat om vårt seminarium om mänskliga rättigheter den 14-04-11, Waldemarsudde den 14-03-22 och Amoristisk poesi på Världspoesidagen den 14-03-21.

 

DSC01106.JPG Amoristerna möte den 140307Den 14-03-07 Uppdaterad trosbekännelse presenterades. Den upplevdes som en förbättring. Ett tal om amorism hölls. Deltagarna uppskattade mötet. Tyvärr hann vi inte slutföra Bibelsamtalet p.g.a. att lokalen stängde. Bilden visar några av deltagarna. Vi fortsatte att tala om amorism på ett annat ställe. Amoristerna behöver pengar och lokal att vara i.

Detta presenterades: Trosbekännelsen fr.o.m. den 14-03-05

Amorismens grund och heliga vision är att vänner och alla önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka.

Vi tror att amorism är heligare än egoism och gruppegoism. Även om visionen inte uppnås så kan det vara viktigt att upplysa med den och amorism. Vår gud är verkligheten. Kristus kan vara god förebild.

Kärlek innebär välvilja. Kärlek kan innebära arbete, uppoffring, gränser och krav. Yttrandefrihet, vetenskap, makt och annat kan vara viktigt och rättfärdigt. Ju mera något främjar visionen desto mera rättfärdigt är det. Oärlighet och motverkan av visionen är synd. Man måste inte göra något för att vara amorist. Amorister gillar eller sprider gärna amorism.

 

Den 14-02-21. Årets första amorist-möte var hos herr O. Ekonomiska skäl och svårighet att få lokal är orsaken till att flera amorist-möten inte har hållits. Stor tid upptogs av att jag försökte att fixa en gammal dator före mötet. Men vi har haft andra möten under vårterminen 2014. Vi hade inte nattvard och Bibelsamtal eftersom det inte efterfrågades. Vi talade om kultur, religion, politik, ekonomi och annat. Jag förklarade om amorism.

 

Länkar

Vi behöver dina gåvor, ekonomi: http://www.amorism.cc/2013/03/ekonomi.html

 

Vänliga hälsningar till alla från biskop Fredrik och Amoristerna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.