Amoristisk samtalsmetod

Bättrad den 18-04-05.

DSC05835.JPG .JPG Bibel med Fredrik Vesterberg biskop Amoristerna symbol och svart skjorta 2 3  text och amorismDenna artikel avses att repareras. Ty den bör bättras i vissa avsnitt. Den kanske kommer att skrivas om när jag har tid.

Amoristerna finns för att andra grupper, partier, religioner, massmedier och kyrkor inte är tillräckligt bra på yttrandefrihet, samtal och artighet. 

Inledning

Artikeln handlar om samtal + yttrandefrihet, om amoristisk samtalsmetod; om varför jag tror att Amoristerna är bäst. Mina erfarenheter. Beträffande yttrandefrihet skiljer jag på 1. mycket yttrandefrihet och 2. bra yttrandefrihet (d.v.s. färre/inga tabun och mera artighet). 
Många menar att när de själva och deras vänner får tala så tycker de själva att det är mycket och bra yttrandefrihet. Jag och amorism menar snarare att bra yttrandefrihet är när alla får tala och där man försöker hålla sig till sanningsenlig, artig och välvillig yttrandefrihet. Kritik är tillåten. Men förtal gillas inte. Man får gilla vad man vill.

Amoristiska samtal bygger på 1. yttrandefrihet, 2. artighet, 3. saklighet, 4. amorism, välviljan, 5. rättvisa, 6. ordförandeskap. Samtalen bygger inte på snällism (orättfärdig konflikträdsla) och politisk "korrekthet"

Amorism och helhjärtade amorister helgar (alltså tror på, gillar och prioriterar) total/fullkomlig lycka till alla, oavsett om man är ond eller god. Men andra helgar inte amorism, alltså total lycka till alla. Det finns olika orsaker till att olika människor har olika sorters välvilja/kärlek.
Jag har märkt att autister har svårt att reglera sin kommunikation. I samhället möter man t.ex. (ADHD, Asperger, hög-fungerande). Det är ett av de främsta kännetecknet för sådana “diagnoser”. (Somliga av dem är tysta. Andra talar alltför mycket. Somliga föredrar avskildhet. Andra är sociala eller alltför sociala.) Många normala människor verkar ha liknande problem. T.ex. trots att de själva talar mycket eller mest i någon grupp så inser de själva inte det. De anklagar ofta andra att tala alltför mycket, de anklagar andra för osaklighet, de blir arga etc. för sakliga och goda motargument, somliga blir mera arga ju godare och sakligare motargumenten är. De blir ångestfyllda av andras idéer (i synnerhet kritik), kommer med villfarelser och lögner etc., intrigerar i grupper, vill hindra somliga att tala trots att det är deras tur att tala. De säger att yttrandefrihet råder även när yttrandefriheten är alltför begränsad. De bryter mot rättvisa och ordningsregler. De uppträder så även om de själva eller deras kumpaner talar mest och är mest osakliga. Därför har jag med en klocka och mäter alla talares tid. Även inspelning av samtal är utmärkt bevis och kan vara ett sätt att få människor att inse hur de själva verkligen uppför sig. Jag informerar om inspelning innan. Men när det blir ordning så trivs många inte. Många är nämligen inte helhjärtat amoristiska. Många är orättfärdiga (alltså felaktigt eller alltför mycket egoistiskt eller gruppegoistiskt) intresserade av sin position i hierarkin, och att de själva har “rätt” eller rätt. De är mera intresserade av det än av fullkomlig ärlighet, sanning och allas yttrandefrihet.
Jag menar att x är en speciell sorts autism som innebär bristande välvilja till alla. Jag talar inte om traditionell autism, vilket endast någon procent av befolkningen har. Eller det verkar som att ännu flera, alltså flera procent har någon mild variant av det. Alla människor, i synnerhet x, kan ställa till stora problem. X-människor är mitt begrepp för psykopater och halvpsykopater.
DSC01451.JPG Plenisalen i riksdagshuset även kallad Kammaren med voteringstavla och amorismNåväl, oavsett det så behövs ordförande, amoristisk ordförande, alltså rättvis och ordföranden som följer denna metod. De bästa ordförandena är helhjärtade amorister, åtminstone om man vill ha vetenskaplighet och sakliga samtal och artighet. Den amoristiska metoden bygger inte på att alla alltid ska tala lika länge. Se punkterna nedan. 

 

DSC03138.JPG Simeon i templet. Rembrandt. Med amorismAllvarlig bakgrund. I denna artikel finns även de viktiga förslagen som kan hjälpa dig och mänskligheten och glädja! Bilden visar Simeon (Symeon) med Jesusbarnet (Lukas 2:25 – 35. Obs, jag avser inte att fjäska för någon o-amoristisk eller okristen religion med detta.)

Amoristerna, kyrkan för amorism och amoristiska samtal är unika! Ty där får du bevara, framföra och försvara din egen tro, åsikter och kunskaper! Du blir nämligen inte utesluten eller förtryckt, åtminstone inte på samtalen. Dessutom odlar amoristerna en anda av amoristisk (alltså fullkomlig) kärlek och sanning. Men hos alla andra politiska partier, ateismer, religioner och kyrkor, i de hundratals som jag har varit i och läst om så är det inte lika bra. (Många har upplevt sådant alltför många gånger.)

Pröva om någon är oärlig, skenhelig och förtryckare. Pröva deras samtal. Pröva om den/de endast har låtsas-samtal, låtsas-yttrandefrihet eller pseudovetenskap. Många förtryckare kännetecknas av att de inte ens har offentliga samtal. Pröva genom att framföra t.ex. amorism™ sakligt och artigt vid flera tillfällen, gärna vid närliggande tillfällen, helst vid fler än 10 tillfällen. Håll dig till samtalens tema. Var artig. Följ samtals-ordning. Lyd ordföranden. Om du ändå blir avbruten eller tystad så är det allvarligt. Varning, där finns förtryckare! Amoristerna, kyrkan för amorism är så fantastisk och unik att du får säga sådant vid varje amoristiskt samtal. Det intressanta är vad du får säga till allmänheten och offentligt inom olika samfund. Blir du avbruten av ordföranden, har församlingen o-amoristisk samtalsordning (oamoristiska regler för samtal). Tillåter ordföranden att andra deltagare avbryter eller är elaka/mobbar dig? Se nedan. Att viska något i enrum eller informera sammansvurna förtryckare där allmänheten inte kan delta bevisar inget. Detta handlar inte om sådan prövning.
 Du kommer troligen att upptäcka att många förtryckare ljuger, ty när de talar om yttrandefrihet och vetenskaplighet så ljuger de eller så är de inkompetenta eller felaktigt utbildade, åtminstone om yttrandefrihet och vetenskap. Många är tyvärr oärliga förtryckare, vilket kan vara ett kännetecken på x-människor och inkompetens. Obs, amorism varnar för försiktighet med sådana bedömningar. Amorism handlar inte om domar. Amorismen är god inspiration till annat, nämligen kärlek etc.
 Amoristiska samtal bygger på det som jag har drivit i min egen kampanj mellan år 2000 – 2012 med tusentals flygblad till ledare, kyrkor och allmänheten. En anledning till att jag har grundat Amoristerna, kyrkan för amorism är att andra organisationer/religioner inte har förverkligat målen. Orsaken är att de verkar vara styrda av oärliga ledare, x människor eller har fel ideologier och mål som grund. Tillräckligt många har inte amorism som grund. Vi bör upplysa mänskligheten med amorism, se vår trosbekännelse/grund i länk sist i artikeln.
  
 

Välkomna!

Fyra grunder för amoristiska samtal med förutbestämt tema t.ex. Bibelsamtal. Åtminstone sedan maj 2013

§ 1 av 4. Tolerans och yttrandefrihet råder hos Amoristerna mer än i något annat ordnat sammanhang som jag har upplevt. Man får berömma respektive kritisera eller t.o.m. förkasta idéer, personer, ideologier. (Men elakhet / förtal gillas inte. Sådant kan tystas av ordföranden.) V
§ 2 av 4. Amoristerna, kyrkan för amorism är bättre än de flesta på att hålla sig till samtalets tema. Samtalen är mera rättvisa: talarlista används noggrant, ordföranden och ordförandens vänner gynnas inte framför andra. I goda samtal, alltså i amoristiska samtal får deltagare tala även om det som inte är huvudtemat. Alla som vill delta, även de som inte håller sig till temat får tala en stund ca 1 minut, men avbryts därefter av ordföranden. De som håller sig till temat får tala mer, (upp till 1 timma om ingen annan vill tala). Andra får komma med egna kommentarer när det blir deras egen tur. (Handuppräckning och talarlista används.) Ingen annan än ordföranden tillåts avbryta (ty då kan kaos uppstå). Amoristiska samtal är alltså ordning.
Många har dåliga mål, dåliga förebilder eller är så intoleranta att de inte förstår vad det innebär att hålla sig till ett tema. De vill tysta människor som väver in egna idéer, förklaringar eller t.o.m. biteman i sina inlägg. (Mitt ord bitema = bi-tema eller under-tema.)
DSC02588.JPG Amoristernas kyrkofader Fredrik Vesterberg vit skrud mitra predikstol kyrka (2)Amoristiska samtal är äkta samtal. Men många människor är intoleranta/x och gillar inte sådant. Obefogad intolerans gör att många andras samtal (o-amoristiska) egentligen är låtsas-samtal, inte äkta samtal. Amorism® är kanske mänsklighetens främsta försvarare av vetenskap. Åtminstone så är amorism kanske den främsta försvararen av mänskligheten. Amorism försvarar och kämpar för yttrandefrihet, åtminstone om den används amoristiskt. Det är nämligen omöjligt att bedriva äkta vetenskap utan yttrandefrihet. Inom vetenskap är man van vid att nämna uppfinnare/ upptäckare och deras idéer och paradigm, och att dessutom förklara sådant så att åhörare kan förstå. Även att nämna och referera till  bakgrunder och andra källor kan vara viktigt. I Sverige finns tillräckligt med yttrandefrihet för att kunna tala fritt om mycket, och referera till mycket, men i vissa fall, och i vissa länder, kan inskränkningar av yttrandefrihet omöjliggöra äkta samtal.
I äkta samtal får deltagare nämna och referera till bi-teman i samtalet för att förklara deltagares tolkning/frågor/kommentarer till huvudtemat. De som inte vill att man tillägger sådant är förtryckare. De förstår inte att yttrandefrihet innebär att deltagare får nämna och referera till så gott som allt, bara man håller sig till temat. Det gör att frihet, ärlighet och yttrandefrihet är bäst i amoristiska samtal, bättre än i alla o-amoristiska. Man får berömma respektive kritisera eller förkasta ideologier. Även kritik av personer och grupper. Man bör inte vara oförskämd, men viss kritik måste vara tillåten. Amorismens trosbekännelse bidrar till att göra samtalen sakliga och så vänliga som möjligt, även om svåra teman tas upp. Den amoristiska trosbekännelsen är unik. Den är bättre än andra böner, trosbekännelser och visioner som jag har hört i andra samtal. Det brukar aldrig vara något problem, åtminstone inte om man har amoristisk anda, alltså önskar alla väl. Man får i amoristiska samtal nämna och referera till egna idéer, amorism, buddism, hinduism, kristendom, judendom, islam, ateismer, politik, ekonomi, vetenskap m.m. Man måste inte vara politiskt “korrekt”.
För att få nämna och referera till något så måste talaren nämna temat (t.ex. genom att förklara hur och varför man väver in sina egna tolkningar och idéer). De idéer som går utöver temat avbryts. Problemet är att många människor och ledare är intoleranta, skenheliga egoister, x-människor. De är dåliga förebilder. Jag tycker att amoristiska ledare är bättre förebilder i detta avseende. DSC08223.JPG-Sheep-goats-Apocalypse-Matteus-25-amorism.-Photo-and-animation-by-Fredrik-VesterbergX är egoister som inte är amorister. X tenderar att välja ledare som är intoleranta på x eget vis. Det ökar/upprätthåller oärlighet, ignorans, inkompetens, förtryck och splittring i mänskligheten. Men x är blinda för det. X är rädda för eller undviker/minskar yttrandefrihet och sanning ty de önskar inte sanning och kärlek till alla. De skadar varandra. De är som egoistiska eller gruppegoistiska djur. Dessutom är de lögnaktigt skenheliga och ignoranta. Amorism har inte avskaffat egoism och gruppegoism. Men vi vill genomskåda det och komplettera det med något verkligt gott och heligt, nämligen amorism.
§ 3 av 4. Jag uppmuntrar alla att delta i samtalen. Att delta och tala ärligt är viktig träning för människor. Men många är likgiltiga och intoleranta inför andra. Men de är så lurade av sina egna och andra x-människors lögner att de inte förstår det. Många förstår inte att det är viktigt att delta och vara ärlig. Många är alltså dåliga på att älska. Ty de är alltför centrerade kring egoism (gruppegoism) och likgiltighet.
 § 4 av 4. Ordföranden (jag) är inte mer än en i gruppen. Enda skillnaden är att ordförande har rätt att avbryta andra talare, alltså låta ordet gå vidare. Jag aktar mig för att göra inlägg efter att ha avbrutit någon. Jag låter istället ordet gå vidare till nästa person på talar-listan. Jag anmäler mig till talarlistan. Jag går inte före andra. Ty det är dålig förebild, som många (eller så gott som alla) o-amoristiska ledare missbrukar. Deltagarna får tala länge, längre än på de flesta andra ställen eftersom ordföranden (jag) talar kortare än på många andra o-amoristiska ställen, där ordföranden och dennes kumpaner brukar gynnas. Men vi har begränsad tid så deltagare får inte tala hur länge som helst. Samtalen har begränsad tid (oftast 1 timma). Därför får deltagare inte hålla långa föredrag. Om ingen annan vill säga något så får somliga tala mer än andra. I praktiken innebär det att en deltagare kan få tala 1 timma, men det har aldrig hänt eftersom alla andra brukar vilja delta efter ett tag. Våra samtal är samtal, och inte ordförandens eller någon annans föredrag! Alla har nämligen möjlighet att tala till punkt. Det är relativt unikt. Alla som är verkligt toleranta förstår exakt vad jag menar, var gränsen går.
   

Bakgrund. Kultur och människor

Jag tycker inte att andra ateismer ideologier, grupper, kulturer, partier, religioner och kyrkor har tillräckligt bra filosofer/ledare/inspiratörer för mänskligheten. De har hittills missat det viktigaste, nämligen amorism, ärlighet och yttrandefrihet i god anda. För amorism™ är samtal och yttrandefrihet viktigt.
Ofta förtrycks yttrandefrihet. Det är viktigt att förklara för människor att det saknas riktig yttrandefrihet i många sammanhang. Förtrycket kan visas genom att: även om man är artig och vänlig mot alla och försvarar sin tro. Om orden/åsikterna inte gillas av ledare (eller vissa andra) så försvinner eller minskar yttrandefriheten för dem som yttrar sådana ord. Sådant har jag upplevt före att jag grundade Amoristerna. Det råder religiöst förtryck m.m. i alla övriga religioner och församlingar som jag har varit i; det är hundratals.
Även efter att jag grundade Amoristerna så har jag flera gånger varit med om att bli tystad eller människor som har försökt att tysta amoristiska, logiska tolkningar på Bibelsamtal. Prova själv: efter några gånger, och så fort man nämner amorism i positiva ord så blir man avbruten, även om man håller sig mycket väl till samtals-temat, vilket jag alltid gör och alltid gjort. Det är oartigt, oärligt att avbryta så. Och för mig är det oheligt att göra så, ty amorism är den ärligaste ideologin, som även håller yttrandefrihet (i amoristisk anda) heligt. Med ärlighet menar jag t.ex. att hålla löften. Säger jag att yttrandefrihet råder så råder det. Men många religioner och ateismer är oärliga. De säger att de har yttrandefrihet, men det visar sig att det i många fall inte stämmer. Det är oärligt och dessutom oheligt för mig. Dessutom är sådant hot mot människor, samhällen, mänskligheten och mot politik. Att sådant sponsras med olika ekonomiska stöd skadar eller omöjliggör äkta demokrati. Jag tror att mänskligheten skulle tjäna på att ha bättre inspiration och bättre ledare! Därför har jag grundat Amoristerna, kyrkan för amorism! Jag har blivit stolt amorist eftersom jag inte hittat något alternativ som är lika bra. Många samtal verkar vara äkta, men om man inte har yttrandefrihet så är det inte äkta samtal. Man kan alltså först efter prövning avgöra om det är ett äkta samtal. Man får pröva genom att nämna amorism och förklara den amoristiska tolkningen av något huvudtema. Ibland kan man behöva pröva det vid flera tillfällen under längre tid. Självklart så ska det vara relevanta och amoristiska/välvilliga kommentarer. Får man inte göra sådana kommentarer så är det inte äkta samtal. Man bör då kalla samtal för låtsassamtal eller pseudosamtal. Jag har avslöjat att många samtal och debatter är låtsasamtal och pseudodebatter. Men många människor är inte uppmärksamma på sådant. Likgiltiga, trötta och x-människor ignorerar sådant. Därför växer många partier och sekter trots att de har många lögner och felaktigheter. Det saknas yttrandefrihet (och amorism). Vissa kritiker, även vissa välvilliga förbättrare nedtystas. Sådant hindrar mänskligheten mycket.
Ett problem är att många inte ser sådant. De har dålig självkänsla, dålig medkänsla (dålig insikt i hur andra känner). Och främst av allt de flesta är x-människor. X vill inte alla väl, är benägna att ljuga eller ignorera när lögner eller orättvisor eller oärlighet råder se länk till artikel nedan.
Begrepp som ständigt missbrukas av skenheliga: ”Alla har lika värde”; ”Jag är tolerant”; ”Jag gillar yttrandefrihet och demokrati”; ”Jag eller det är perfekt”. Många säger så om sig själva, men de flesta lever inte upp till sådant eller de är mycket dåliga på det. Det är i sådana fall skenheliga uttalanden. X säger sådant bara för att de själva ska bli accepterade eller populära. Obs., jag har aldrig sett någon leva upp till uttrycket ”alla har lika värde”. Ingen har det som mål, inte ens jag, eftersom det är omöjligt att visa att någon verkligen tycker det. Dessutom så har jag aldrig sett någon leva upp till det. Många talar strunt eller ljuger skenheligt, bara för att bli populära och accepterade. Inte för att de vill alla väl. Många är inte ens amorister, det avslöjar mycket. Lögnerna och struntpratet är allvarliga. De gör nämligen att problem med konflikter och mobbning aldrig kan lösas tillräckligt och optimalt. Avsaknad av amorism gör att människor inte har någon bra ”kompass”. Men många (1/2 – 3/4? av mänskligheten) önskar inte alla väl, men de säger/tror/ljuger att de önskar alla väl. Därför tror de och okunniga inte att hela mänskligheten behöver upplysas med amorism. Att motverka konflikter/mobbning och skapa gott, ärligt, kompetent, kärleksfullt samarbete utan amorism är alltför ineffektivt. Många försöker/“försöker” skapa förbättring/“förbättring”, men de lyckas inte tillräckligt eftersom de flesta har brist på empati, självinsikt, ödmjukhet, vision/amorism och engagemang. De använder inte amorism, se länk nedan till artikel om mina förslag till bättre värld.
Kanske är 1/2 – 3/4 av mänskligheten x, alltså oärlig egoister och gruppegoister. De erkänner inte sin egen delaktighet eller genomskådar inte sådant.
Trots att, eller för att, de flesta är x-människor så har jag grundat Amoristerna, kyrkan för amorism. Det jag satsar på nu är att upplysa dem och alla med amorism, istället för att betala till och försöka förbättra andra ideologier, partier, ateismer, religioner och ”icke-religioner”.

 

Bakgrund, om helighet, samtal m.m.


Många har förvräng idé av vad helighet och kyrka är. Många tror att helighet bara är mysigt, njutbart eller trevligt. De förstår helt enkelt inte Jesus. Det är oheliga kyrkor som har lurat människor till sådant. Därför behövs amoristerna, kyrkan för amorism. Vi önskar nå ut till alla och visa att vi försöker. Alla bör vara välkomna. Vi bör möta alla. (Endast på hemma-möten och i andras lokaler/krogar kan man tysta ner eller utestänga människor.) Amoristerna har därför gärna utomhusmöten, som Jesus, för att man ska kunna möta alla, även jobbiga människor. Fallna och oheliga kyrkor visar inte detta. Obs, vi har haft trevligt och vunnit anhängare, men vi behöver mera resurser till mysiga lokaler.
Amoristernas samtal har utvecklats. När Amoristerna grundades (år 2012) började jag med mycket yttrandefrihet. Det blev inte optimalt för somliga deltagare. Successivt inskränkte jag/vi den ”totala” yttrandefriheten till de icke schemalagda aktiviteterna, alltså till kyrkkaffe m.m. Det är nu som mina förslag till andra kyrkor som jag drev i mina tidigare kampanjer före grundandet av Amoristerna. Yttrandefriheten under våra samtal är och har alltjämt varit bättre än på något annat ställe jag upplevt.
Somliga människor hade stora behov och andra ville häckla mig. Jag svarade bra och logiskt, bättre svar än jag hört av någon annan andlig ledare. Som ni märker så gillar jag inte Jantelagen. Jag lät deltagare fråga, kommentera, kritisera, häckla och t.o.m. vara oförskämda mot mig. Många har dessutom dåligt närminne, är senila eller är autistiska. Så de kommer inte ihåg att jag/man svarat på deras frågor för några sekunder sedan. Många har nämligen svårt att förstå. Många har även dålig ordförståelse. Det finns alltså flera anledningar att somliga människors recensioner och analyser är (nästan) värdelösa. Men eftersom jag är amorist så lyssnar jag på alla, allt har värde, men jag bildar mig egen uppfattning. Man kan lära sig något av allt och alla, åtminstone om människors mentala tillstånd.
Ett annat problem är att x-människor påverkas dessutom av att de själva: inte vill förstå eller ljuger att de inte förstår eller är respektlösa. Jag ansåg att det hade kunnat fortsätta. Ibland blev det mycket intressant och uppskattat. Deltagarantalet ökade efter vissa sådan undervisning. (För mig var det bra. Jag märkte på frågor och påståenden den stora okunnighet och de många ologiska, motsägelsefulla idéer som försvaras av många människor om samhälleliga, politiska, juridiska och andliga ämnen.) Men sådant upptog i vissa fall alltför stor tid för andra deltagare. Jag förstod det själv. Men min vilja är att nå ut till alla. Men alla har inte tid att vara med på sådan mission. Det var som på Jesu tid. Många ville inte följa Jesus. Troligen var det för att han inte var rädd för yttrandefrihet, alltså inte rädd för frågor, kommentarer, kritik, häcklande, x-människor och sjuka människor. Man bör inte överdriva. Vi har haft mycket kul hela tiden. Men alla har inte tid och gillar inte sådana debatter och bataljer. Obs., det har aldrig varit skrik eller bråk hos amoristerna. (Men två gånger har någon höjt rösten: 1. En x-människa höjde rösten när x försökte ta över ett möte och ändra den frihetliga festen/kyrkkaffet till x:s tema. Jag/vi accepterade inte att x försökte tvinga alla deltagare att delta i x tema. Jag sade ifrån. Men det var inte så allvarligt. 2. En (psykiskt sjuk x) höjde rösten en gång, men det var inte så farligt. Det var troligen mycket tuffare under Jesus mission när han rensade i templet, drev ut demoner, talade med fariséer, skriftlärda och ”syndare” m.m.)

Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. Här kan du även läsa om boken och köpa om du vill.

Länkar: Här förklaras amorism.


Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.