Mina idéer för förbättring av världen


Bättrad den 16-11-14; 13-12-16 Föreningslagen; 13-10-03 ämbetsmannaansvar; 13-09-02 Trosbekännelse; 13-08-16 väktare etc.
DSC08113 Fredrik Vesterberg går på lina. Med AmorismAmorism är en liberal, kravlös ideologi. Denna artikel beskriver inte amorism, även om amorism nämns här. Detta är mina privata idéer. Man behöver inte hålla med om dem för att vara amorist. För att se vad amorism är och möta oss, se länkar nederst i artikeln.

Inledning

 Trosbekännelse (Från och med den 13-09-02)

Amorismens grundläggande och heliga vision är att vänner och alla andra önskar kärlek, sanning och förlåtelse så att alla får fullkomlig lycka. Även om visionen inte uppnås så kan det vara bra att upplysa med den.
Kärlek och medkänsla måste inte vara mesig, flummig, laglös, gränslös eller kravlös. Vetenskap och yttrandefrihet kan vara gott, åtminstone om det används amoristiskt. Vår gud är verkligheten. Kristus kan vara en god förebild.
Det räcker att gilla detta för att vara amorist. Man måste ej vara perfekt, ej göra något.

En längre och tydligare trosbekännelse finns i avsnittet Länkar nederst i artikeln....


  Politik

Varje gång du röstar på något politiskt parti så innebär det tvång för någon. T.o.m. att rösta på ett totalt liberalt parti, som vill avskaffa alla tvång, så innebär det tvång för många, åtminstone för dem som vill ha polis, trafikregler, välfärd etc. Varje politiskt parti har ett eller flera krav t.ex. om trafik, miljö, ekonomi, utbildning, sjukvård m.m. Varje krav utförs genom lagar. Lagarna realiseras genom tvång. De som inte lyder straffas. Många är inte medvetna om att röstning ofta handlar om sådant, alltså om att tvinga människor.

Skolväsendet i Sverige och många länder är tvång för de flesta barn. Det kallas skolplikt. I skolplikten/skoltvånget ingår att man måste gå i skolan. I skolan ska alla elever informeras om språk, matematik och naturkunskaper.

I Sverige finns även den s.k. föreningslagen. För att få ekonomiska bidrag så måste föreningen ha demokratisk styrelse och annat. Men jag ger publicerar här förslag som jag tror är viktigare.

 

Erbjud viktiga ämnen för eftertanke. Och samtal för dem som vill

Animerad-jordglob-Amoristerna-F-Vesterberg1--3--0-(1)En betydande effekt av skola, massmedia och ledare är att de erbjuder samtalsämnen. Dessa ämnen tror jag är de viktigaste av alla, men de får tyvärr alltför lite utrymme. (Det beror på x och okunskap.)

1. Jag har sett att kärlek är ett försummat ämne. Man talar i skolor och massmedia hellre om alla har lika värde, demokrati, yttrandefrihet, rättvisa. (Många har dessutom lurats att tro att kärlek endast eller främst är erotik.)
2. Jag tror att sanning är ett försummat ämne. Man matar elever med kunskaper, och massmedier propagerar och förmedlar fakta, men ofta glöms sanning.
3. Jag tror att förlåtelse är viktigt. Ty utan förlåtelse så kan oresonliga, kärlekslösa, icke optimala krav ställas (som i krig eller hänsynslösa egoister, kriminella, dåliga väktare, dåliga straffväsen etc. kan ställa). För att möjliggöra samarbete och att alla ska kunna delta behövs förlåtelse.
4. Jag tror att lycka till alla är viktigare än att allt värderas lika.
5. Jag tror att människor och mänskligheten behöver en kravlös vision så att de kan tala om nämnda punkter. Ödmjukhet kan alltså vara viktigt.

Jag har sammanfattat ovanstående viktiga ämnen i amorismens trosbekännelse.


Prova och se om detta förbättrar

DSC07680-Latin-Ardeidae.-Skansen.-Foto-och-animering-av-Fredrik-VesterbergJag tror att Sverige och världen skulle bli bättre om man på något sätt fick människor att höra amoristiska trosbekännelsen. Eller kanske krävde, eller t.o.m. tvingade dem att höra trosbekännelsen, med tvång menar jag sådana metoder som man använder i skolor och på arbetsplatser. Alltså med viss barmhärtighet och reson. Nu tvingas människor att lära sig språk, matematik och naturkunskaper. På arbetsplatser krävs visst uppförande. Men jag tror att om något ska krävas så är det att känna till amoristiska trosbekännelsen. Då tror jag att övriga krav skulle kunna minskas. Det skulle vara intressant att se hur Sverige blev om man i en vecka eller en månad krävde/tvingade t.ex. elever, företag, väktare, straffväsen eller någon annan grupp att höra trosbekännelsen 1 gång per dag. Det tar ca 3 minuter. I skolan skulle man eventuellt minska kravet/tvånget på matte, språk och naturkunskaper med 1 minut vardera.
Man skulle även kunna pröva det i en hel mandatperiod, alltså fyra år. Men jag är försiktig, så jag vill pröva först. Jag tror att eleverna skulle arbeta bättre och att mobbning och bråk skulle minska. Det skulle göra att eleverna fick alternativ till egoistiska och gruppegoistiska idéer.

Amoristiska trosbekännelsen innehåller mycket viktiga ord som är avgörande för liv, död och livskvalité. Jag tror inte att andra trosbekännelser och bönen Fader vår är lika effektiva och viktiga.


Föreningslagen

DSC03359.JPG Orm boa. Med bättrad text och amorismJag tror att Sverige och mänskligheten skulle gynnas om föreningar som läser amoristiska trosbekännelsen får extra ekonomiskt bidrag. Man skulle kunna prova detta en tid för att se om det blev bättre. Många föreningar är oärliga. Somliga föreningar hotar demokrati och uppriktighet eftersom de försöker inskränka medlemmars yttrandefrihet t.o.m. på fritid, de hotar medlemmar “du blir utesluten om du talar om …”. De hindrar att medlemmar talar om intressen och politik på fritiden. Det är antidemokratiskt. Det är allvarligt. Men det är inte temat för denna artikel. Jag tror att om flera föreningar blir amoristiska så skulle samhället bli bättre och mera demokratiskt.

 

Arbetsplatser

Man skulle kunna prova det på arbetsplatser. Eventuellt skulle skattelättnad eller bidrag kunna ges till företag som läser trosbekännelsen. Jag tror att arbetsmiljöer skulle kunna förbättras. Ofta är chefer delaktiga i att mobbning och intriger tillåts. Men man skulle kunna motverka mobbning och oärlig konkurrens. Läsningen skulle föra upp viktiga ämnen på dagordningen. Jag tror att läsningen skulle främja kompetens, ärlighet och samarbete istället för egoism, gruppegoism och oärlighet. Värt att prova!

 

Kyrkan

DSC02524 (1) Krucifix bättrat beskuret med amorismKyrkan ska vara helig, alltså ha amoristisk god förkunnelse m.m. Kyrkan ska även vara samlingsplats för de goda. Kyrkan ska ha goda ledare. Men det är inte säkert att de som främst vill ha trevliga mötesplatser gillar sådana ledare. Det är bra att ha trevligt! Men tyvärr möts många främst för att ha trevligt, dricka kaffe, äta i fina lokaler, och möta trevliga vänner. Men kyrkans främsta uppgiften är mission! Många glömmer det.
Ett tecken på misslyckade kyrkor är att de så gott som enbart når “trevliga”, mjuka människor, pensionärer eller knäckta människor. Jesus satsade inte enbart på sådana! Han umgicks även med jobbiga människor. Han nådde därmed även ut med sitt budskap till jobbiga människor. Men det gör inte många “kyrkor”. Felet med dem är att det kommer alltför få jobbiga människor dit. De jobbiga nås därför inte av budskapet. I många fall är det de jobbiga som behöver budskapet mest. Dessutom är många jobbiga människor inte så väldigt jobbiga som många intoleranta säger. Många är skenheligt liberala och toleranta. Man borde kalla dem låtsas-liberaler och låtsas-toleranta. Jesus hade trevligt också, men inte enbart trevligt. Den som enbart vill ha trevligt eller lugnt får möta mig separat. I amoristiska kyrkan råder amoristiska trosbekännelsen. Och deltagarna har yttrandefrihet. De måste inte hålla med om den. Endast om någon missköter sig så kan den bli utestängd. Men när vi är hemma hos någon så kan det hända att alla inte släpps in. Men egentligen är målet att nå ut med Helig Ande till alla.
De föreningar, klubbar, religioner, kyrkor som inte använder amoristiska trosbekännelsen tror jag inte är tillräckligt heliga, åtminstone inte för mig och äkta amorister. Jag har erfarenhet av olika religioner och kyrkor. Men de sysslar alltför ofta med egoistisk eller grupp-egoistisk frälsning, ibland högljutt. Men oärlighet/orättvisa framträder när man granskar dem mera noggrant. Anledningen är att de inte bygger på amorism och kompetens. De bygger möjligen på kompetens, men inte på amorism. Avsaknaden av amorism är problemet. Men det förstår inte x-människor.
DSC07234 VITA KÖRSBÄRSBLOMMOR MED AMORISMAmoristerna, kyrkan för amorism bygger på amorism. Därför är denna kyrka heligast för mig, även om vi inte är så många och har oerhört lite materiella resurser. Vi har inte ens en fast lokal. Att hyra lokal kan kosta hundratals kronor per möte. Det gör att vi ofta är utomhus. Vi är som i början av Jesu förkunnelse. Obs, vi tror på ödmjukhet, men inte på Jante-lagen.

Ämbetsmannaansvar kan vara viktigt

DSC09700 Den Nya Välfärden tidning. Med amorismDetta är mina privata åsikter. Amorister måste inte hålla med om dem. Artikeln handlar om att återinföra det s.k. ämbetsmannaansvaret. Det gör att människor blir mera lika inför lagen. Och att godhet kan belönas och att inkompetens, oärlighet och orättfärdighet kan motverkas bättre. De som har löner och högre löner bör alltså kunna hållas ansvariga. Personer som har s.k. “våldsmonopol” t.ex. väktare och poliser bör kunna hållas mera ansvariga. Om ämbetsmannaansvar återinförs så bör nämnda yrken inräknas.

 

Global utmaning

Jag tror att egoism och gruppegoism är stora utmaningar. Jag tror även att miljöfrågor och globala problem skulle kunna lösas bättre. Men då måste alla stater prova och införa detta. Jag tror att amorism är världens bästa filosofi, religion (och guds-relation) som finns.

 

Referenser (Ver. 16-09-20)

1. Amoristernas trosbekännelse ger kort förklaring: Trosbekännelse
2. Boken Amorism innehåller trosbekännelse och tydliggörande (längre) förklaringar av över 100 viktiga ord som allmänheten använder dagligen. Alla avancerade ord i trosbekännelsen förklaras. T.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, rättfärdighet, ondska, orättfärdighet, synd m.fl. Boken har många unika och viktiga förklaringar. Boken förklara samband, likheter och skillnader mellan olika ord/begrepp. Läs mera om boken: Boken Amorism; via länken kan man även köpa boken. 
Utgåva 1 publicerades år 2016.

Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. (Ver. 161002)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Stöd och ekonomi: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Boken Amorism: Boken Amorism. Amorism är en enhet av viktiga förklaringar av viktiga begrepp. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och eventuella samband mellan begreppen avslöjas och förklaras. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Felaktiga förklaringar avslöjas. Amorism är ett nytt paradigm (förklaring av ordet paradigm: Paradigm).
 4. Försvar för amorism, alltså apologetik. Artikeln är full av länkar till artiklar som visar (amoristiska) förklaringar av viktiga ord/begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill förstå det viktigaste om amorism: Apologetik 
 5. Amoristerna på internet. Artikeln visar de ställen på internet som är officiella. Amoristerna finns inte på andra ställen på www: Amoristerna finns endast här
 6. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 7. English article on amorism: Definition of amorism
 8. English article on the words love, amor and caritas: Definition of Amor, love, caritas
 9. Trosbekännelse sammanfattar amorism: Trosbekännelse. (Boken Amorism förklarar trosbekännelsen.)
 10. Lång artikel om amorism: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 11. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra: Läs på mobiltelefon
 12. Vetenskap är beroende av omgivande politik och kultur. Otacksamhet, avund är ingen bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppet religion egentligen betyder: Vetenskap och religion
 13. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 14. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Parti för amorism
 15. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 16. Orättfärdighet: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 17. Yttrandefrihet: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 18. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av spektakel, egoism och gruppegoism. Sanning och amorism (total välvilja, rättfärdig kärlek): Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.