Neologism

Bättrad den 17-02-12 kl. 21:45. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-12 kl. 17:32 på WWW.AMORISM.CC.


Neologismer skapas för att berika och förtydliga språk och tänkande. Neologism betyder ord som är nytt. (Ordet nyord är en synonym till ordet neologism.) Neologism betyder även ny betydelse av (gammalt) ord. Neologismer är vanliga i filosofi, vetenskap, marknadsföring och politik. Nya begrepp brukar endast kallas neologismer tills de ingår i allmänbildningen. Eller tills de har nått viss ålder. Gränsen mellan neologismer och icke-neologismer är inte entydig. Exempel 1. Enligt engelsk livsmedels-terminologi betyder apple en sorts frukt. Men enligt engelsk dator-terminologi betyder Apple sedan år 1976 en sorts datorer (namnet på ett varumärke). Exempel 2.  Amorism® är ett gammalt ord som har fått ny betydelse sedan år 2012 då Fredrik Vesterberg grundade samfundet Amoristerna, kyrkan för amorism. Amorism betyder alltsedan dess: total välvilja och total lycka. Och läran om detta.

Amorism använder neologismer för att traditionella begrepp kan bli mera trovärdiga om de får ny eller fördjupad betydelse. Amorism har även myntat flera nya begrepp; jag menar här verkliga neologismer, verkliga nyord, som inte enbart är nya betydelser av gamla begrepp. Amoristerna, kyrkan för amorism förvaltar betydelser av många viktiga begrepp.


Här förklaras amorism (Ver. 170528)  

Symbol för amorism® och Amoristerna
 1. Gåvor, så stöder du oss, ekonomi. Länk: Ekonomi. Amoristerna behöver ditt stöd. Amoristerna är (hittills) helt ideell verksamhet (ingen har lön; och vi arbetar effektivt). Därför kommer varje gåva helt till nytta.
 2. Nästa möte. Länk: Möten och information(Alla möten har inte amorism som huvud-tema. Ofta hålls även föredrag om annan filosofi, samhälle, kultur, psykologi eller vetenskap.) 
 3. Trosbekännelsen (detta är ofta referens 1). Den sammanfattar amorism. Länk: Trosbekännelse. Boken Amorism kan behövas för att förklara trosbekännelsen, och avancerade ord. Boken Amorism är en unik och viktig ordbok.
 4. Boken Amorism (detta är ofta referens 2). Länk: Boken Amorism; där kan man även köpa boken. Utgåva 1 publicerades år 2016. Amorism är en unik enhet av viktiga förklaringar av viktiga ord. Vissa förklaringar är unika och nya. Amorism är unik även i att likheterskillnader och samband mellan många viktiga ord har utskänkts och beskrivits. Amorism ökar förståelsen och berikar språket. Boken avslöjar felaktiga förklaringar. Boken förklarar flera än 100 viktiga ord, t.ex. kärlek, välvilja, sanning, förlåtelse, tro, vetande, godhet, sanning, rättfärdighet, vetenskap, yttrandefrihet, artighet, ondska, orättfärdighet, synd, vilja m.fl. på bättre, viktigare och ofta även på nya och unika sätt. Före att amorism grundades år 2012 har världen haft otillräckliga förklaringar av sådana ord. Främsta hindret för att du och världen utvecklas på bästa sätt är att många har felaktiga eller otillräckliga idéer/läror/filosofier. Många tror sig förstå tillräckligt, t.ex. kärlek. Men de har tyvärr ofta fel. Amorism förklarar hur totala välviljan och lyckan är möjlig. Amorism är tillräcklig grund för den bästa utvecklingen för dig och alla (så många som "möjligt"). Amorism är viktigare än de många otillräckliga förståelserna av många ord/begrepp som de flesta människor har. Ofta är amorism t.o.m. lättare att förstå och att förverkliga. Världen behöver amorism för att utvecklas bättre. De viktigaste orden i trosbekännelsen förklaras i boken. 
 5. Försvar för amorism, alltså apologetik. I artikeln hittar du lätt många artiklar som visar många (amoristiska) förklaringar av viktiga ord och begrepp. Artikeln anbefalles för dem som snabbt vill få det viktigaste om amorism förklarat med hjälp av artiklar. Varje artikel förklarar ett begrepp. Länk: Apologetik.
 6. Illusioner. Många människor lever med illusionen att de förstår något tillräckligt utan att undersöka det. Många tror att det räcker att endast läsa/titta i en ordbok. Många förstår inte att språk kan utvecklas. Länk: Illusioner.
 7. Internet. Artikeln visar Amoristernas officiella sidor på internet. Amoristerna finns inte på andra ställen på www. Länk: Amoristerna finns endast här
 8. Amorism (total välvilja respektive total lycka) är realistiskt och mycket bra. Amorism är inte utopi. Två artiklar, länkar: 1. Total välvilja. 2. Total lycka.
 9. Amorism, idéer/nyheter jämförs med andra lärare och källor. Några nyheter som amorism har infört visas. Länk: Amorism educates. Artikeln är främst på svenska, men även andra språk finns i citat. Artikel visar behovet av amorism. Andra läror/lärare har (hittills) otillräckliga förklaringar av viktiga ord/begrepp som kärlek, välvilja, rättfärdighet, synd, gott, ont m.fl. Amorism avskaffar ej andra idéer/läror, men amorism har viktiga kompletteringar och förbättringar. 
 10. English article on amorism. Link: Definition of amorism
 11. English article on the words love, amor and caritas. Link: Definition of Amor, love, caritas
 12. Lång artikel om amorism. Länk: Definition. Amorism är en ny lära. Publicerad år 2012. Inte beroende av övernaturliga förklaringar. Gillar yttrandefrihet och vetenskap i synnerhet i amoristisk anda. Skiljer sig från andra
 13. Hitta bättre på hemsidan. Hemsidan syns bäst på datorer. Ty där visas t.ex. funktion för att söka på hemsidan. Mobiltelefoner är enklare. Därför visas förenklat utseende och funktion. Men du kan förbättra visning och funktion ändå. Mobiltelefon kan fungera ganska bra. Länk: Läs på mobiltelefon
 14. Vetenskap är beroende av omgivande faktorer som politik och kultur. Otacksamhet, avund och narcissism är inte bra ersättning för gott samarbete och ärlighet. Jag tror att amorism är världens bästa kultur, religion och vägledning. Lär dig vad begreppen vetenskap respektive religion egentligen betyder. Länk: Vetenskap och religion
 15. Kravlöshet. Amorism (läran) är inte mot något. Läran kräver inte något (förutom av ledare i Amoristerna). Läran är endast kravlös utbildning. Länk: Amorism är nytt hopp för mänskligheten. En liknande artikel är Kravlös.
 16. Politik. Amorism är egentligen inte politik, men amorism behöver stöd av politik. Jag menar att parti/partier för amorism bör bildas. Länk: Parti för amorism
 17. Gott och ont. Ständigt pågår kamp eller konflikt om gott respektive mindre gott. Trosbekännelsen och boken Amorism förklarar. Länk: Uppmuntra inte sjukligt beteende. Om det svåra i att bedöma gott respektive ont.
 18. Orättfärdighet. Länk: Orättfärdighet. Alla önskar egentligen inte amorism (total lycka till alla). Läs om orättfärdighet en av mänsklighetens viktigaste utmaningar. X-människor är ett annat ord för orättfärdiga människor: X-människor. English article: Strategy against psychopathy
 19. Yttrandefrihet. Länk: Yttrandefrihet. Amoristerna har tydligare och bättre vision och trosbekännelse. Vi har bättre och mera ärlighet/yttrandefrihet och vetenskaplighet. Vi är tydligast för kärlek, nämligen amoristisk kärlek, som är mera än egoism och gruppegoism. Om gott ordförandeskap, det amoristiska. Länk: Om samtal och yttrandefrihet. Amoristisk metod.
 20. Spektakel. Många människor föredrar eller förleds av nöjen, musik, vänskap och spektakel, egoism och gruppegoism. Många föredrar sådant istället för sanning, vetenskaplighet, yttrandefrihet och amoristisk kärlek. Länk: Många människor "uppslukas" av spektakel.

Vänliga, amoristiska hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.
(Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga det.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.