Narcissism och narcissistiska tendenser

       Bättrad den 16-10-12 Länkar. Artikeln publicerades första gången här i februari år 2014 på www.amorism.cc.                                  
Vill du veta vad amorism är, se länkar nederst i artikeln.
Dessa teorier om narcissism är mina privata teorier. Det ingår inte i amorism. 
Artikeln avses att utvecklas. Artikeln är inte färdig
Välkomna, alla kan vara amorister. Amoristiska visionen gäller även narcissister.

Min definition av narcissism 
Det finns ingen total enighet om begreppet narcissism. Det finns ingen tydlig gräns mellan narcissister och icke-narcissister. Människor som föraktar sig själva totalt är säkerligen inte narcissister. Somliga narcissister är så extrema (någon procent av befolkningen?) att de kan få diagnosen narcissism. Men många människor har narcissistiska tendenser. Narcissism är att attraheras av sig själv överdrivet mycket, överdriven självbeundran. Därför har narcissister mindre intresse och engagemang för andras egenskaper och godhet. Narcissism kan t.o.m. innebära ointresse eller motvilja att se andras godhet. Egenkärlek och självcentrering är inte narcissism om det är rättfärdigt. Narcissism är ett problem, ett handikapp, orättfärdighet, brott mot amoristiska dygder som artighet, sanning, ödmjukhet och vetenskaplighet. Avsikten med artikeln är att visa att jag inte tror att narcissism måste vara samma som psykopati, elakhet och synd. (Vilket i många fall kan vara ännu värre än narcissism.) Jag tror att det finns många felaktiga teorier och böcker om narcissism som blandar ihop narcissism med sådant. Det finns grava och negativa kombinationer av narcissism och orättfärdighet. Artikeln förklarar att man inte bör röra ihop olika handikapp. Se trosbekännelsen så förstår ni även vad jag menar med orättfärdighet respektive synd. Läs mera, öppna denna artikel. Nederst i denna artikel finns länkar till trosbekännelsen och annat....

Många människor är orättfärdiga, även de flesta narcissister. (Orättfärdighet är det främsta problemet för mänskligheten. Narcissism är ett annat problem som försvårar ytterligare.) Dessutom, alla narcissister är inte psykopater. Jag menar att somliga felaktigt tror att egoism är narcissism. Jag menar att egoism är mycket vanligt. Men narcissism är ganska ovanligt. Länk till artikel som förklarar begreppen psykopati, semi-psykopati och mina “diagnoser” finns nederst i denna artikel. Och länk till artikel om amorism.    

Olika varianter

Jag menar att det finns olika varianter av narcissism. En kan vara att man värderar sig själv högre än andra p.g.a. övermod (dålig självkännedom, alltför gott självförtroende). Det kan i vissa fall vara en orsak till hänsynslös egoism. Detta är en svaghet. Detta är ungefär den varianten av narcissism som beskrivs i grekisk mytologi. Jag kallar den för klassisk narcissism. 

Rädda narcissister kan se andra människors godhet som hot. Rädsla kan förvärra narcissism. Rädsla kan orsaka strider: inre (mentala) och yttre strider (revir-hävdande).

Mera om definitioner

Narcissism är en sorts egoism. Men det är också en otydlig definition. Narcissism är en sorts övermod.

Ointresse eller blyghet för människor måste inte innebära narcissism. Ointresse för andra människor är en annan sorts egoism. Det kan även vara trötthet eller annan mental svaghet.
Somliga menar att många människor, kanske hälften av mänskligheten är narcissister eller har narcissistiska tendenser. Narcissism är egentligen en personlighetstyp. Till nu år 2014 när denna artikel har startats så använder somliga “diagnosen” som kallas narcissistisk personlighetsstörning. Den är så allvarlig att endast få (1 – 4 % ?) av befolkningen sägs ha den. Men jag menar att många andra har narcissistiska tendenser (jag föreslår att man kan kalla dem semi-narcissister).

Många narcissister är mera benägna än icke narcissister att bli irriterade om man avbryter dem när de t.ex. talar själva eller framträder. Det är aldrig artigt att avbryta, men somliga har ett väldigt stort ego och klarar inte av att lyssna på andra. Somliga narcissister kan dock lyssna på andra av inställsamhet.
Många människor och många narcissister är inte medvetna om att de själva är narcissister. Jag tror att det är bra om narcissister och hela mänskligheten blir medveten om narcissism.

Jag menar att det finns två olika sorters narcissister: 1 de socialt aktiva (somliga av dem kan t.o.m. kräva eller manipulera till sig beundran/vänner), 2. de som isolerar sig (de är besvikna på att inte få beundran). Det finns en hel skala av typer mellan dessa två extremfall. Ett kännetecken på narcissism kan vara ångest, att ångest utlöses av brist på bekräftelse, när de inte får sin (förvridna) självbild bekräftad så tenderar de antingen att bli: 1. deprimerade, eller 2. utåtagerande, stökiga eller t.o.m. bråkiga.

Många vill få beröm, bli beundrade och ha vänner. Sådant måste inte vara narcissism. Men felet är om sådant är överdrivet, de vill inte lyssna på  andra. Jag tror att många narcissister kan blir arga eller ledsna av kritik. Åtminstone så reagerar de irrationellt på kritik. Att bli arg eller ledsen för elak kritik är sunt. Men att bli arg eller ledsen för vänlig och sund kritik (även om den är hård) är inte sunt.

Jag tror, med stöd av amorism som grund, inte att  stolthet över egna bedrifter och egenskaper måste vara narcissism. Falsk blygsamhet kan vara dåligt. Somliga vågar inte säga att de tror att de själva har gjort något bra. Den s.k. Jantelagen innebär att ingen ska tro att den är bra; jag tror att Jantelagen i många fall kan vara skadlig. Jag tror inte heller att sund egoism eller sund självcentrering är narcissism.

Somliga diagnoser verkar kunna förleda till att människor med (befogat) gott självförtroende eller stolthet över egna bedrifter diagnosticeras som narcissister. Jag menar att sådana diagnoser kan vara allvarligt felaktiga. Därför skriver jag detta avsnitt om narcissism. En vän har sagt att många människor är narcissister eller har narcissistiska tendenser. Men jag tror att ordet narcissism inte bör överanvändas. Jag tror att det är bättre med begreppet hänsynslös egoism eller o-amoristisk egoism. Begreppet o-amoristisk egoism är bäst eftersom den även nämner ordet amorism, vilket avslöjar problemet/svagheten som orsakar hänsynslös egoism. Jag tror att det är mycket viktiga att undervisa mänskligheten med den amoristiska trosbekännelsen. Det kan även mildra problem som orsakas av narcissism.

Värde

Jag tror att klassisk narcissism handlar om dålig självkänsla, alltså dålig självkännedom, i form av alltför högt självförtroende. Narcissister värderar sig själv alltför högt eller att tror att de är bättre än vad de verkligen är. Man bör även komma ihåg att orättfärdiga är extra benägna att ha uppvärdera sig själva och att nedvärdera andra. (Eller att uppvärdera andra, fjäsk, inställsamhet eller manipulation, när de tror sig tjäna på det och de samtidigt är o-amoristiska.) Men att avgöra sådant, alltså att avgöra någons/någots verkliga värde är inte lätt, i synnerhet inte om det ska vara objektivt. Det handlar nämligen om ämnet värdeteori och annat. Men denna artikel handlar inte om sådant.

Jag tror att narcissism och narcissistiska tendenser kan framkallas genom okunskap, lögner och rädsla. Kanske är det genetiskt? Eller det kan vara någon utvecklingsstörning? Även kultur och vissa psykologiska program som handlar om att öka självförtroende genom att säga att till någon (en klient) är bra eller få klienten att säga “jag är bra”? Men jag vet inte. Kanske kan kärlekslöshet/förtryck eller ensamhet göra att somliga utvecklar narcissism? Kanske kan överdrivet beröm göra att narcissism utvecklas hos somliga människor?

Man måste inte vara gränslös och kravlös för att vara amorist och frisk (icke-narcissist), ty ingen har tid och möjlighet att umgås med alla och det är kanske inte optimalt att umgås med alla. Och gränser kan behövas. Det är istället människors verklighetsuppfattning och önskningar som avgör om de är mentalt friska eller inte. Människors önskningar syns ofta på deras uppförande och gärningar.
Jag tror att somliga orättfärdiga är narcissister.

Referenser (Ver. 161212)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse.
2. Boken Amorism förklaringar över 100 viktiga ord. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl.. Före amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. 
Främsta hindret för din och världens bästa utveckling är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror, otillräcklig utbildning och alltför många illusioner. Många tror sig förstå tillräckligt, men det är alltför ofta fel. (Många tror t.ex. att amorism är omöjligt.) Men amorism förklarar hur amorism (välviljan och lyckan) är möjligt. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är inte svårare än många otillräckliga idéer. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas tillräckligt och bättre. Amorism är en ny lära, ett nytt paradigm. Amorism bygger på att total välvilja och total lycka är möjligt. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. Amorism (och andra goda och nya idéer) finns för att förbättra för dig och alla så mycket som möjligt. Läs mera om boken, länk: Boken Amorism. Där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 170203)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 7. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 8. English article on amorism: Definition of amorism
 9. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 10. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 11. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 12. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 13. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 14. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 15. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 16. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 17. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 18. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 19. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar det istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!


Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

2 kommentarer:

 1. som dotter till en narcissistisk mor och sen ett liv med en narcissistisk man i åtta år så har jag ju en del erfarenhet av narcissister och kan väl säga att denna texten är ganska rörig ocg tagen ur luften.Är du intresserad av narcissism så läs om alla de sidor som finns på nätet och låna även hem böcker. Att leva med en narcissistisk person är för det mesta väldigt allvarligt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack för din kommentar! Ja, artikeln var rörig. Jag har förbättrat den den 16-01-07. Obs., jag lägger inte så mycket tid på artikeln eftersom den inte handlar om amorism. Narcissism är ett problem, ett handikapp. Avsikten med artikeln är att visa att jag inte tror att narcissism måste vara samma som psykopati, elakhet och synd. (Vilket i många fall kan vara ännu värre än narcissism.) Jag tror att det finns många felaktiga teorier och böcker om narcissism som blandar ihop narcissism med sådant.

   Radera

Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir dina kommentarer bättre och du kan spara dem.