Tolerans respektive acceptans. Och om tacksamhet

Bättrad den 2024-01-09. Denna artikel publicerades första gången den 16-11-19 kl. 12:27 på WWW.AMORISM.CC. 


Inledning
Så gott som alla artiklar på www.amorism.cc är inspirerade av amorism. Denna artikel har amorism som huvudtema. 

Varje varelse är bäst på att vara sig själv (referens 1 och 2). Amorism betonar även att varje varelse har något gott i sig. Förhoppningsvis blir flera amorister. Ty då kan vi bäst hjälpa varandra att vara bäst. Amorism förklarar på unikt och viktigt sätt skillnader och likheter mellan olika begrepp. Jag tror att uppfinningar som eld, hjul, hygien och amoristisk förståelse för välvilja, kärlek, konflikt och förlåtelse är bland det som kan hjälpa dig och världen mest. Sådant förklaras i boken Amorism.

Många människor som inte studerar självständigt och inte har tillräckligt hög intelligens blir intensivt hjärntvättade med alltför många illusioner och felaktigheter. Amorism är bästa sättet att bidra till minimering av antalet skadliga illusioner för dig och världen. Amorism avslöjar bland annat vad kärlek är och inte är. Amorism beblandar inte kärlek med andra begrepp. Detta kommer att visas tydligare i min andra bok om amorism. 

Tolerans respektive acceptans

Bild på den viktiga
boken Amorism
Intolerans är att inte vara tolerant, att inte tåla något specifikt, att inte ha tolerans. Intolerans är vanligt och naturligt. Varje varelse är intolerant mot något (eller mycket). Många lever med illusionen eller t.o.m. ljuger och säger att somliga inte är intoleranta. Men sanningen är att många idkar intolerans orättfärdigt (och alltför mycket, eller i vissa fall alltför lite). Obs, amorism är kravlös. Amorism säger alltså inte att man måste vara tolerant eller intolerant mot något. Amorism förklarar även att orden acceptans och tolerans kan ha samma betydelse ibland. Men ibland har acceptans och tolerans olika betydelser. En av många paradoxer som amorism avslöjar är att ibland kan man ha acceptans för det som man inte har tolerans för. Man kan alltså ibland acceptera det som inte är gynnsamt för en själv eller andra. Obs. amorism betonar att välvilja, nämligen dygderna, främst total välvilja är bästa sättet att reglera acceptans. Dessutom kan amorism öka vår tolerans, alltså vår styrka, på bästa sätt. Ty välvilja och kärlek är att avsiktligt främja någons liv, lycka (och styrka).


Tacksamhet respektive otacksamhet


Amorism förklarar även det viktiga ordet/begreppet tacksamhetviktigt och unikt sätt. Tacksamhet är att belöna med handlingar (tankar, ord, gärningar och underlåtelser) för det som någon har gjort. Otacksamhet är motsatsen till tacksamhet. Otacksamhet är alltför vanligt. Otacksamhet är ett tecken på orättfärdighet. Tyvärr kan människor inte vara fullkomligt tacksamma för allt. Boken Amorism förklarar det och att man inte heller kan vara helt ödmjuk mot allt. Amorism menar att amoristiska dygder ger bra antydan om vad rätt ödmjukhet och rätt tacksamhet är. 


Länkar till artiklar som ger viktiga förklarar till några ord i artikeln (läs gärna alla artiklar på denna hemsida)


A) Rättfärdighet: Rättfärdighet

B) Amorism avslöjar för världen att altruism, utilitarism och kärlek är otydliga begrepp. Därför bör amorism betonas: Altruism och utilitarism.

C) Absurdistan: Den Skenheliga Sovjetrepubliken Absurdistan

D) Det är Förenta Nationernas (FN's) 70-årsdag den 16-11-19. Med anledning av det föreslås följande artikel om humanism och även om övertro på det: Humanism.Referenser och Länkar 

Symbol för amorism® och Amoristerna.
till några (av de hundratals) andra artiklarna på www.amorism.cc. I en av länkarna kan du läsa om boken Amorism och gärna även köpa den. Även artikel om hur du ger gåvor till Amoristerna. Lista över länkarna, klicka här: Dessa länkar förklarar mera om amorism.

Vänliga hälsningar till alla från Fredrik och Amoristerna!

Jag är filosofen, grundaren och ledaren (biskop) i Amoristerna, kyrkan för amorism®.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Om du vill kommentera: Klicka på området för kommentar. Välj även "Kommentera som:" och välj om du vill kommentera som: "Google konto", "Namn/Webbadress" eller "Anonym". Annars kommer din kommentar inte fram.
Kommentarer bör vara på svenska och hålla sig till artikelns tema. (Comments in Swedish are prioritized.) Tips: Skriv din kommentar i ordbehandlare. Då blir kommentaren bättre och du kan spara den.