Evolution, revolution; skillnad; definition

Bättrad den 17-06-10 kl 11:55. Denna artikel publicerades första gången den 17-02-16 kl. 9:41 på WWW.AMORISM.CC.


Amorism® är en (så gott som) opolitisk filosofi/lära. Nämligen så opolitisk som någon lära* kan vara. Amorism är nämligen en kravlös lära. Denna artikel handlar alltså inte om att vara för eller emot revolution. De flesta avancerade ord i denna artikel förklaras i boken Amorism, referens 2. (*Ordet lära definieras i boken amorism. Exempel på två andra läror är psykologi och matematik.)


Evolution har minst två betydelser

Amorism är inte beroende av
förklaringar om Gud, kristendom,
Bibeln, andra kyrkor, andra läror och
andra religioner. Se vad ordet kyrka
egentligen betyder, länk: kyrka.

F.ö., amorism helgar inte jantelagen
och inte elakhet! Men alla avundsjuka
och orättfärdigt missunnsamma helgar
jantelagen, även de som inte förstår
vad helga egentligen innebär. Men
amorism förklarar för mänskligheten,
länk: Helga.
1. Amorism är en evolutionär filosofi. Evolution kommer av latinets evolutio som betyder att öppna (t.ex. en bok). Det är släkt med evolvo, vilket betyder att rulla framåt eller uppåt eller att framvalsa.
2. Att något, t.ex. liv, utvecklas av någon orsak: a) ur/från/med någon gud. Och motsatsen, nämligen: b) att inte utvecklas ur/från/med någon gud, men från naturen eller någon lag, naturlag eller slumpen. Betydelse 2 b är den nuförtiden mest kända betydelsen. Det har blivit namnet på en teori om att livet har skapats och utvecklats utan någon gud. Alltså en ateistisk idé.

Amorism är inte nödvändigtvis en revolutionär filosofi

Ty revolutionär/revolution kommer av latinets revolutio. Det betyder att. 1. bortvälta, bortvalsa, bortrulla, återvalsa, återrulla. Det kan även betyda 2. omvälvande förändring. Betydelse nr. 2 är den vanligaste betydelsen i t.ex. svenska. Men på engelska betyder revolution rotation. T.ex. en motors varvtal, vilket på engelska heter t.ex. Revolution Per Minute (RPM).

Slutsats: Amorism upplyfter mänskligheten och för den framåt. Den för inte bakåt och rullar inte tillbaka. Därför är amorism evolutionär. Men evolution måste inte ha att göra med förklaringar om naturen eller Gud. Det kan lika väl betyda att amorister och jag som biskop för Amoristerna öppnar goda idéer och goda böcker och framför upplyftande kunskaper och böcker för mänskligheten, nämligen om den viktiga filosofin och uppfinningen amorism.

Amorism är inte nödvändigtvis försynt och ödmjuk

Ty boken Amorism avslöjar för mänskligheten att välvilja, åtminstone amorism är kan vara viktigare än att vara försynt, artig och ödmjuk. Amorism är kravlös. Amorism endast önskar att så många som möjligt utbildas om amorism.

Amoristiska (totalt välvilliga) hälsningar till alla, i synnerhet till vänner av amorism och amorister! Från er evolutionäre (öppnande, upplyftande, framåtskridande) biskop Fredrik! Detta är även ödmjuka hälsningar. Ty amorism helgar även ödmjukhet, men amorism (total välvilja) är heligast. Kalla mig gärna den amoristiske evolutionären.
Jpg Symbol för amorism och Amoristerna
Symbol för amorism® och Amoristerna

Referenser och Länkar till andra artiklar på www.amorism.cc: 

Här förklaras amorism

 Vänliga, amoristiska* hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Filosofen, grundaren och ledaren (biskop) för Amoristerna, kyrkan för amorism®.

*Amoristisk hälsning betyder att man önskar total lycka till alla. Även när man inte kan förverkliga denna önskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.