Språk, filosofi och akademi

Bättrad den 18-06-09. Denna artikel publicerades första gången den 2018-05-04 kl. 19:26 på www.amorism.cc.

Vi (undertecknarna m.fl.) har granskat encyklopedier från nedanstående akademier. Vi har kommit fram till att amorism® är nytt, viktigt, unikt och behövs. Vi arbetar för amorism. Filosofi, alltså förståelse för världen och ord vinns ofta inte självklart och lätt. Geniala (snillrika) filosofer behövs alltjämt för bättre förståelser.


Enligt amorism handlar filosofi
om att lyssna och läsa; helst även
om att samtala och publicera.
Samtal med artig yttrandefrihet
är ett sakrament i amorism.
Bilden visar hur Sokrates
kan ha sett ut.
1. Filosofer, alltså enskilda individer som förstår och förklarar (och helst publicerar något) är oerhört viktiga för språks förvaltning och utveckling vid behov. 2. Lingvister (språkvetare) kan förvalta och översätta filosofers idéer till andra språk. För bästa (eller åtminstone bra) förvaltning (1-2 ovanför) krävs amoristiska dygder* som total välvilja*, kärlek, artighet*, styrka* (intelligens*, kunskaper*), vetenskaplighet*, kärlek*, yttrandefrihet*, sanning*, ödmjukhet*, nåd* och förlåtelse* för att sådan förvaltning ska fungera. Ju mera av sådana dygder desto bättre. Med alltför lite av sådana dygder fortsätter språklig ineffektivitet och otydligheter (eller språk t.o.m. förfaller). Dumhet* och laster* som avund*, kaxighet*, otacksamhet*, girighet* och övermod* motverkar det bästa för gott språk. (Laster* är ofta, men inte alltid bevis på avsaknad av total välvilja.) Amorism jämför olika akademiers definitioner av begrepp. Ord med * definieras av amorism för att ge förståelse och motverka missförstånd. Tyvärr är andra filosofers och andra akademiers definitioner inte alltid lika bra på att förklara verkligheten. Ingen är perfekt. Dessutom bör finnas utrymme för artig konkurrens och synonymer.


Bakgrund


Några exempel på språkliga akademier: Svenska Akademien (grundad år 1786) förvaltar definitioner av svenska begrepp. Accademia della Crusca (år 1583) förvaltar definitioner av italienska begrepp. Académie française (år 1635) förvaltar definitioner av franska begrepp. Före detta Kurfürstlich-Brandenburgische Societät der Wissenschaften (år 1700), år 1991 omdöpt till BBAW förvaltar definitioner av tyska begrepp. Real Academia Española (år 1714) förvaltar definitioner av spanska begrepp. Engelska består egentligen av flera varianter. Trots det finns viss enhetlighet i engnelska tack vare: universitet som Oxford (ca år 1096); kyrkor; kungar; boktryckarkonsten (i England sedan år 1476); Royal Society (år 1663); Samuel Johnson's A Dictionary of the English Language (år 1755). 

Vissa av de här nämnda akademierna har haft föregångare. Universitet har funnits före och inspirerat de nämnda akademierna. Där förvaltades och studerades gamla och antika texter på olika språk. Några av dessa universitet finns inte längre. Enligt amorism är filosofi att förstå verkligheten och förklara och utveckla språk. Filosofer (de individer som skapar filosofi) är mycket viktiga för detta. Om ni läser gamla texter så ser ni att språket har utvecklats (på gott och ont). Det är illusion att tro att levande språk är stabila. Handel samt Bibeln, kyrkor och romerska kejsare har varit mycket viktiga för filosofi, 1. språk-förståelse och 2. språklig enhetlighet. Bibeln bygger på antika grekiska och latinska filosofer, men även på egyptiska, mesopotamiska och indiska filosofer mer än tusen år före Kristus. Indiska och kinesiska kulturer har mycket gamla skriftliga kulturer, i några avseenden världens äldsta bevarade. (Andra språk kunde nämnas här, men de har kanske inte haft lika stor betydelse.) Akademierna förvaltar och skapar även egna böcker/encyklopedier. Begrepp i amorism® förvaltas av samfundet Amoristerna och publiceras i boken/encyklopedin Amorism. Stöd detta amoristiska arbete t.ex. genom att köpa boken Amorism.


Förklaring 

(Ungefär nedanstående text har sänts sedan 2018-04-16 till tre tidningar för publicering.)

Akademiordens symbol.
Akademiernas uppgift är egentligen filosofi, nämligen att bevara, skapa och utveckla förståelse för språk och att motverka missförstånd. God filosofi (d.v.s. att förstå, förklara ord och språk bra) kan vara svårt — kräva arbete, tid (århundraden), kunskap, intelligens. Svårigheten kan orsaka konflikter. Om ny och bättre förståelse önskas så måste ibland nya begrepp, nya läror och nya synonymer införas. Ny och förtydligad terminologi behövs och finns nu! Amorism har nämligen nya, unika och överlägsna definitioner av några viktiga ord/begrepp. T.ex. av begreppen välvilja, kärlek, gillande, vänskap, välvilja, barmhärtighet, förlåtelse, egoism, artighet, lycka, konflikt, gott, ont, rättfärdighet, synd, värde, kunskap, tro, vetande, helighet m.fl.. Överlägsenheten är att amorism förklarar likheter och skillnader mellan ord och synonymer bättre än pre-amoristiska* filosofer. Därför har amorism rikare, effektivare (mera användbart och mera beskrivande) språk än pre-amoristiska filosofier. Detta är resultat av amoristisk filosofi. Boken Amorism är ett pågående projekt för att publicera amoristisk filosofi, terminologi. Amorism (terminologin) är överlägsen på att förklara samband (likheter/skillnader) mellan här ovanför nämnda viktiga begrepp. Amorism betonar sambanden mellan olika begrepp. Alltså att varje begrepp måste ha bra, unik (och intelligent) definition för att motverka missförstånd. Enligt amorism bör begreppens definitioner inte endast beskriva hur begrepp brukar användas av allmänheten, av andra filosofer och pre-amoristiska ordböcker; vilket tyvärr är alltför vanligt i andra ordböcker. Ty sådan o-amoristisk filosofi fungerar alltför ofta som slump och röra; ett bra exempel på det är de o-amoristiska definitionerna av kärlek, välvilja och barmhärtighet. Där skapar amorism klarhet och motverkar den gängse röran. Amorism harmonierar ofta med traditionella definitioner. Men amorism är en ny och självständig lära, alltså inte beroende av andra läror. Mänskligheten skulle vinna på att införa de nya amoristiska begreppen som kan förbättra svenska och andra språk; och öka förståelse och motverka missförstånd. Begreppen främjar samvaro och motverkar missförstånd. Amorism är en ny filosofi/lära (grundad 2012). Amorism bygger på idén att total välvilja är den främsta dygden (av totalt 15 dygder). Andra läror bygger istället på idéer som t.ex.: "alla har lika värde", "vi har rätt att...", "någon måste...", "Guds vilja är...", "demokrati". Amorism förkastar inte sådant. Men amorism bygger inte på sådant. Amorism är utbildning. Amorism är inte politik och krav. 

(*Pre-amoristisk betyder före/utan amorism (som grundades år 2012.)) 

Undertecknad den 2018-04-18 av Fredrik Vesterberg, grundare av amorism®. Artikeln är godkänd och undertecknad av Olof Vesterberg, professor och diakon i Amoristerna.Bild jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism®
och Amoristerna 

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du även läsa om boken och helst köpa den.

Länkar: Här förklaras amorism.Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.